สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ ขอแสดงความยินดีกับเพื่อนไทยซูเปอร์มาร์เก็ต (Thai Supermarket) ที่ได้กลับมาเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในสถานที่แห่งใหม่ ณ ศูนย์การค้าอพีเรียมอลล์ เมื่อเช้าวันที่ 27 มิถุนายน 2566 โดยมีนายชุตินทร คงศักดิ์ เอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์และภริยาเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยทีมประเทศไทย ณ สิงคโปร์ ร่วมแสดงความยินดี

เพื่อนไทยซูเปอร์มาร์เก็ตเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตที่อยู่คู่คนไทยและเป็นศูนย์รวมคนไทยในสิงคโปร์มาอย่างยาวนาน และมีส่วนสำคัญช่วยเชื่อมโยงธุรกิจไทยและสิงคโปร์อย่างเข้มแข็ง โดยเพื่อนไทยซูเปอร์มาร์เก็ตโฉมใหม่บนพื้นที่กว่า 6,000 ตารางฟุต ณ ศูนย์การค้าอพีเรียมอลล์ใจกลางเมืองนี้จะช่วยให้ผู้บริโภคทั้งคนไทยและสิงคโปร์เข้าถึงสินค้าไทยที่มีคุณภาพได้อย่างสะดวกสบายขึ้น

นอกจากเพื่อนไทยซูเปอร์มาร์เก็ตแล้ว ยังมีผู้ประกอบการร้านค้าและร้านอาหารไทยบางส่วนได้ย้ายจากโกลเด้นไมล์ คอมเพลกซ์มาอยู่ที่ศูนย์การค้าอพีเรียมอลล์ ซึ่งอาจเป็นศูนย์กลางของคนไทยในสิงคโปร์แห่งใหม่ได้ โดยสถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ พร้อมสนับสนุนความร่วมมือแก่ผู้ประกอบการทุกฝ่าย อีกทั้งจะช่วยประชาสัมพันธ์สินค้าไทยและให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการไทยในการพัฒนาธุรกิจในสิงคโปร์อย่างต่อเนื่องต่อไป

ศูนย์ BIC ของสถานทูตเอกอัครราชทูต ฯ ได้จัดทำเว็บไซต์ฐานข้อมูลร้านค้าที่ย้ายออกจากโกลเด้นไมล์ คอมเพลกซ์ทั้งข้อมูลภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อช่วยให้ทุกท่านสามารถติดตามและอุดหนุนร้านค้าและร้านอาหารไทยที่ย้ายจากโกลเด้นไมล์ คอมเพลกซ์ โดยสามารถเข้าดูได้ที่เว็บไซต์ของศูนย์ BIC ที่ลิงก์ https://thaibizsingapore.com/golden-mile-move/ สำหรับท่านผู้ประกอบการที่ประสงค์จะอัพเดทข้อมูลในเว็บไซต์ดังกล่าว สามารถเข้าไปดำเนินการได้ที่ https://onsqsc8z5hn.typeform.com/to/S9Kaa8DB