Light Box ดีไซน์แสงเพื่อสร้างประสบการณ์

The Business Journey รายการที่จะพาคุณไปพูดคุยกับนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จจากประเทศไทย ที่มาเติบโตไกลถึงสิงคโปร์ ด้วยศักยภาพของคนไทย และการสนับสนุนจากเรา เราเชื่อว่า ทุกการเติบโตทางธุรกิจที่ยั่งยืนเป็นไปได้

ในตอนนี้ EP.3 คุณจุ๊ และ คุณเบียร์จะมาบอกเล่าเส้นทางธุรกิจที่ทำมานานกว่า 17 ปี และเริ่มต้นจากตลาดสิงคโปร์ สู่ตลาดของเอเซีย กับบริษัท Lightbox ที่ออกแบบแสงให้สถาปัตยกรรมและสถานที่มากมาย