เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 สำนักข่าว Bloomberg ประกาศจะจัดงานสัมมนา Bloomberg New Economy Forum ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 16 – 19 พฤศจิกายน 2564 ในสิงคโปร์ โดยงานสัมมนา Bloomberg New Economy Forum ในปีนี้จะเน้นประเด็นสำคัญ 5 หัวข้อ ได้แก่ 1) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 2) สาธารณูปโภค 3) การเงิน 4) การค้า และ 5) สาธารณสุข โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาเป็นผู้บริหารภาครัฐ-เอกชนจากหลากหลายประเทศทั่วโลก จำนวนไม่เกิน 400 คน ประกอบด้วย ผู้แทนภาครัฐ นักธุรกิจชั้นนำ นักนวัตกรรม และนักวิชาการจากทั่วโลก เพื่อร่วมระดมความคิดและอภิปรายการสร้างเศรษฐกิจโลกที่ยั่งยืน สร้างงาน ลดความเหลื่อมล้ำ และปรับปรุงสาธารณสุข ซึ่งผู้เข้าร่วมจะต้องปฏิบัติตามมาตรการรักษาสุขอนามัย (Safe Management Measures – SMMs) ของรัฐบาลสิงคโปร์อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ นาย Elon Musk ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทผลิตรถยนต์ไฟฟ้า (EVs) ระดับโลก Tesla ได้ตอบรับเข้าร่วมงานสัมมนาฯ แล้ว

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2564 นาย Justin Smith ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Bloomberg Media ให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์ The Straits Times ว่า มีประสบการณ์ที่ดีกับการจัดงานในสิงคโปร์เมื่อปี 2561 โดยปัจจัยสำคัญที่ Bloomberg เลือกสิงคโปร์เป็นที่ตั้งจัดงานสัมมนาอีกครั้งคือ มาตรการด้านสาธารณสุข และความปลอดภัย ที่เข้มงวดของสิงคโปร์ ซึ่งสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้เข้าร่วมงานจากทั่วโลก กอปรกับการส่งเสริมด้านนวัตกรรมของสิงคโปร์ ทั้งนี้ นอกจากเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแล้ว นาย Smith ยังให้ความสำคัญกับการขยายกรอบการดำเนินงานของคณะทำงาน The Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD) ซึ่งก่อตั้งเมื่อปี 2558 โดย คณะกรรมการดูแลเสถียรภาพทางการเงิน (Financial Stability Board – FSB) รวมถึงพัฒนาการความสัมพันธ์สหรัฐฯ – จีน และผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกด้วย

อนึ่ง สำนักข่าว Bloomberg จะจัดงานสัมมนา ‘Bloomberg New Economy Catalyst’ ผ่านระบบทางไกลเป็นครั้งแรก ในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 โดยมีผู้ประกอบการ และนักนวัตกรรมชั้นนำ 30 คน เข้าร่วมอภิปราย ช่วยวางแนวทางเรื่องรูปแบบและกำหนดหัวข้อการอภิปรายสำหรับงานสัมมนา Bloomberg New Economy Forum 2021 ต่อไป
นอกจากนี้ สำนักข่าว Bloomberg จะประชาสัมพันธ์งานสัมมนาผ่านช่องทางสื่อของ Bloomberg ตลอดทั้งปี 2564 อาทิ ช่วงรายการวิทยุและโทรทัศน์รายสัปดาห์ รวมไปถึงการเผยแพร่จดหมายข่าวรายวัน (Bloomberg New Economy Daily newsletter) โดยจัดทำในลักษณะการสนทนาหัวข้อข่าวเศรษฐกิจที่น่าสนใจ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ระหว่างปี 2561 – 2563 งานสัมมนา Bloomberg New Economy Forum ได้จัดขึ้นแล้ว 3 ครั้ง [2561: สป. 2562: กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน และ 2563: งานสัมมนาผ่านระบบทางไกล] ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีของสิงคโปร์แถลงว่ายินดีที่สิงคโปร์ได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดงานสัมมนาฯ อีกครั้ง ซึ่งจะเป็นพื้นที่ให้นักธุรกิจชั้นนำนานาชาติได้ประชุมหารือเกี่ยวกับปัญหาระดับโลก โดยเน้นย้ำว่าสิงคโปร์ยังคงให้ความสำคัญสูงสุดกับเรื่องสุขภาพและความปลอดภัย และจะประสานงานอย่างใกล้ชิดกับสำนักข่าว Bloomberg เพื่อเตรียมสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเอื้อต่อการต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน

งานสัมมนาฯ ร่วมจัดโดยหน่วยงานภาครัฐและเอกชนชั้นแนวหน้าของโลกหลายแห่ง เช่น ADNOC ExxonMobil HSBC Hyundai และ Mastercard โดยมีบริษัทวิจัยด้านเศรษฐกิจของสหรัฐฯ McKinsey and Company เป็นพันธมิตรด้านองค์ความรู้ และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ IDA ไอร์แลนด์ เป็นพันธมิตรด้านเศรษฐกิจ เมื่อปี 2561 งานสัมมนา Bloomberg New Economy Forum ครั้งที่ 1 ได้ย้ายที่จัดงานจากกรุงปักกิ่ง จีนไปยังสิงคโปร์ เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ – จีน (เมื่อเดือนกรกฎาคม 2561 สหรัฐฯ เก็บภาษีสินค้าจากจีนมูลค่า 34 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ)

ปัจจุบัน คณะทำงาน TCFD มีสมาชิก 32 คน (คัดเลือกสมาชิกจากกลุ่ม G20) นำโดยนาย Mark Carney ประธาน FSB และอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งอังกฤษ และนาย Michael R. Bloomberg ประธาน Bloomberg เป็นประธานร่วมของคณะทำงานฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากรอบการเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศสำหรับภาคเอกชน การเงินและธนาคาร ในการให้ข้อมูลแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เมื่อปี 2560 TCDF ได้จัดทำข้อเสนอแนะ (recommendations) ให้ภาคเอกชนเปิดเผยข้อมูลที่ช่วยให้ผู้ปล่อยกู้ ผู้รับประกันภัย และนักลงทุนสามารถประเมินความเสี่ยงและโอกาสที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศ และผลักดันเงินทุนไปสู่การลงทุนที่ยั่งยืนมากขึ้น


ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทย (BIC)
สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์


ข้อมูลอ้างอิง