เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2564 นายกาน คิม ยอง (Gan Kim Yong) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมสิงคโปร์ (MTI) คนใหม่ ได้เข้าร่วมการประชุม CPTPP Commission ครั้งที่ 4 โดยมีผู้แทนระดับรัฐมนตรีและ เจ้าหน้าที่อาวุโสของสมาชิก CPTPP 11 ประเทศเข้าร่วมด้วย ได้แก่ ออสเตรเลีย บรูไน แคนาดา ชิลี ญี่ปุ่น มาเลเซีย เม็กซิโก นิวซีแลนด์ เปรู สิงคโปร์ และเวียดนาม สรุปพัฒนาการสำคัญและท่าทีของฝ่ายสิงคโปร์ ดังนี้

ที่ประชุมยินดีพิจารณาการขอเข้าร่วมเป็นภาคี CPTPP ของสหราชอาณาจักรซึ่งได้ส่งหนังสือขอเจรจาเข้าเป็นภาคีอย่างเป็นทางการต่อคณะกรรมการ CPTPP Depositary เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 โดยจะจัดตั้งคณะทำงาน Accession Working Group (AWG) ซึ่งมีญี่ปุ่นเป็นประธาน และสิงคโปร์กับออสเตรเลียเป็นรองประธานร่วม เพื่อพิจารณาเรื่องนี้เป็นการเฉพาะ ทั้งนี้ AWG จะเริ่มพิจารณาคำขอของสหราชอาณาจักรรวมทั้งเจรจากับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และจัดทำรายงานเสนอ CPTPP Commission พิจารณาต่อไป

รัฐมนตรี Gan กล่าวว่าสิงคโปร์ในฐานะรองประธานร่วม AWG จะร่วมมือกับภาคีทั้งหมดอย่างใกล้ชิด เพื่อสนับสนุนการภาคยานุวัติและเข้าเป็นภาคีของสหราชอาณาจักร พร้อมให้ความเห็นว่าการค้าระหว่างประเทศเป็นองค์ประกอบสำคัญที่จะทำให้เศรษฐกิจโลกช่วงหลังโควิด-19 ฟื้นตัว และทุกประเทศควรร่วมมือกันเพื่อการเติบโตที่ครอบคลุมและยั่งยืน (Inclusive and Sustainable Growth) นอกจากสหราชอาณาจักรแล้ว สิงคโปร์สนับสนุนให้เขต เศรษฐกิจต่าง ๆ ที่มีศักยภาพและสามารถดำเนินการตามมาตรฐานของ CPTPP ได้พิจารณาเข้าร่วมเป็นภาคีความตกลงดังกล่าว เพื่อส่งเสริมการบูรณาการทางเศรษฐกิจในเชิงลึกทั้งในเอเชีย-แปซิฟิกและทั่วโลก ที่ประชุมหวังว่าเขตเศรษฐกิจภาคี CPTPP ที่ยังไม่ได้ให้สัตยาบันจะสามารถดำเนินการได้ในโอกาสแรก เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากความตกลงดังกล่าว

ข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 นายลี เซียน ลุง (Lee Hsien Loong) นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ได้ให้สัมภาษณ์กับหอการค้าสหรัฐฯ (US Chamber of Commerce) ในงานสัมมนา the inaugural Global Forum on Economic Recovery ผ่านระบบการประชุมทางไกล โดยแสดงความยินดีที่สหรัฐฯ เริ่มกลับมา engage กับ WTO และหวังว่าสหรัฐฯ จะนำเรื่องการเข้าเป็นภาคีของ CPTPP กลับมาพิจารณาอีกครั้ง ซึ่งนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์เข้าใจดีว่าในชั้นนี้ยังคงเป็นไปได้ยาก (we do not think it is on the cards) ทั้งนี้สิงคโปร์ประสงค์จะส่งเสริมความร่วมมือเชิงเศรษฐกิจกับสหรัฐฯ ทั้งสาขาเศรษฐกิจดิจิทัล การสร้างบรรทัดฐานและมาตรฐานเรื่องการส่งผ่านข้อมูล รวมทั้งความโปร่งใสและความน่าเชื่อถือของข้อมูล และความร่วมมือด้านเศรษฐกิจสีเขียว การเงินสีเขียว และการเติบโตที่ยั่งยืน

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ได้เข้าร่วมการประชุม Asia Regional Commonwealth Leaders’ Roundtable ที่เจ้าชายแห่งเวลส์ มกุฎราชกุมารแห่งสหราชอาณาจักร ทรงเป็นประธาน ผ่านระบบการประชุมทางไกล โดยเน้นประเด็นด้านการส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับสหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย และประเทศในเครือจักรภพ ได้แก่ (1) การใช้เทคโนโลยีเพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน (2) เศรษฐกิจสีเขียว (3) การเงินสีเขียวและการพัฒนาที่ยั่งยืน (4) การพัฒนาบุคลากร โดยสิงคโปร์ได้ลงทุนในแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (RIE 2025) ของสิงคโปร์ เป็นมูลค่า 18,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งรวมถึงการจัดตั้งศูนย์การเงินสีเขียว สิงคโปร์ (Singapore Green Finance Centre) ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย Singapore Management University กับ Imperial College Business School โดยเน้นโครงการวิจัยที่เกี่ยวกับเอเชีย และ (5) การสนับสนุนการเป็นเจ้าภาพการประชุม COP-26 ของสหราชอาณาจักร

การประชุม CPTPP Commission ครั้งที่ 4 ถือเป็นการประชุมด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศรายการแรกที่รัฐมนตรีว่าการ Gan เข้าร่วม ภายหลังรับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมสิงคโปร์เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 ก่อนหน้านี้รัฐมนตรีว่าการ Gan ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขสิงคโปร์ โดยมีผลงานที่โดดเด่นจากการแก้ไขและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 และเป็นบุคคลอาวุโสในรัฐบาลสิงคโปร์คนหนึ่งที่นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ไว้วางใจ แต่ไม่ใช่ผู้นำรุ่นที่ 4 จึงไม่ใช่ candidate นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์คนต่อไป


ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทย (BIC)
สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์


ข้อมูลอ้างอิง