ฮุนไดจ่อเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นแรกประกอบในสิงคโปร์  

ศูนย์นวัตกรรมของกลุ่มฮุนไดมอเตอร์ (The Hyundai Motor Group Innovation Center) ประกาศแผนเปิดตัว “Ioniq5” รถยนต์ไฟฟ้าที่ประกอบในสิงคโปร์ ภายในช่วงครึ่งแรกของปี 2566

โรงงานประกอบรถยนต์ฮุนไดในสิงคโปร์ ซึ่งนับเป็นโรงงานประกอบรถยนต์แห่งแรกของสิงคโปร์ในรอบกว่า 40 ปี และมีมูลค่าการสร้างกว่า 400 ล้านเหรียญสิงคโปร์ (10,020 ล้านบาท)1 คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนเมษายน 2566 หลังจากที่เลื่อนมาจากกำหนดการเดิมในเดือนพฤศจิกายน 2565 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 และโรงงานนี้จะผลิตรถยนต์ไฟฟ้ารุ่น Ioniq 5 ส่งเข้าสู่ตลาดสิงคโปร์ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2566

ในเบื้องต้น โรงงานจะนำเข้าตัวถังรถที่ทำสีทั้งคันมาจากโรงงานที่เปิดใหม่ในอินโดนีเซีย และชิ้นส่วนอื่น ๆ ทั้งหมดจะนำเข้าจากเกาหลีใต้ แต่หากมีปริมาณการผลิตเพิ่มขึ้น ฮุนไดอาจจะมองหาแหล่งชิ้นส่วนจากผู้ผลิตยานยนต์ในสิงคโปร์เช่นกัน ทั้งนี้ โรงงานมีแผนที่จะผลิตรถยนต์ได้มากถึง 30,000 คันต่อปี ภายในปี 2568 ซึ่งนอกจากรถยนต์ไฟฟ้ารุ่น Ioniq 5 แล้ว รถยนต์รุ่น Ioniq 6 ที่เพิ่งเปิดตัวใหม่ และรถยนต์ Kona Electric รุ่นใหม่จะถูกนำมาประกอบในโรงงานแห่งนี้เช่นกัน และเมื่อเดินหน้าเต็มกำลังการผลิตแล้ว โรงงานที่ใช้ระบบการประกอบอัตโนมัติขั้นสูงจะใช้แรงงานคนไม่เกิน 30 คน

นอกจากการเพิ่มการใช้รถยนต์ไฟฟ้าในประเทศแล้ว รัฐบาลสิงคโปร์ยังสนับสนุนการปรับโครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้าเพื่อรองรับการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต โดยในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 องค์การขนส่งทางบก (Land Transportation Authority : LTA) ประกาศว่า ภายในสิ้นปี 2568 รัฐบาลฯ มีแผนที่จะติดตั้งสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าอย่างน้อย 12,000 จุด ครอบคลุมที่จอดรถของโครงการบ้านของรัฐบาล หรือที่เรียกว่า HDB เกือบ 2,000 แห่ง และได้ตั้งเป้าที่จะติดตั้งสถานีชาร์จ 60,000 จุด ทั่วประเทศภายในปี 25732 โดยจะติดตั้งในที่จอดรถสาธารณะ 40,000 จุด และในที่จอดรถเอกชนอีก 20,000 จุด นอกจากนี้ รัฐบาลฯ ตั้งเป้าที่จะเลิกใช้รถยนต์เครื่องสันดาปภายในภายในปี 2583 หรือครึ่งหนึ่งรถโดยสารสาธารณะ3 จะใช้พลังงานไฟฟ้าภายในปี 2573 และรถโดยสารดีเซลมากกว่า 400 คัน จะถูกแทนที่ด้วยรถโดยสารไฟฟ้าทั้งหมดภายในปี 2568 เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายด้านความยั่งยืนของสิงคโปร์ ขณะนี้ การจดทะเบียนรถยนต์ใหม่ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ ซึ่งรวมถึงรถยนต์ไฟฟ้าและรถไฮบริดเพิ่มขึ้นเกือบสามเท่าจากปี 2564 หรือคิดเป็นมากกว่าหนึ่งในสิบของการลงทะเบียนรถยนต์ใหม่

ข้อมูลเพิ่มเติม/ความคิดเห็นของ สคต.

หลายๆ ประเทศทั่วโลกต่างหันมาให้ความสำคัญในการลดการปล่อยมลพิษ ซึ่งสิงคโปร์เป็นหนึ่งในประเทศที่ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เช่นกัน โดยมีการตั้งเป้าที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เป็นศูนย์ และหันมาใช้พลังงานสะอาดมากขึ้น ภาคขนส่งทางบกเป็นหนึ่งในปัจจัยการปล่อยมลภาวะของสิงคโปร์ รัฐบาลสิงคโปร์จึงได้ตั้งเป้าหมายที่จะให้รถยนต์ทุกคันในสิงคโปร์เป็นรถยนต์พลังงานสะอาดภายในปี 2583 อีกทั้ง ยังมีการเพิ่ม จุดให้บริการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นในสถานที่ต่างๆ เพื่อเป็นการดึงดูดให้ประชาขนใช้งานมากขึ้น  ดังนั้น ภาคเอกชนและผู้ประกอบการไทยในการส่งออกสินค้ากลุ่มชิ้นส่วนยานยนต์/ส่วนประกอบสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า รวมไปถึงสินค้าอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้า เช่น สถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า อุปกรณ์ติดตั้งสถานี จึงควรใช้โอกาสนี้พัฒนาและผลิตสินค้าให้รองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นในสิงคโปร์ ในขณะเดียวกัน ผู้ประกอบการไทยควรศึกษากฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ เพื่อให้เกิดการออกแบบและผลิตได้ตรงตามมาตรฐานของสิงคโปร์ และติดตามสถานการณ์แนวโน้มตลาดของสินค้าดังกล่าว เพื่อแสวงหาโอกาสในการขยายตลาดต่อไป


1 1 เหรียญสิงคโปร์ เท่ากับ 25.05 บาท ณ วันที่ 18 มกราคม 2566

2 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564  รัฐบาลสิงคโปร์ได้ประกาศ Singapore Green Plan 2030 เพื่อกำหนดเป้าหมายสำหรับการพัฒนาประเทศแบบยั่งยืนภายในปี 2573 รวมถึงการวางจุดยืนของสิงคโปร์ในการลดการปล่อยมลพิษให้เป็นศูนย์โดยเร็วที่สุด หรือที่เรียกว่า Singapore Net Zero Emissions

3 สิงคโปร์มีรถโดยสารทั้งหมดประมาณ 5,800 คัน ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2565


สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงสิงคโปร์


ข้อมูลอ้างอิง