โครงการ Rapid Transit System Link (RTS Link) ซึ่งเชื่อมต่อพรมแดนระหว่าง มาเลเซีย – สิงคโปร์ (เส้นทาง Johor Baru ของมาเลเซีย – Woodlands North ของสิงคโปร์) มีระยะทางรวมทั้งสิ้น 4 กิโลเมตร โดยแบ่งเป็นเส้นทางในมาเลเซีย 2.7 กิโลเมตร และในสิงคโปร์ 1.3 กิโลเมตร มีกำหนดเปิดให้บริการในปี 2569

โดยสื่อมวลชนท้องถิ่นของสิงคโปร์และมาเลเซียได้รายงานข่าวความคืบหน้าโครงการฯ ว่า เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา บริษัท Mass Rapid Transit Corporation Sdn Bhd (MRT Corp) ของมาเลเซีย ได้ประกาศผลการประกวดการออกแบบสถาปัตยกรรมอาคารสถานี RTS Link: Bukit Chagar ในเมืองยะโฮร์บาฮ์รู ซึ่งจัดขึ้นตามพระราชดำริและพระราชูปถัมภ์ในสุลต่านอิบราฮิม อิสมาอิล สุลต่านแห่งรัฐยะโฮร์ โดยทรงร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินของการประกวดฯ ด้วย

การประกวดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 – 5 มกราคม 2564 โดยมีผู้เสนอผลงานรวม ผู้ชนะเลิศ คือ นาย Chin Yee Chong สถาปนิกชาวมาเลเซีย ได้รับเงินรางวัล 250,000 ริงกิตมาเลเซีย (หรือประมาณ 1,860,000 บาท) โดยมีแรงบันดาลใจในการออกแบบจากความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ที่ใกล้ชิดระหว่างเมืองยะโฮร์บารูกับสิงคโปร์ ภายใต้กรอบแนวคิด “The Integration of Two” ตัวอาคารจะใช้วัสดุเชิงประกอบ (composite materials) ซึ่งมีน้ำหนักเบาและทนทานนการก่อสร้าง โดยคำนึงถึงการลดต้นทุนค่าบำรุงรักษาในระยะยาวเป็นสำคัญ ซึ่ง Datuk Mohd Zarif Hashim ตำแหน่ง CEO ของ MRT Corp ให้สัมภาษณ์ว่า สถานี Bukit Chagar จะประกอบด้วยอาคาร 4 ชั้น ภายในจะมีการจัดตั้ง สำนักงานพิธีการศุลกากร ด่านตรวจคนเข้าเมือง และด่านตรวจพืชและสัตว์ (Customs Immigration and Quarantine – CIQ) ร่วมกันระหว่างมาเลเซียและสิงคโปร์ เพื่ออำนวยความสะดวกการผ่านแดน โดยอาคารสถานี RTS Link: Woodlands North ในสิงคโปร์จะมีการจัดตั้งสำนักงาน CIQ สิงคโปร์ – มาเลเซียเช่นกัน ผู้สัญจรข้ามแดนจึงสามารถข้ามแดนได้ด้วยความรวดเร็ว โดยผ่านด่าน CIQ เพียงครั้งเดียว และสามารถใช้ระบบคมนาคมของประเทศปลายทางเพื่อเดินทางไปยังที่หมายต่อไปได้ทันทีที่เดินทางถึง

รัฐบาลสองฝ่ายตั้งเป้าหมายว่า RTS Link จะสามารถขนส่งผู้โดยสารได้สูงสุดมากถึง 10,000 คน/ชม./เที่ยว และสามารถเดินทางไปยังประเทศปลายทางได้ภายใน 15 นาที ซึ่งรวมระยะเวลาการเดินทางและการผ่านด่าน CIQ แล้ว


ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทย (BIC)
สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์


ข้อมูลอ้างอิง