สิงคโปร์เริ่มวางแผนพัฒนาเครือข่าย 6G เพื่อความเป็นผู้นำด้านดิจิทัล และ 5 เทคโนโลยีที่น่าจับตาในสิงคโปร์

สิงคโปร์ไม่รอช้าที่จะเดินหน้าร่างแผนการให้บริการสัญญาณเครือข่ายแห่งชาติฉบับใหม่ เพื่อวางรากฐานของระบบเครือข่าย 6G และสัญญาณอินเทอร์เน็ตบ้านความเร็วสูง 10 Gbps คาดว่าจะสามารถให้บริการได้ภายในปี 2573 ต่อเนื่องจากการพัฒนาเครือข่าย 5G ที่ติดตั้งโดยบริษัท Singtel บริษัทโทรคมนาคมสิงคโปร์รายใหญ่ที่สุดในสิงคโปร์ ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จและครอบคลุมพื้นที่นอกอาคารในสิงคโปร์แล้วกว่า 95% เมื่อเดือนกรกฎาคม 2565 เร็วกว่าเป้าหมายเดิมถึง 3 ปี

สิงคโปร์เริ่มวางแผนพัฒนาเครือข่าย 6G ระดมผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมเป็นคณะที่ปรึกษา

กระทรวงการสื่อสารและสารสนเทศสิงคโปร์ (MCI) ได้แต่งตั้งคณะที่ปรึกษาเพื่อช่วยร่างแผนการให้บริการเครือข่าย 6G ในสิงคโปร์ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2566 นี้ คณะที่ปรึกษาดังกล่าวประกอบด้วยภาคเอกชนผู้เชี่ยวชาญด้านโทรคมนาคม 8 บริษัท เช่น บริษัท Dell Technologies and Terrascope บริษัทด้านการลงทุน Focustech Ventures และสมาคม SGTech โดยแผนการพัฒนาเครือข่าย 6G จะรวมถึงการวางสายเคเบิ้ลใต้น้ำเพิ่มเติมเพื่อช่วยให้การส่งผ่านข้อมูลที่รวดเร็วมากขึ้นด้วย ปัจจุบัน สิงคโปร์อยู่ระหว่างการพัฒนาเครือข่าย 6G ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานสารสนเทศ การสื่อสาร และการพัฒนาสื่อ (IMDA) และ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (NRF) ของสิงคโปร์ โดยเน้นการป้องกันอาชญากรรมทางไซเบอร์เป็นสำคัญ

สิงคโปร์วางแผนที่จะดึงดูดนักวิจัยหัวกะทิต่างชาติด้านเทคโนโลยี AI ให้เป็นที่ปรึกษาในการส่งเสริมและสร้างคนของสิงคโปร์ให้มีความรู้ความและสามารถรองรับการขยายเครือข่าย 6G ของประเทศ ซึ่งเครือข่าย 6G จะเร็วกว่าเครือข่าย 5G ถึง 100 เท่า และมีศักยภาพที่จะทำให้โลกดิจิทัลและโลกแห่งความเป็นจริงมีความใกล้เคียงกันมาก แทบแยกไม่ออก โดยเฉพาะเทคโนโลยีภาพกราฟิก 3 มิติในการสื่อสารทางไกลระหว่างกันแบบเสมือนจริง (holographic telepresence) อีกทั้งส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมของประเทศที่ต้องการความรวดเร็วแม่นยำสูง ให้สามารถทำงานได้อย่างดีเยี่ยมและมีเสถียรภาพสูงสุด

5 เทคโนโลยีที่น่าจับตาในสิงคโปร์

เทรนด์เทคโนโลยีที่น่าจับตา ที่ IMDA กำลังให้ความสำคัญสูงสุดเพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขันบนเวทีโลกของสิงคโปร์ มีดังนี้

1. เทคโนโลยีภาพเสมือนจริง (Virtual Reality: VR) สิงคโปร์สนับสนุนอุตสาหกรรมเกม เพราะเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมนี้ก้าวล้ำนำสมัยอยู่เสมอ ทั้งด้านความเร็วและความสามารถในการประมวลข้อมูลที่ซับซ้อน ซอฟแวร์และการประมวลภาพกราฟิกของเกมมักจะนำมาใช้ในการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมอื่น ๆ เช่น การสาธิตและจำลองการผ่าตัดในโรงพยาบาล ทั้งนี้ ความสามารถในการรองรับการเข้าร่วมใช้งานของผู้ใช้จำนวนมากพร้อมกันแบบออนไลน์ ถือเป็นเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยี VR ในอีก 10 ปีข้างหน้า

2. ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) ปัจจุบัน AI ถูกนำมาใช้อย่างหลากหลายทุกอุตสาหกรรมและในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะการเปิดตัวของ ChatGPT เมื่อปลายปี 2565 ได้ขับเคลื่อนเทคโนโลยี AI ให้เป็นกระแสสังคมในวงกว้าง สิงคโปร์จึงเน้นพัฒนาดาตาเซนเตอร์และโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นอื่น ๆ ทั้งด้านประสิทธิภาพและการประมวลผลแบบทันที (real-time) เพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของ AI อย่างไรก็ตาม สิงคโปร์ให้ความสำคัญกับการปรับปรุงกฎระเบียบเพื่อควบคุมการใช้ AI และ ChatGPT อย่างถูกต้องและสร้างสรรค์

3. ยานยนต์ไร้คนขับ (Autonomous Mobility) สิงคโปร์คาดว่ารถยนต์ไฟฟ้า (EV) แบบไร้คนขับจะกลายเป็นทางเลือกใหม่ในทศวรรษหน้า และจะมุ่งพัฒนาระบบความปลอดภัยให้ได้มาตรฐานก่อนที่จะอนุญาตให้นำออกสู่สาธารณชน ทั้งการพัฒนาตัวเครื่องและระบบดิจิทัลด้านการขับเคลื่อนอัตโนมัติที่สามารถตรวจจับสิ่งกีดขวางได้อย่างสมบูรณ์ เพื่อการขับขี่ที่ปลอดภัย โดยเมื่อเดือนมิถุนายน 2565 หน่วยงานขนส่งทางบกสิงคโปร์ (LTA) ได้อนุมัติการทดลองรถยนต์ไร้คนขับระยะที่ 2 จาก ซึ่งเป็นการทดลองบนถนนจริงในเขตที่อยู่อาศัยในสิงคโปร์เป็นครั้งแรก นอกจากนี้ บริษัท ComfortDelGro ผู้ให้บริการแท็กซี่รายใหญ่ของสิงคโปร์จะทดลองให้บริการแท็กซี่ไร้คนขับภายในครึ่งแรกของปี 2566

4. การประมวลผลแบบเอดจ์ (Edge Computing) ปัจจุบัน เทคโนโลยีเอดจ์ได้รับความนิยมและใช้ประโยชน์มากขึ้น และเป็นที่ต้องการของธุรกิจต่าง ๆ เนื่องจากช่วยประมวลผลทางกายภาพใกล้แหล่งข้อมูลต้นทางหรือผู้ใช้งานปลายทาง จึงช่วยประหยัดเวลา ให้ความปลอดภัยสูงขึ้น และแก้ปัญหาคอขวดในการจัดเก็บข้อมูล ซึ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อระบบการทำงานที่ต้องการข้อมูลที่รวดเร็วและมีความแม่นยำสูง เช่น การขับเคลื่อนยานยนต์แบบไร้คนขับ โดยอาจติดตั้งหน่วยประมวลผลเอดจ์ที่เสาไฟฟ้าที่ใกล้กับตำแหน่งของยานยนต์ต่อไป และ

5. เทคโนโลยีควอนตัม (Quantum Technology) แม้ว่าการลงทุนเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีควอนตัมส่วนใหญ่ แต่ก็ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว เนื่องจากความสามารถในการประมวลผลที่แม่นยำและรวดเร็วกว่าคอมพิวเตอร์ที่ใช้กันทั่วไปในปัจจุบันอย่างมาก ทั้งนี้ รัฐบาลสิงคโปร์สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาระบบความปลอดภัยแบบควอนตัมเป็นสำคัญ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์ของสิงคโปร์ให้ก้าวหน้า เพื่อไม่ให้เทคโนโลยีควอนตัมจะถูกใช้ในทางที่ผิดโดยกลุ่มอาชญากรไซเบอร์      

ข้อมูลเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะ

สิงคโปร์เป็นประเทศแรก ๆ ของโลกที่ให้บริการเครือข่าย 5G ทั่วประเทศ แบบ stand-alone ทำให้เครือข่ายสามารถสนับสนุนการทำงานของระบบที่ใช้หุ่นยนต์ทั่วประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในโรงงานอุตสาหกรรม ท่าเรือ และระบบโทรคมนาคม ปัจจุบัน การท่าเรือแห่งสิงคโปร์ (MPA) ทดลองใช้สัญญาณ 5G ในปฏิบัติการรักษาลูกเรือที่อยู่นอกชายฝั่งผ่านระบบการแพทย์ทางไกล และการตรวจสอบและป้องกันอัคคีภัยบนเรือแบบไร้คนขับ โดยส่งสัญญาณควบคุมทางไกล สิงคโปร์ยังเร่งประชาสัมพันธ์การใช้สัญญาณ 5G ในเชิงพาณิชย์ ด้วยการสนับสนุนเงินทุนสำหรับ 13 โครงการที่ได้รับคัดเลือก ซึ่งรวมถึงโรงงานอัจฉริยะของ Hyundai Motor Group ที่ใช้หุ่นยนต์ในการผลิตรถ EV

สิงคโปร์มุ่งพัฒนาระบบนิเวศน์เพื่อรองรับการพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศตลอดเวลา เครือข่าย 5G และ 6G จะช่วยเร่งการพัฒนานวัตกรรมและธุรกิจใหม่ ๆ รวมถึงการสร้างงานประเภทใหม่ ๆ ด้วย เมื่อเดือนมีนาคม 2566 ศูนย์ National SuperComputing Centre (NSCC) ของสิงคโปร์ได้เชิญ สวทช. ของไทยร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงาน SuperComputing Asia เป็นปีแรก เนื่องจากเล็งเห็นถึงศักยภาพของไทยในฐานะผู้นำด้านซูเปอร์คอมพิวเตอร์ในภูมิภาค โดยเฉพาะ “LANTA” ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ของไทยที่มีความเร็วในการคำนวณสูงที่สุดในอาเซียน ทั้งสองประเทศมีศักยภาพและความสนใจร่วมกันในการขับเคลื่อนความร่วมมือด้านเทคโนโลยีทั้งในระดับทวิภาคีและอาเซียน


ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทย (BIC)
สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์


ข้อมูลอ้างอิง