Crust เบียร์สิงคโปร์ที่ทําจากขนมปังเหลือทิ้ง

การอัพไซเคิลเปลี่ยนขนมปังที่ขายไม่หมดให้กลายเป็นเครื่องดื่ม

บริษัทสตาร์ทอัพสิงคโปร์ Crust ได้เริ่มทำการแปรรูปขนมปังเหลือทิ้งให้กลายเป็นเบียร์ตั้งแต่ในปี 2562 และได้ผลิตเบียร์เกือบร้อยรูปแบบจากขนมปังประเภทต่างๆ  โดยการสกัดปริมาณน้ำตาลออกจากขนมปังและข้าวเพื่อทดแทนการสกัดจากธัญพืช เช่น ขนมปังไรน์เข้ากันได้ดีกับเบียร์ดำ หรือขนมปัง Sourdough เข้ากันได้ดีกับเบียร์ India Pale Ale (IPA) เป็นต้น โดยขนมปังจะต้องมีขนาดที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดการสกัดน้ำตาลให้ได้มากที่สุด และจะต้องมีการจัดส่งอย่างถูกต้อง เพื่อผลิตให้กลายเป็นเบียร์ ซึ่งรสชาติเบียร์จากขนมปังแทบจะไม่ต่างจากเบียร์ทั่วไปในท้องตลาด

เนื่องจากมีการใช้น้ำและพลังงานเป็นจำนวนมาก กระบวนการผลิตเบียร์ดังกล่าวยังไม่ถือว่าเป็นกระบวนการที่ยั่งยืน ดังนั้นบริษัท Crust ได้มุ่งเน้นสามวิธีที่ช่วยให้บริษัทลดการปล่อยคาร์บอนได้ ได้แก่ (1) การใช้ผลผลิตในประเทศ  โดยบริษัทได้ทดแทนการใช้ฮ็อป (ดอกของพืชที่ให้กลิ่นและรสชาติในเบียร์) นำเข้าด้วยการใช้ดอกเลมอนไมร์เทิล (Lemon Myrtle) ซึ่งเป็นพฤกษศาสตร์ที่ปลูกที่ Garden by The Bay ในปริมาณที่พอเหมาะ วิธีการดังกล่าวจึงไม่ได้เป็นแค่นวัตกรรมด้านวิจัยและการพัฒนา แต่ยังช่วยในส่วนของห่วงโซ่อุปทานที่ไม่ต้องนำเข้าฮ็อปจำนวนมากจากต่างประเทศอีกด้วย (2) การเพิ่มการใช้งานในส่วนการผลิตที่ไม่ได้ใช้งาน และ (3) การสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่จากธัญพืชที่ใช้แล้ว

นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญในการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และวิธีการจัดการกับเศษอาหาร หรือของเหลือ โดยบริษัทมองว่า โมเดลธุรกิจจำนวนมากต่างแข่งขันกันและได้สร้างความเสียหายให้กับสิ่งแวดล้อมและสังคม ดังนั้นอนาคตของธุรกิจอาหารควรมีการทำงานร่วมกันมากขึ้น และลดการแข่งขันให้น้อยลง ซึ่งในปัจจุบัน บริษัทยังได้ขยายธุรกิจไปยังการทำสปาร์คกลิ้งโซดาจากผักและผลไม้ที่เหลือ

ข้อมูลเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะ

การอัพไซเคิล (Upcycle) คือการนำขยะ หรือวัสดุที่ไม่ได้ใช้แล้วมาผลิตให้เป็นของใช้ที่มีมูลค่าและใช้ประโยชน์ได้มากกว่าเดิม ซึ่งเป็นหนึ่งในรูปแบบธุรกิจแบบหมุนเวียน ในปัจจุบันเทรนด์การให้ความสนใจต่อสิ่งแวดล้อมมีเพิ่มมากขึ้นทั้งในไทยและสิงคโปร์ ผู้ประกอบการอาจจะนำเทรนด์ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ เพราะนอกจากจะเป็นการช่วยชะลอการเกิดขยะจากอุตสาหกรรมผลิตและการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนแล้ว ในขณะเดียวกันยังเป็นการเพิ่มมูลค่า และช่วยสร้างภาพลักษณ์ให้กับแบรนด์ ก่อให้เกิดความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อมและสังคมในระยะยาว


สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงสิงคโปร์


ข้อมูลอ้างอิง