8 เทรนด์แต่งบ้านมาแรงในสิงคโปร์ รับปี 2566

เทรนด์การตกแต่งบ้านในสิงคโปร์สำหรับปี 2566 ได้มีการปรับรูปแบบให้เหมาะสมกับวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยเทรนด์ที่กำลังได้รับความนิยม มีดังต่อไปนี้

1. ปรับบ้านเพื่อรับการ Zoom

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ส่งผลให้มีการใช้วิดีโอคอล หรือประชุมผ่านระบบ Zoom เพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นวิดีโอคอลในกลุ่มเพื่อน หรือเพื่อการทำงาน ส่งผลให้เจ้าของบ้านอยากปรับปรุง ออกแบบหรือทำพื้นที่ทำงานให้ดูทันสมัย เหมาะกับการทำงานรูปแบบผสมผสานมากขึ้น

2. เทคโนโลยีอัจฉริยะและปลอดภัย

เทคโนโลยีบ้านอัจฉริยะ หรือ Home Automation เป็นเทรนด์ในการออกแบบบ้านในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เทคโนโลยีดังกล่าวจะช่วยให้เจ้าของบ้านสามารถควบคุมการทำงานภายในบ้านผ่านการใช้อินเตอร์เน็ต โดยควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ ผ่านเซ็นเซอร์ รีโมต หรือการใช้คำสั่งเสียง

3. Homecation

การออกแบบบ้านผสมผสานระหว่างบ้านและการพักผ่อน โดยให้ความสำคัญกับการออกแบบพื้นที่ให้มีความสะดวกสบาย ผ่อนคลาย เพลิดเพลินยามพักผ่อน เพื่อให้ทุกคนในบ้านได้ใช้เวลาร่วมกัน

4. พื้นที่สำหรับการออกกำลังกาย

บ้านเป็นสถานที่ช่วยให้ผู้อยู่อาศัยรู้สึกผ่อนคลาย และหลีกหนีจากปัญหาและความเครียดในชีวิตประจำวัน การตกแต่งภายในที่ดีเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยส่งเสริมอารมณ์และสุขภาพจิตของผู้อยู่อาศัย อีกทั้งยังช่วยเพิ่มความรู้สึกกระปรี้กระเปร่าและความสงบสุขในชีวิต การจัดสรรพื้นที่ในบ้านที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการออกกำลังกาย หรือวิถีชีวิตที่ดีต่อสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญสำหรับชาวสิงคโปร์มากขึ้น

5. ที่พักที่เป็นมิตรต่อสัตว์เลี้ยง

ในปัจจุบัน เทรนด์การดูแลสัตว์เลี้ยงเสมือนสมาชิกในบ้าน หรือครอบครัวมีมากขึ้น ส่งผลให้เกิดแนวคิดการออกแบบบ้านที่สามารถรองรับพฤติกรรม และความต้องการของสัตวเลี้ยงมากขึ้น นอกจากนี้ ยังรวมไปถึงการเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์ที่ทำมาจากวัสดุที่มีความทนทานต่อการใช้งานกับสัตว์เลี้ยง

6. ที่พักสำหรับผู้อาศัยหลายช่วงอายุ

การออกแบบบ้านให้เหมาะกับการใช้ชีวิตของผู้อาศัยหลายช่วงอายุอาจเป็นเรื่องที่ท้าทาย เพราะจะต้องคำนึงถึงให้ผู้อยู่อาศัยมีความเป็นส่วนตัว มีอิสระในการใช้ชีวิต หรือสามารถปรับเปลี่ยนได้ เป็นต้น

7. ความหรูหราในโทนสีเดียว (Luxury Monochromatic)

การตกแต่งด้วยการไล่เฉดสีในโทนสีเดียวกัน และเพิ่มความหรูหราด้วยการแต้มสีทอง (Gold accents) เป็นเทรนด์ที่นิยมต่อเนื่องในขณะนี้ โดยเฉพาะกับการออกแบบห้องรับแขก ห้องนอน และห้องน้ำ

การตกแต่งด้วยการไล่เฉดสีในโทนสีเดียวกัน และเพิ่มความหรูหราด้วยการแต้มสีทอง (Gold accents) เป็นเทรนด์ที่นิยมต่อเนื่องในขณะนี้ โดยเฉพาะกับการออกแบบห้องรับแขก ห้องนอน และห้องน้ำ

8. ห้องครัวสุดล้ำ

การออกแบบห้องครัวทั่วไปจะเน้นประโยชน์ใช้สอย เช่น พื้นที่เปิดโล่ง พื้นที่เก็บของที่เพียงพอ แต่ในปัจจุบัน มีเทคโนโลยี หรือการออกแบบเชิงนวัตกรรมใหม่ๆ สำหรับใช้ในครัวเกิดขึ้นมาก ส่งผลให้ชาวสิงคโปร์นิยมนำมาปรับปรุงตกแต่งห้องครัวใหม่ให้เป็นห้องครัวที่ทันสมัยยิ่งขึ้น

ข้อมูลเพิ่มเติม/ความคิดเห็นของ สคต.

ที่พักอาศัยในสิงคโปร์ส่วนมากจะมีพื้นที่ใช้สอยขนาดเล็ก ดังนั้นการออกแบบพื้นที่ใช้สอยในบ้านจึงต้องตอบโจทย์การใช้งานและความเหมาะสมกับการใช้ชีวิตของสมาชิกในบ้าน ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดได้ส่งผลให้วิถีชีวิตชาวสิงคโปร์เปลี่ยนไป การจัดสรรพื้นที่ในบ้านก็เปลี่ยนไปเช่นกัน เช่น การมีพื้นที่สำหรับออกกำลังกายในบ้าน เพราะให้ความสำคัญกับสุขภาพมากขึ้น หรือการมีห้องสำหรับประชุม Zoom เพราะการทำงานที่บ้านมากขึ้น ในขณะเดียวกัน ได้มีการนำเทคโนโลยีต่างๆ มาเป็นส่วนประกอบการออกแบบบ้านมากขึ้น เช่น เทคโนโลยีในครัว เทคโนโลยีบ้านอัจฉริยะ เป็นต้น ดังนั้น ผู้ประกอบการไทยในอุตสาหกรรมของตกแต่งบ้านและเฟอร์นิเจอร์สามารถนำข้อมูลแนวโน้มความนิยมในตลาดไปพัฒนาสินค้า เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสินค้าไทยในตลาดสิงคโปร์ต่อไป 


สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงสิงคโปร์


ข้อมูลอ้างอิง