มาตรการการเดินทางเข้าประเทศของสิงคโปร์
(ตั้งแต่วันที่ 14 – 31 มีนาคม 2565)

* ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 สิงคโปร์จะเปิดประเทศจนเกือบเทียบเท่าช่วงก่อนโควิด-19 โดยผู้เดินทางที่ได้รับวัคซีนครบถ้วนแล้วสามารถเข้าเมืองได้ โดยตรวจ ART/PCR ภายใน 2 วันก่อนการเดินทาง แต่ยกเลิกการตรวจ ART เมื่อเดินทางถึงสิงคโปร์ และไม่ต้องเข้ารับการกักตัวใด ๆ อ่านรายละเอียดผ่อนคลายมาตรการล่าสุดของสิงคโปร์ได้ คลิกที่นี่

มาตรการเดินทางเข้าประเทศของสิงคโปร์ในปัจจุบัน แบ่งเป็น 2 ส่วนหลัก ได้แก่ ส่วนที่ 1 การเข้าเมืองผ่านช่องทางพิเศษโดยไม่ต้องกักตัว ซึ่งรวมถึงช่องทาง VTL กับประเทศไทย เหมาะสำหรับผู้เดินทางที่ได้รับวัคซีนโควิด-19 ครบถ้วนแล้ว โดยอนุญาตให้นักท่องเที่ยว นักธุรกิจ และผู้เดินทางระยะสั้นเดินทางเข้าประเทศได้ และส่วนที่ 2 มาตรการเดินทางเข้าเมืองแบบทั่วไป เหมาะสำหรับผู้เดินทางจากประเทศจีน (รวมมาเก๊า ฮ่องกง และไต้หวัน) ประเทศที่สิงคโปร์ยังไม่เปิดช่องทางพิเศษ และประเทศที่มีความเสี่ยงสูง

ส่วนที่ 1: มาตรการเข้าเมืองแบบไม่ต้องกักตัว

ปัจจุบัน สิงคโปร์อนุญาตให้ผู้เดินทางจากประเทศไทยและประเทศที่สิงคโปร์เปิดช่องทางพิเศษสามารถเดินทางเข้าสิงคโปร์ได้โดยไม่ต้องกักตัว ซึ่งรวมถึงผู้เดินทางระยะสั้น แต่ผู้เดินทางต้องได้รับวัคซีนครบถ้วนแล้วเท่านั้น ได้แก่

1. การเดินทางเข้าสิงคโปร์ด้วยช่องทาง Vaccinated Travel Lane (VTL)

สิงคโปร์เปิดช่องทาง Vaccinated Travel Lane (VTL) กับประเทศที่มีความเสี่ยงไม่สูงและมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดกับสิงคโปร์ แบ่งเป็นช่องทาง VTL ทางอากาศ ทางทะเล และทางบก รายละเอียด ดังนี้

1.1 ช่องทาง Vaccinated Travel Lane ทางอากาศ [VTL (Air)]

         – สิงคโปร์ได้เปิดช่องทาง VTL ทางอากาศกับประเทศต่าง ๆ รวม 32 ประเทศ/ดินแดน (รวมประเทศไทย) ตามรายละเอียดวันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ ดังนี้

วันที่มีผลบังคับใช้ รายชื่อประเทศ/ดินแดน
8 กันยายน 2564   เยอรมนี บรูไน
18 ตุลาคม 2564   แคนาดา เดนมาร์ก ฝรั่งเศส อิตาลี เนเธอร์แลนด์ สเปน สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา
8 พฤศจิกายน 2564   ออสเตรเลีย สวิตเซอร์แลนด์
15 พฤศจิกายน 2564   สาธารณรัฐเกาหลี
29 พฤศจิกายน 2564   มาเลเซีย (เฉพาะกรุงกัวลาลัมเปอร์และปีนัง) ฟินแลนด์ สวีเดน อินเดีย อินโดนีเซีย (เฉพาะกรุงจาการ์ตาและเกาะบาหลี)
14 ธันวาคม 2564   ไทย (ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ขยายจากเฉพาะกรุงเทพฯ เป็นทุกพื้นที่ทั่วประเทศ)
16 ธันวาคม 2564   กัมพูชา ฟิจิ มัลดีฟส์ ศรีลังกา ตุรกี
24 กุมภาพันธ์ 2565   ฮ่องกง กาตาร์ ซาอุดีอาระเบีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
3 มีนาคม 2565   อิสราเอล ฟิลิปปินส์
16 มีนาคม 2565   กรีซ (เฉพาะกรุงเอเธนส์) เวียดนาม (เฉพาะกรุงฮานอยและนครโฮจิมินห์)

         – ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2565 เวลา 23.59 น. ผู้เดินทางด้วย VTL (Air) จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนและเงื่อนไข ดังนี้
           (1) ต้องได้รับวัคซีนครบถ้วนแล้วและแสดงเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนครบถ้วนฉบับที่มีรหัสคิวอาร์ (สำหรับคนไทย เอกสารออกโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข หรือ Digital Health Pass ของแอปพลิเคชันหมอพร้อม)
           (2) พำนักในประเทศต้นทางตามรายชื่อข้างต้น เป็นเวลาอย่างน้อย 7 วันต่อเนื่องกันก่อนวันเดินทาง (ลดลงจากเดิม 14 วัน)
           (3) การตรวจหาเชื้อก่อนการเดินทาง (Pre-Departure Test – PDT) แสดงผลตรวจ ART (หรือ ATK ของไทย) หรือ PCR  ที่เป็นลบ โดยตรวจไม่เกิน 2 วันก่อนการเดินทางมายังสิงคโปร์ โดยต้องแสดงผลตรวจจากคลินิกหรือสถานพยาบาล เป็นภาษาอังกฤษ หรือมีคำแปลภาษาอังกฤษ และจะต้องแสดง (i) วันและเวลาที่ตรวจ (ii) ชื่อ-สกุลของผู้เดินทาง (iii) วันเดือนปีเกิด (iiii) หมายเลขหนังสือเดินทาง  ทั้งนี้ ผู้เดินทางสามารถเลือกตรวจแบบออนไลน์ผ่าน video call ทางไกล (Tele-Art) กับผู้ให้บริการในสิงคโปร์ที่รัฐบาลสิงคโปร์รับรอง อาทิ DoctorAnywhere และ RafflesConnect
           (4) กรอกเอกสารใบเข้าเมืองแบบออนไลน์ SG Arrival Card ล่วงหน้าก่อนเดินทางเข้าสิงคโปร์ (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
           (5) เดินทางเข้าสิงคโปร์ด้วยเที่ยวบินที่ระบุว่าเป็น VTL Flight เท่านั้น
           (6) เมื่อเดินทางถึงสิงคโปร์ ต้องตรวจ ART ด้วยตนเองภายใน 24 ชั่วโมงหลังเดินทางถึง และส่งผลไปยังเว็บไซต์  https://www.sync.gov.sg
           (7) ดาวน์โหลดและเปิดใช้งานแอปพลิเคชันติดตามตัว TraceTogether ตลอดการพำนักในสิงคโปร์
           ทั้งนี้ ทางการสิงคโปร์ยกเลิกการบังคับตรวจ ART ตั้งแต่วันที่ 2 – 7 ของการพำนักในสิงคโปร์แล้ว

         – สำหรับนักท่องเที่ยว/ผู้เดินทางระยะสั้น มีขั้นตอนเพิ่มเติม 2 ขั้นตอน ได้แก่
           (8) ต้องสมัครขอรับบัตรอนุญาตเข้าเมือง Vaccinated Travel Pass (VTP) [คนสัญชาติสิงคโปร์ ผู้อาศัยถาวร (PR) และผู้มีบัตรพำนักระยะยาว (รวมถึง PR, Employment Pass, Long-Term Visit Pass, S-Pass และ IEO) ในสิงคโปร์ ไม่ต้องขอ VTP]
           (9) ต้องมีกรมธรรม์ประกันภัยที่ครอบคลุมการรักษาพยาบาลในกรณีติดเชื้อโควิด-19 ในสิงคโปร์ ในวงเงิน 30,000 ดอลลาร์สิงคโปร์    

         – เด็กอายุ 12 ปีหรือน้อยกว่าที่ยังไม่ได้รับวัคซีน สามารถเดินทางด้วย VTL ร่วมกับผู้ปกครองได้

         – สำนักงานการบินพลเรือนสิงคโปร์ (Civil Aviation Authority of Singapore – CAAS) ประกาศยกเลิกการลดโควตาการจำหน่ายบัตรโดยสารเที่ยวบิน VTL ลงครึ่งหนึ่ง ซึ่งสิงคโปร์ได้ควบคุมโควตามาตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2565 เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโอมิครอน (Omicron) โดยตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2565 จะเพิ่มโควตาในการจำหน่ายบัตรโดยสารเครื่องบิน VTL อย่างค่อยเป็นค่อยไป ระหว่าง 5,000 ถึง 15,000 ใบ/สัปดาห์   

         – มาตรการดังกล่าวเป็นมาตรการผ่อนปรนให้เดินทางเข้าสิงคโปร์แต่เพียงฝ่ายเดียวเท่านั้น ผู้เดินทางจะต้องศึกษาการเดินทางเข้าประเทศ/ดินแดนต่าง ๆ อีกครั้ง หากไม่ต้องการกักตัวทั้งในการเดินทางไปและกลับ

*หมายเหตุ ก่อนหน้าการเดินทางด้วย VTL ทางอากาศมายังสิงคโปร์เป็นเวลา 7 วัน ผู้เดินทางสามารถเดินทางหรือแวะเปลี่ยนเครื่องในประเทศ/ดินแดนเหล่านี้ได้ โดยยังถือว่าเดินทางเข้าสิงคโปร์ด้วย VTL ได้แก่ แอนดอร์รา ออสเตรเลีย เบลเยียม บรูไนฯ บัลแกเรีย กัมพูชา แคนาดา โครเอเชีย ไซปรัส เช็ก เดนมาร์ก เอสโตเนีย ฟิจิ ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี กรีซ ฮ่องกง ฮังการี ไอซ์แลนด์ อินเดีย อินโดนีเซีย ไอร์แลนด์ อิสราเอล อิตาลี ลัตเวีย ลิกเตนสไตน์ ลิทัวเนีย ลักเซมเบิร์ก มาเก๊า จีน มาเลเซีย มัลดีฟส์ มอลตา โมนาโก เนเธอร์แลนด์ นอร์เวย์ ฟิลิปปินส์ โปแลนด์ โปรตุเกส กาตาร์ สาธารณรัฐเกาหลี โรมาเนีย ซานมารีโน ซาอุดีอาระเบีย สโกวาเกีย สโลวีเนีย สเปน ศรีลังกา สวีเดน สวิตเซอร์แลนด์ ไต้หวัน ไทย ตุรกี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา นครรัฐวาติกัน และเวียดนาม

    1.2 ช่องทาง Vaccinated Travel Lane ทางทะเล [VTL (Sea)]

เขต Vaccination Zone บนเกาะบินตัน
https://milelion.com/2022/02/21/complete-guide-batam-bintan-travel-bubble-vtl-sea-process/

          – การท่าเรือแห่งสิงคโปร์ (Maritime Port Authority of Singapore – MPA) ได้เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ว่า ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. ผู้เดินทางที่ได้รับวัคซีนครบถ้วนแล้วจะสามารถเดินทางระหว่างสิงคโปร์กับหมู่เกาะท่องเที่ยวบาตัมและบินตัน (Batam and Bintan) ทางทะเล (ทางเรือเฟอร์รี) โดยไม่ต้องกักตัว เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและการไปมาหาสู่ระหว่างกัน แต่ผู้เดินทางจะต้องอยู่เฉพาะในพื้นที่ที่กำหนดเท่านั้น (Vaccination Zone International)

         – มาตรการการเดินทางด้วย VTL ทางทะเลใกล้เคียงกับการเดินทางด้วย VTL ทางอากาศ โดยผู้เดินทางทางทะเล ทั้งที่มีบัตรพำนักระยะยาวและนักท่องเที่ยวระยะสั้น จะต้องสมัครขออนุญาตเดินทางเข้าเมืองประเภท Vaccinated Travel Pass ด้วย นอกจากนี้ นักท่องเที่ยว/ผู้เดินทางระยะสั้นจะต้องแสดงเอกสารสำรองห้องพักในสิงคโปร์ที่ระบุระยะเวลาของการเข้าพัก และต้องแสดงสำเนาตั๋วโดยสารเรือเฟอร์รี่ขากลับไปยังอินโดนีเซียประกอบการเดินทางเข้าสิงคโปร์ด้วย

         – ในชั้นนี้ การท่าเรือแห่งสิงคโปร์ได้กำหนดโควตาของผู้เดินทางจากท่าเรือ Nongsupara ของเกาะบาตัมและท่าเรือ Bandar Bintan Telani ของเกาะบินตัน จำนวน 350 คน/สัปดาห์/ท่าเรือ รวมจำนวน 700 คน/สัปดาห์

  1.3 ช่องทาง Vaccinated Travel Lane ทางบก [VTL (Land)]

Photo Courtesy: Immigration Checkpoint Authority, Singapore

         – สิงคโปร์ได้จัดทำช่องทางพิเศษ Vaccinated Travel Lane (VTL) ทางบก ระหว่างด่านผ่านแดน Bangunan Sultan Iskandar (BSI) ในรัฐยะโฮร์บาห์รูของมาเลเซียกับเขต Woodlands ทางตอนเหนือของ สป. โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เพื่ออำนวยความสะดวกการเดินทางเข้าเมืองระหว่างกัน

         – จากสถิติของระบบ Malaysia Automated Clearance System (MACS) ณ วันที่ 30 พ.ย. 2564 มีผู้สมัครขอผ่านแดนด้วย VTL ทางบก รวม 693,988 ราย

         – ผู้เดินทางเข้าสิงคโปร์ด้วย VTL ทางบกจะต้องเป็นคนชาติ PR ผู้ถือบัตรพำนักระยะยาว หรือผู้ถือบัตรอนุญาต Work Permit ที่มีหอพักเป็นหลักแหล่งในสิงคโปร์ โดยจะต้องขอใบอนุญาตเข้าเมืองประเภท Vaccinated Travel Pass (Land) และเดินทางโดยรถบัสที่ทางการกำหนด

2. Reciprocal Green Lane (RGL) ซึ่งเป็นช่องทางพิเศษสำหรับการเดินทางที่จำเป็นทางธุรกิจและราชการ ซึ่งสิงคโปร์ยังคงดำเนินความตกลงนี้กับจีน (6 มณฑล/เมือง) และบรูไนเท่านั้น แต่ได้ระงับการใช้ความตกลงกับมาเลเซีย อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เยอรมนี และสาธารณรัฐเกาหลี โปรดอ่านมาตรการเพิ่มเติมที่นี่

3. Air Travel Pass ปัจจุบันสิงคโปร์อนุญาตให้เฉพาะผู้เดินทางจากกลุ่มเสี่ยงต่ำ แต่ไม่มี VTL คือ จีน (รวมมาเก๊า ฮ่องกง ไต้หวัน) เข้าเมืองโดยไม่ต้องกักตัว โดยให้สมัครบัตรอนุญาตเข้าเมืองประเภท Air Travel Pass เพิ่มเติมจากการขอรับตรวจลงตราหรือวีซ่า (หากมี)

ส่วนที่ 2: มาตรการเข้าเมืองแบบทั่วไป (มีการกักตัว)

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องสิงคโปร์ได้ประกาศผ่อนคลายมาตรการการเดินทางเข้าเมืองของสิงคโปร์ โดยลดความซับซ้อนลงอย่างมาก (streamline) ซึ่งมาตรการเข้าเมืองจะแบ่งเป็น 3 กลุ่มตามความเสี่ยงของประเทศต้นทาง หากเลือกเดินทางด้วยช่องทางทั่วไปนี้ ผู้เดินทางจากทุกประเทศ (ยกเว้นจีน) ยังคงต้องกักตัวเป็นเวลา 7 วัน และยังไม่เปิดรับนักท่องเที่ยวหรือผู้เดินทางระยะสั้น โดยมาตรการปรับปรุงล่าสุดจะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 23.59 น. มีดังต่อไปนี้

. กลุ่มความเสี่ยงต่ำ (กลุ่มที่ 1 เดิม)

ประเทศ/ดินแดน: จีน (ทุกมณฑล) ฮ่องกง มาเก๊าและไต้หวัน

การกักตัว (Stay Home Notice – SHN) : ยกเว้นการกักตัว

มาตรการสาธารณสุข: (1) ต้องแสดงผลตรวจ ART ที่เป็นลบ และตรวจไม่เกิน 2 วันก่อนเดินทางออกจากจีน
(ทุกมณฑล รวมมาเก๊า ฮ่องกง และไต้หวัน) และ (2) ตรวจ ART ภายใน 24 ชั่วโมงหลังเดินทางถึงสิงคโปร์ โดยจะต้องเป็นการตรวจที่ศูนย์ตรวจฯ (Supervised Self Swab ART)

ข. กลุ่มทั่วไป (กลุ่มที่ 2 3 และ 4 เดิม)

ประเทศ/ดินแดน: ทุกประเทศ/ดินแดน

มาตรการกักตัว: กักตัวเป็นเวลา 7 วัน โดยสามารถกักตัวที่ (1) บ้านพัก (2) โรงแรมที่พัก (เลือกโรงแรมเองได้) หรือ (3) Serviced Apartment ก่อนสำรองห้องพักจะต้องแจ้งโรงแรมด้วยว่าจะพำนักเพื่อกักตัว

มาตรการสาธารณสุข: (1) ต้องแสดงผลตรวจ ART (เหมือน ATK ของไทย) หรือ PCR ที่เป็นลบและตรวจไม่เกิน
2 วันก่อนเดินทางออกจากประเทศต้นทาง โดยต้องแสดงผลตรวจจากคลินิกหรือสถานพยาบาล เป็นภาษาอังกฤษ หรือมีคำแปลภาษาอังกฤษ และจะต้องแสดง (i) วันและเวลาที่ตรวจ (ii) ชื่อ-สกุลของผู้เดินทาง (iii) วันเดือนปีเกิด (iiii) หมายเลขหนังสือเดินทาง (ยกเว้นผู้มีสัญชาตสิงคโปร์ไม่ต้องแสดงผลตรวจก่อนการเดินทาง) (2) กักตัว 7 วัน และ (3) ตรวจ PCR อีกครั้งในวันที่ 7 ของการกักตัว

ค. กลุ่มเสี่ยง

ประเทศ/ดินแดน: ยังไม่มีการจัดประเทศใด ๆ ให้อยู่ในกลุ่มนี้

มาตรการกักตัว: กักตัวเป็นเวลา 7 วัน ในโรงแรมที่ทางการสิงคโปร์กำหนดเท่านั้น (SHN Dedicated Facility – SDF) ค่าโรงแรมที่พักสำหรับกักตัวใน SDF จำนวน 1,015 ดอลลาร์สิงคโปร์ (ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565)

มาตรการสาธารณสุข: (1) ต้องแสดงผลตรวจ PCR ที่เป็นลบ ไม่เกิน 2 วันก่อนเดินทางออกจากประเทศต้นทาง (2) กักตัว 7 วันในโรงแรมที่ทางการสิงคโปร์กำหนด และ (3) ตรวจ PCR อีกครั้งในวันที่ 7 ของการกักตัว

หมายเหตุ

1.  การแวะพักเปลี่ยนเครื่องบินในสิงคโปร์ (transit) มากกว่า 24 ชั่วโมง ผู้เดินทางจะต้องแสดงผลตรวจ ART ที่เป็นลบ โดยจะต้องเป็นการตรวจภายใน 48 ชั่วโมงก่อนการเดินทางมาเปลี่ยนเครื่องที่สิงคโปร์

2. ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ผู้เดินทางจากทุกประเทศจะต้องเป็นผู้ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบถ้วนแล้ว (fully vaccinated)

3. ผู้เดินทางที่มีอายุน้อยกว่า 2 ปี ไม่ต้องแสดงผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ก่อนการเดินทางมายังสิงคโปร์ (Pre-departure Test: PDT)

4. ผู้เดินทางที่เคยติดเชื้อโควิด-19 มาแล้ว 7 วัน แต่ไม่เกิน 90 วัน ก่อนการเดินทางมายังสิงคโปร์ สามารถเดินทางเข้าสิงคโปร์ได้จะได้รับการยกเว้นมาตรการเข้าเมืองบางประการ โดยจะต้องแสดงเอกสารหลักฐานการติดเชื้อและการหายจากการติดเชื้อประกอบด้วย (ข้อ C)

*** ทั้งนี้ ผู้เดินทางควรศึกษาข้อมูลล่าสุดจากเว็บไซต์สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของสิงคโปร์ (ICA) เพื่อวางแผนการเดินทางได้ถูกต้องตามมาตรการล่าสุดทุกครั้งก่อนการเดินทาง


ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทย (BIC)
สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์


ข้อมูลอ้างอิง