เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 คณะทำงาน Multi-Ministry Taskforce ของสิงคโปร์ได้จัดการแถลงข่าวประจำสัปดาห์ โดยนาย Ong Ye Kung รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขสิงคโปร์ แถลงเรื่องมาตรการเปิดประเทศล่าสุด ซึ่งสิงคโปร์ผ่อนคลายมาตรการต่อต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศสมาชิกอาเซียน และการจัดทำ VTL เพิ่มเติมกับมาเลเซีย ฟินแลนด์ และสวีเดน สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

การผ่อนคลายมาตรการเดินทางเข้าเมืองต่อประเทศสมาชิกอาเซียน

โดยที่สถานการณการแพร่ระบาดฯ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีทิศทางดีขึ้นอย่างยิ่ง (noteworthy, fast stabilizing) สิงคโปร์จึงปรับมาตรการเข้าเมืองตามความเสี่ยงของประเทศต้นทาง (differentiated border measures/risk-managed approach) โดยเลื่อนไทย ลาว เมียนมาร์ และฟิลิปปินส์ จากกลุ่มที่ 4 ขึ้นมาเป็นกลุ่มที่ 3 ส่งผลให้ผู้เดินทางจากไทยสามารถเลือกกักตัวที่บ้านพักแทนโรงแรมที่พักได้ โดยยังคงต้องกักตัวเป็นเวลา 10 วัน และสามารถเลือกตรวจ Antigen Rapid Test (ART) แทน PCR Swab Test ได้ แต่ต้องแสดงผลการตรวจจากคลินิกหรือสถานพยาบาลเท่านั้น (Professionally administered ART with negative result in English)

ผู้เดินทางจากกัมพูชา อินโดนีเซีย  มาเลเซีย และเวียดนาม ซึ่งจากเดิมอยู่ในกลุ่มที่ 3 ได้รับเลื่อนขึ้นเป็นกลุ่มที่ 2 ผู้เดินทางจากประเทศกลุ่มนี้ จะกักตัวน้อยลงจาก 10 วัน เป็น 7 วัน และสามารถเลือกกักตัวที่บ้านพักแทนโรงแรมได้        

อย่างไรก็ดี สิงคโปร์ยังไม่เปิดรับนักท่องเที่ยวจากผู้เดินทางจากทั้งกลุ่มที่ 2 – 4 และยังคงเปิดรับนักท่องเที่ยว/ผู้เดินทางระยะสั้นจาก 3 ช่องทางเท่านั้น ได้แก่ (1) Air Travel Pass (ATP) ซึ่งอนุญาตให้เฉพาะ ประเทศ ในกลุ่มที่ 1 [จีน (รวมมาเก๊า ฮ่องกง และไต้หวัน] สมัครได้ (2) Vaccinated Travel Lane (VTL) และ (3) Reciprocal Green Lane (RGL) ซึ่งผู้เดินทางไม่ต้องเข้ารับการกักตัว

ตารางมาตรการเข้าเมืองของสิงคโปร์ล่าสุด

การจัดทำ VTL กับมาเลเซีย ฟินแลนด์ และสวีเดน

ในวันเดียวกัน (8 พฤศจิกายน 2564) นาย Lee Hsien Loong นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ และนาย Ismail Sabri Yaakob นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ได้มีถ้อยแถลงร่วมเรื่องการจัดทำความตกลง VTL สิงคโปร์ – มาเลเซีย เริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งจะอนุญาตเฉพาะการเดินทางทางอากาศระหว่างท่าอากาศยานชางงี – ท่าอากาศยาน KLIA โดยในเบื้องต้นได้กำหนดเที่ยวบิน VTL 6 เที่ยวบิน ซึ่งสองฝ่ายจะแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมร่วมกันในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ได้กล่าวย้ำถึงความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดในทุกด้านระหว่างสิงคโปร์กับมาเลเซีย และหวังว่าการจัด VTL จะช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจ และการไปมาหาสู่กันในระดับประชาชนด้วย นอกจากนี้นายกรัฐมนตรีของทั้งสองประเทศ ยังได้หารือเรื่องการเปิดพรมแดนทางบกระหว่างสิงคโปร์กับเมืองยะโฮร์บาห์รู มาเลเซีย ในลักษณะใกล้เคียงกับ VTL ด้วย โดยนาย Iswaran รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสิงคโปร์ได้เชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมาเลเซียเยือนสิงคโปร์ในโอกาสแรก ซึ่งฝ่ายสิงคโปร์เสนอแนะให้เดินทางในเที่ยวบิน VTL แรกระหว่างสิงคโปร์กับมาเลเซีย

นอกจากนี้ สิงคโปร์ได้ประกาศขยายการจัดทำ VTL กับฟินแลนด์และสวีเดนเพิ่มเติม (ซึ่ง 2 ประเทศ อนุญาตให้ผู้เดินทางจากสิงคโปร์ที่ได้รับวัคซีนครบถ้วนแล้ว เดินทางเข้าประเทศได้โดยไม่ต้องกักตัวอยู่ก่อนแล้ว) โดยเริ่มมีผลในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 สิงคโปร์จะขยายโควตาการเดินทางเข้า ประเทศด้วย VTL จาก 4,000 คน เป็น 6,000 คน (โควตาการออก VTP)

การประกาศจัดทำ VTL กับประเทศต่าง ๆ เพิ่มเติม ทำให้ปัจจุบันสิงคโปร์ได้จัดทำ VTL แล้วกับ 16 ประเทศ ได้แก่ (1) เยอรมัน (2) บรูไน (3) แคนาดา (4) เดนมาร์ก (5) ฝรั่งเศส (6) อิตาลี (7) เนเธอร์แลนด์ (8) สเปน (9) สหราชอาณาจักร (10) สหรัฐฯ (11) ออสเตรเลีย (12) สวิส (13) เกาหลีใต้ (14) มาเลเซีย (15) ฟินแลนด์ และ (16) สวีเดน ตามลำดับ

จากสถิติวันที่ 7 พฤศจิกายน 2564 มีผู้เดินทางเข้าสิงคโปร์ โดยใช้ VTL แล้ว จำนวน 18,000 คน โดยตรวจพบผู้ติดเชื้อเพียง 17 คน หรือประมาณ 1 ต่อ 1,000 คน สิงคโปร์จึงมั่นใจว่า VTL ยังคงเป็นมาตรการเปิดการเดินทางระหว่างประเทศที่ปลอดภัย


ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทย (BIC)
สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์


ข้อมูลอ้างอิง