เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2563 บริษัท Eat Just ซึ่งเป็นบริษัทสตาร์ตอัพด้านเทคโนโลยีอาหารของสหรัฐฯ ที่จดทะเบียนดำเนินธุรกิจในสิงคโปร์ เผยแพร่ข่าวว่า สำนักงานอาหารแห่งสิงคโปร์ (Singapore Food Agency) ได้อนุมัติให้บริษัทฯ สามารถขายเนื้อไก่สังเคราะห์ที่เพาะเลี้ยงในห้องปฏิบัติการ (Laboratory) ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายเป็นประเทศเเรกในโลก หลังจากบริษัทฯ ใช้เวลาประมาณ 2 ปีในการยื่นเรื่องขออนุมัติเนื้อไก่สังเคราะห์ดังกล่าว เกิดจากการนำสเต็มเซลล์จากเนื้อเยื่อไขมันหรือกล้ามเนื้อสัตว์มาเพาะในห้องปฏิบัติการ ซึ่งต่างจากเนื้อสัตว์ทดแทนอื่น ๆ ของผู้ผลิตรายอื่น ๆ ซึ่งใช้โปรตีนจากพืชมาผลิตเป็นเนื้อสัตว์ เช่น Impossible Foods และ Beyond Meat ทางบริษัท Eat Just ยังกล่าวด้วยว่า จุดเด่นของเนื้อไก่สังเคราะห์โดยบริษัทฯ ได้แก่ (1) เป็นเนื้อสัตว์ทดแทนที่มีโปรตีนสูง และมีสารอาหารสำคัญครบถ้วน และ (2) กระบวนการผลิตที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสร้างแอนติบอดี ซึ่งหากมีการใช้แอนติบอดีมากเกินไปอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพได้

เมื่อวันที่ 6 ม.ค. 2564 ผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมอีกด้วยว่า ปัจจัยสำคัญประการหนึ่งของความสำเร็จครั้งนี้ เป็นเพราะได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากรัฐบาลสิงคโปร์ตั้งแต่การคัดเลือกทำเลที่ตั้งโรงงาน กระบวนการผลิตและการขาย (Production and Sales) ไปจนถึงการประสานงานกับสถาบันวิจัยทั้งภาครัฐและเอกชนในสิงคโปร์เพื่อพัฒนาระบบแสงประดิษฐ์ (Artificial lights) ซึ่งช่วยเสริมสร้างศักยภาพห้องปฏิบัติการของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้ ยังได้รับประโยชน์จากปัจจัยบวกของสิงคโปร์ ได้แก่ (1) การบังคับใช้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาที่รัดกุมของสิงคโปร์ (2) สิงคโปร์มีผู้เชี่ยวชาญและแรงงานที่มีฝีมือจำนวนมาก และ (3) สิงคโปร์เป็นแหล่งรวมเครือข่ายทางธุรกิจจากหลายประเทศ

ในช่วงแรก เนื้อไก่สังเคราะห์นี้จะวางขายเฉพาะในร้านอาหารชื่อว่า “1880” เพียงสาขาเดียวเท่านั้น โดยใช้เป็นส่วนผสมหลักของเมนูคล้ายนักเก็ตไก่ ตั้งราคาขายที่ประมาณ 23 ดอลลาร์สิงคโปร์ (หรือประมาณ 525 บาท) ต่อจาน หลังจากนั้นทางบริษัทฯ จะพิจารณาเพิ่มการขายในร้านอื่น ๆ เมื่อกำลังผลิตพร้อม โดยคาดว่าจะเป็นช่วงกลางปี 2565


ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทย (BIC)
สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์


ข้อมูลอ้างอิง