การเชื่อมโยงระบบการชำระเงินระหว่างประเทศ PayNow ของสิงคโปร์กับ PromptPay ของไทย

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 ธนาคารแห่งประเทศไทยและธนาคารกลางสิงคโปร์ (Monetary Authority of Singapore – MAS) เผยแพร่เอกสารแถลงข่าวร่วม เรื่องประเทศไทยและสิงคโปร์เปิดตัวนวัตกรรมการโอนเงินระหว่างประเทศแบบทันที (Real-time) คู่แรกของโลก

โดยตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2564 ผู้ใช้บริการระบบ PayNow ของสิงคโปร์ และ PromptPay ของไทยจะสามารถโอนเงินระหว่างกันได้ โดยธนาคารพาณิชย์ที่เข้าร่วมโครงการของฝ่ายสิงคโปร์ ได้แก่ DBS OCBC และ UOB และของฝ่ายไทยได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ ซึ่งมีค่าธรรมเนียมการโอนเงินและอัตราแลกเปลี่ยนถูกกว่าการโอนเงินในรูปแบบปัจจุบันและแข่งขันกับบริการโอนเงินระหว่างประเทศอื่นในตลาดได้

ปัจจุบัน ระบบอยู่ในช่วงระยะแรกของการใช้งาน โดยผู้ใช้บริการสามารถโอนเงินระหว่างไทยกับสิงคโปร์ ได้ในจำนวนไม่เกิน 1,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ หรือ 25,000 บาท ต่อวัน ผ่านแอปพลิเคชันของธนาคารพาณิชย์ที่ให้บริการ โดยระบบการชำระเงินฯ มีความรวดเร็ว (ประมาณ 1-2 นาที) ปลอดภัย และสะดวกเช่นเดียวกับการโอนเงินภายในประเทศ โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่

โครงการนี้เป็นหนึ่งในข้อริเริ่มจากการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียนเมื่อปี 2562 และสอดคล้องกับแนวทางของกลุ่ม G20 Financial Stability Board และองค์กรระหว่างประเทศอื่น ๆ ว่าด้วยการส่งเสริมการชำระเงินระหว่างประเทศ ให้มีความสะดวก รวดเร็ว เข้าถึงได้ง่าย และโปร่งใสมากขึ้น นอกจากนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทยและธนาคารกลางสิงคโปร์ มีแผนจะเพิ่มจำนวนธนาคารที่ให้บริการ และการขยายวงเงินการโอนเงินของระบบโอนเงินระหว่างประเทศดังกล่าว

นายระวี เมนอน (Mr. Ravi Menon) ผู้ว่าการธนาคารกลางสิงคโปร์ กล่าวว่า ระบบการชำระเงินระหว่างประเทศนี้ แสดงให้เห็นว่า โครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินและภาคธนาคารของประเทศต่าง ๆ มีศักยภาพที่จะเชื่อมโยงการชำระเงินระหว่างประเทศอย่างไร้รอยต่อ เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับลูกค้ารายย่อย ซึ่ง PromptPay – Paynow เป็นเพียงจุดเริ่มต้น โดยธนาคารแห่งประเทศไทยและธนาคารกลางสิงคโปร์ ประสงค์จะต่อยอด ไปสู่ระดับอาเซียนต่อไป ในยุคที่เศรษฐกิจดิจิทัลกำลังเติบโต เพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้ลูกค้ารายย่อยและอำนวยความสะดวกให้ภาคธุรกิจสามารถทำธุรกรรมชำระเงินนะหว่างประเทศได้ง่าย รวดเร็ว และปลอดภัย เพียงปลายนิ้ว

ดร. เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย กล่าวว่าธนาคารแห่งประเทศไทยมีความตั้งใจที่จะยกระดับการเชื่อมโยงการชำระเงินระหว่างประเทศ ผ่านความร่วมมือกับประเทศอาเซียนและประเทศอื่น ๆ โดยได้พัฒนาบริการชำระเงินระหว่างประเทศผ่าน QR Code กับ ญี่ปุ่น ลาว กัมพูชา และ เวียดนาม การเชื่อมโยงระบบ PromptPay และ PayNow ในระยะต่อไปธนาคารแห่งประเทศไทย จะยังคงผลักดันนวัตกรรมการชำระเงินระหว่างประเทศ และโครงสร้างพื้นฐานที่จะยกระดับการบูรณาการทางการเงิน เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืนของประเทศและภูมิภาคอาเซียน”


ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทย (BIC)
สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์


ข้อมูลอ้างอิง