WhiteCoat – Startup จากสิงคโปร์ พร้อมขยายตลาดดูแลสุขภาพแบบดิจิทัลในภูมิภาคฯ

โอกาสการเติบโตภาคธุรกิจการแพทย์ สุขภาพ และด้าน Wellness

บริษัท WhiteCoat Holdings เจ้าของ “WhiteCoat” แอพพลิเคชั่นดูแลสุขภาพแบบดิจิทัลของสิงคโปร์ ประกาศเปิดสำนักงานใหญ่ประจำภูมิภาคในสิงคโปร์ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 หลังจากเปิดตัวการให้บริการในอินโดนีเซียและเวียดนาม และมีเป้าหมายที่จะขยายธุรกิจต่อไปในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งรวมถึงประเทศไทยและมาเลเซีย

นาย Brian Koh ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ กล่าวว่า การก่อตั้งสำนักงานใหญ่ประจำภูมิภาคในสิงคโปร์จะช่วยบริษัทสามารถใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศที่แข็งแกร่งทางด้านเทคโนโลยีและบุคลากรที่มีความสามารถทางธุรกิจในสิงคโปร์ได้ ซึ่งจะช่วยให้เกิดการผสมผสานด้านความคิดและนวัตกรรมในภาคธุรกิจการดูแลสุขภาพ โดยบริษัทมีเป้าหมายที่จะสนับสนุนให้คนในภูมิภาคดูแลสุขภาพตนเองได้ดีขึ้นจากการใช้แอพพลิเคชั่น นอกจากนี้ บริษัทยังต้องการยกระดับแบรนด์สิงคโปร์สู่ภูมิภาค โดยผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงเช่นเดียวกับการรักษาพยาบาลระดับพรีเมียม ไม่ว่าผู้ใช้จะอยู่ที่ใดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

แอพพลิเคชั่น WhiteCoat เริ่มดำเนินการในปี 2561 มีการใช้งานผ่านแอพพลิเคชั่นสูงสุดในช่วงการระบาดของไวรัสโควิด-19 และเป็นผู้ให้บริการด้านการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) อย่างเป็นทางการภายใต้โครงการการรักษาตัวที่บ้านของรัฐบาล โดยผู้ที่ได้รับเชื้อหรืออยู่ในช่วงการกักตัวสามารถปรึกษาแพทย์ผ่านการวิดีโอคอลจากแอพฯ ในปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ทำงานร่วมกับผู้ให้บริการด้านสุขภาพและธุรกิจด้าน Wellness ประมาณ 1,000 ราย ซึ่งประกอบไปด้วยอายุรแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ บุคลากรด้านการดูแลสุขภาพ และร้านขายยา และได้ให้บริการด้านสุขภาพแบบดิจิทัลแก่ประชาชนกว่า 1.5 ล้านคนในภูมิภาค

แหล่งที่มา: WhiteCoat Website (https://whitecoat.com.sg/news/home-based-health-screening/)

WhiteCoat มีแผนที่จะขยายตลาดไปยังประเทศอย่าง มาเลเซีย และไทย ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ อยากจะยกระดับข้อเสนอต่าง ๆ ด้านสุขภาพและธุรกิจด้าน Wellness เช่น การดูแลเฉพาะทาง และการดูแลสุขภาพจิต นอกจากนี้ บริษัทยังตั้งใจที่จะร่วมมือกับบริษัทต่างๆ เช่น บริษัทประกันภัย ผู้ให้บริการสุขภาพ และองค์กรต่างๆ ทั้งในประเทศและระดับภูมิภาค เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยน แปลงทางด้านการดูแลสุขภาพแบบดิจิทัล

นาย Desmond Lee รัฐมนตรีด้านการพัฒนาแห่งชาติและรักษาการรัฐมนตรีด้านบูรณาการทางสังคม กล่าวว่า บริษัท WhiteCoat เป็นหนึ่งในบริษัทผู้บุกเบิกภายใต้พื้นที่สำหรับทดลองนวัตกรรม หรือ Regulatory Sandbox ของกระทรวงสาธารณสุขด้านการแพทย์ทางไกลและเวชศาสตร์เคลื่อนที่ ผ่านโครงการ Licensing Experimentation and Adaptation ที่เปิดตัวในปี 2561 เพื่อกระตุ้นการพัฒนารูปแบบและบริการใหม่ ๆ ทางด้านนวัตกรรมในการดูแลสุขภาพภายใต้การดูแลของกระทรวงสาธารณสุข

บริษัท Startup ที่มีอายุเพียง 4 ปี อย่าง WhiteCoat นับเป็นตัวอย่างในการใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยีของบริษัทในสิงคโปร์ พร้อมกับความคิดริเริ่มของรัฐบาลเพื่อรับมือวิกฤติต่าง ๆ ท่ามกลางความท้าทายของโลกที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยรัฐบาลสิงคโปร์สนับสนุนให้บริษัทต่าง ๆ ได้หาวิธีการใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศดิจิทัลที่หลากหลายและเฟื่องฟูของประเทศ อีกทั้งยังเปิดรับแพลตฟอร์มและการเติบโตใหม่ ๆ เพื่อที่จะมองหาโอกาสเติบโตต่อไปในระดับภูมิภาค

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

สิงคโปร์เป็นหนึ่งในประเทศที่กำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ซึ่ง Telehealth เป็นหนึ่งในนโยบาย SmartNation ของรัฐบาลสิงคโปร์ที่จะช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการดูแลสุขภาพได้ผ่านช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ โดยที่ไม่ต้องเดินทางไปยังสถานรักษาพยาบาล ในขณะเดียวกัน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้รัฐบาลสิงคโปร์ได้นำเทคโนโลยีการแพทย์ทางไกลมาใช้ เพื่อรับมือกับวิกฤติที่เกิดขึ้น อีกทั้งยังได้ส่งเสริมบริษัท Startup ผ่านโครงการต่าง ๆ ในการพัฒนาเทคโนโลยีหรือนวัตกรรม เพื่อผลักดันให้เกิดการพัฒนาด้านการดูแลสุขภาพแบบดิจิทัลมากขึ้น  

บริษัท Startup ของไทยสามารถใช้โอกาสของโลกดิจิทัลในการขยายตลาดธุรกิจ Health Tech ให้กว้างขึ้นได้ เนื่องจากตลาดมีศักยภาพสูงและมีแนวโน้มการเติบโตที่ดี โดยประเทศสิงคโปร์สามารถเป็นโอกาสในการเข้าถึงในการระดมทุนและสามารถขยายธุรกิจในระดับสากลได้ ด้วยการใช้ช่องทางงานแสดงสินค้าที่เกี่ยวข้อง เช่น งาน Medical Fair หรืองาน Eldercare Exhibition & Conference Asia : ELDEX ที่มีส่วนจัดแสดงสินค้าด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรมต่างๆ ทางการแพทย์


สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงสิงคโปร์


ข้อมูลอ้างอิง