เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 หน่วยงาน Enterprise Singapore (ESG) ได้ประกาศข้อมูลสถานการณ์การค้าระหว่างประเทศของสิงคโปร์ เดือนกุมภาพันธ์ 2564 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

การค้าระหว่างประเทศโดยรวมของสิงคโปร์ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ยังคงหดตัวที่ -3.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ตามการหดตัวที่ -1.9% ในเดือนมกราคม 2564 โดยเป็นผลมาจากการส่งออกโดยรวมลดลงที่ -2% (หลังจากเติบโตที่ +1.1% ในเดือนก่อนหน้า) และการนำเข้าโดยรวมลดลงที่ -4.6% (ตามการหดตัวที่ -5.2% ในเดือนก่อนหน้า)

สรุปสถานการณ์การค้าของสิงคโปร์ เดือนกุมภาพันธ์ 2564

การส่งออกของสิงคโปร์

Non-oil Domestic Export (NODX) ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 เติบโตที่ +4.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ชะลอตัวลงจากการเติบโตที่ +12.7% ในเดือนก่อนหน้า โดยการเติบโตเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของทั้งการส่งออกสินค้า Non-Electronic NODX และสินค้า Electronic NODX

การส่งออกสินค้า Electronic NODX

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 การส่งออกสินค้า Electronic NODX เติบโตที่ +7.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ตามการเติบโตที่ +13.5% ในเดือนก่อนหน้า โดยสินค้าที่มีการส่งออกมากที่สุด ได้แก่ PCs (+98.3%) Telecommunications Equipment (+78.6%) และ Diodes & Transistors (+39.1%)

การส่งออกสินค้า Non-Electronic NODX

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 การส่งออกสินค้า Non-Electronic NODX เติบโตที่ +3.3% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนหน้า ชะลอตัวลงจากการเติบโตที่ +12.5% ในเดือนก่อนหน้า โดยสินค้าที่มีการส่งออกมากที่สุด ได้แก่ Non-Monetary Gold (+167.5%) Specialised Machinery (+35.6%) และ Petrochemicals (+19.3%)

ตลาดการส่งออก NODX

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ตลาดส่งออก NODX 10 อันดับแรก ส่วนใหญ่หดตัว ยกเว้น จีน เกาหลีใต้ ไต้หวัน และฮ่องกง โดยตลาดที่มีการหดตัวมากที่สุด 3 อันดับแรกได้แก่ EU27 (-34.7%) ญี่ปุ่น (-18%) และ สหรัฐฯ (-5.3%)

ตารางแสดง Non-oil Domestic Exports (NODX) to Top Markets (% Y-o-Y Growth)

การส่งออก NODX ไปยังตลาดใหม่ (Emerging Markets1)

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 การส่งออก NODX ไปยังตลาดใหม่เติบโตที่ +45.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ตามการเติบโตที่ +43.2% ในเดือนก่อนหน้า โดยตลาดที่มีการส่งออกเพิ่มขึ้นมากที่สุด ได้แก่ CLMV (+229.3%) แคริบเบียน (+21.2%) และเอเชียใต้ (+3.7%)

การส่งออก Oil Domestic Exports

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 การส่งออกน้ำมันในเชิงมูลค่าหดตัวที่ -28% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ตามการหดตัวที่ -37.8% ในเดือนก่อนหน้า โดยประเทศคู่ค้าที่มีการส่งออกลดลงมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ EU27 (-59.8%) ฮ่องกง (-42.9%) และมาเลเซีย (-26.2%) ในขณะที่การส่งออกน้ำมันเชิงปริมาณหดตัวที่ -29.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า หลังจากการหดตัวที่ -27.7% ในเดือนก่อนหน้า

การส่งออก Non-oil Re-Exports (NORX)

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 การส่งออก Non-oil Re-Exports (NORX) เติบโตที่ +2.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ชะลอตัวลงจากการเติบโตที่ +8.8% ในเดือนก่อนหน้า โดยการเติบโตเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของการส่งออกสินค้า Electronic NORX ในขณะที่การส่งออกสินค้า Non-Electronic NORX ลดลง

การส่งออกสินค้า Electronic NORX

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 การส่งออกสินค้า Electronic NORX เติบโตที่ +15.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ตามการเติบโตที่ +27.7% ในเดือนก่อนหน้า โดยสินค้าที่ส่งออกมากที่สุด ได้แก่ Telecommunications Equipment (+48.1%) Parts of PCs (+31%) และ ICs (+14.1%)

การส่งออกสินค้า Non-Electronic NORX

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 การส่งออกสินค้า Non-Electronic NORX หดตัวลงที่ -9.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ตามการหดตัวที่ -7.8% ในเดือนก่อนหน้า โดยสินค้าที่มีการส่งออกลดลงมากที่สุด ได้แก่ Aircraft Parts (-59.7%) Piston Engines (-52.4%) และ Non-electric Engines & Motor (-29.8%)

ตลาดการส่งออก NORX

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ตลาดส่งออก NORX 10 อันดับแรก ส่วนใหญ่เติบโต ยกเว้น เกาหลีใต้ สหรัฐฯ เวียดนาม ญี่ปุ่น และไต้หวัน โดยตลาดที่มีการเติบโตมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จีน (+50.4%) อินโดนีเซีย (+22.3%) และฮ่องกง (+15.1%)


1 Emerging Markets ประกอบด้วยแคริบเบียน เอเชียกลาง กลุ่มประเทศ CLMV (กัมพูชา สปป. ลาว เมียนมา และเวียดนาม) ตะวันออกและยุโรปใต้ (ไม่ใช่สหภาพยุโรป) ละตินอเมริกา ตะวันออกกลาง เอเชียใต้ และแอฟริกาใต้


สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงสิงคโปร์


ข้อมูลอ้างอิง