เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 หน่วยงาน Enterprise Singapore (ESG) ได้ประกาศข้อมูลสถานการณ์การค้าระหว่างประเทศของสิงคโปร์ เดือนมกราคม 2564 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ในเดือนมกราคม 2564 การค้าระหว่างประเทศโดยรวมของสิงคโปร์ ยังคงหดตัวที่ -1.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า หลังจากหดตัวที่ -0.3% ในเดือนธันวาคม 2563 โดยเป็นผลมาจากการส่งออกโดยรวมเพิ่มขึ้นที่ +1.1% (หลังจากเติบโตที่ +2.6% ในเดือนก่อนหน้า) ในขณะที่การนำเข้าโดยรวมลดลงที่ -5.2% (ตามการหดตัวที่ -3.4% ในเดือนก่อนหน้า)

สรุปสถานการณ์การค้าของสิงคโปร์ เดือนมกราคม 2564

การส่งออกของสิงคโปร์

Non-oil Domestic Export (NODX) ในเดือนมกราคม 2564 เติบโตที่ +12.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ตามการเติบโตที่ +6.8% ในเดือนก่อนหน้า โดยการเติบโตเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของทั้งการส่งออกสินค้า Non-Electronic NODX และสินค้า Electronic NODX

การส่งออกสินค้า Electronic NODX

ในเดือนมกราคม 2564 การส่งออกสินค้า Electronic NODX เติบโตที่ +13.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ตามการเติบโตที่ +13.7% ในเดือนก่อนหน้า โดยสินค้าที่มีการส่งออกมากที่สุด ได้แก่ Telecommunications Equipment (+65.1%) Diodes & Transistors (+27.4%) และ ICs (+13.9%)

การส่งออกสินค้า Non-Electronic NODX

ในเดือนมกราคม 2564 การส่งออกสินค้า Non-Electronic NODX เติบโตที่ +12.5% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนหน้า ตามการเติบโตที่ +5% ในเดือนก่อนหน้า โดยสินค้าที่มีการส่งออกมากที่สุด ได้แก่ Non-Monetary Gold (+70.9%) Specialised Machinery (+53.2%) และ Petrochemicals (+10.1%)

ตลาดการส่งออก NODX

ในเดือนมกราคม 2564 ตลาดส่งออก NODX 10 อันดับแรก ส่วนใหญ่เติบโต ยกเว้น EU27 สหรัฐฯ และ ญี่ปุ่น โดยตลาดที่มีการเติบโตมากที่สุด 3 อันดับแรกได้แก่ ไทย (+51.5%) เกาหลีใต้ (+49.7%) และ ฮ่องกง (+42.7%)

ตารางแสดง Non-oil Domestic Exports (NODX) to Top Markets (% Y-o-Y Growth)

การส่งออก NODX ไปยังตลาดใหม่ (Emerging Markets1)

ในเดือนมกราคม 2564 การส่งออก NODX ไปยังตลาดใหม่เติบโตที่ +43.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ตามการเติบโตที่ +28.3% ในเดือนก่อนหน้า โดยตลาดที่มีการส่งออกเพิ่มขึ้นมากที่สุด ได้แก่ CLMV (+235.3%) ละตินอเมริกา (+23.6%) และเอเชียใต้ (+12.7%)

การส่งออก Oil Domestic Exports

ในเดือนมกราคม 2564 การส่งออกน้ำมันในเชิงมูลค่าหดตัวที่ -37.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ตามการหดตัวที่ -19.3% ในเดือนก่อนหน้า โดยประเทศคู่ค้าที่มีการส่งออกลดลงมากที่สุด
3 อันดับแรก ได้แก่ มาเลเซีย (-52.7%) พานามา (-52.4%) และอินโดนีเซีย (-46.2%) ในขณะที่การส่งออกน้ำมันเชิงปริมาณหดตัวที่ -27.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า หลังจากการหดตัวที่ -1.6% ในเดือนก่อนหน้า

การส่งออก Non-oil Re-Exports (NORX)

ในเดือนมกราคม 2564 การส่งออก Non-oil Re-Exports (NORX) เติบโตที่ +8.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ตามการเติบโตที่ +5.4% ในเดือนก่อนหน้า ทั้งนี้ การเติบโตเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของการส่งออกสินค้า Electronic NORX ในขณะที่การส่งออกสินค้า Non-Electronic NORX ลดลง

การส่งออกสินค้า Electronic NORX

ในเดือนมกราคม 2564 การส่งออกสินค้า Electronic NORX เติบโตที่ +27.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ตามการเติบโตที่ +23.8% ในเดือนก่อนหน้า โดยสินค้าที่ส่งออกมากที่สุด ได้แก่ Parts of PCs (+81.6%) Telecommunications Equipment (+37.7%) และ ICs (+24.6%)

การส่งออกสินค้า Non-Electronic NORX

ในเดือนมกราคม 2564 การส่งออกสินค้า Non-Electronic NORX หดตัวลงที่ -7.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ตามการหดตัวที่ -10.1% ในเดือนก่อนหน้า โดยสินค้าที่มีการส่งออกลดลงมากที่สุด ได้แก่ Non-electric Engines & Motor (-48.8%) Piston Engines (-38.7%) และ Medical Apparatus
(-22.8%)

ตลาดการส่งออก NORX

ในเดือนมกราคม 2564 ตลาดส่งออก NORX 10 อันดับแรก ส่วนใหญ่เติบโต ยกเว้น เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย และสหรัฐฯ โดยตลาดที่มีการเติบโตมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ เวียดนาม (+46.%) EU27
(+37.1%) และฮ่องกง (+27.5%)


1 Emerging Markets ประกอบด้วยแคริบเบียน เอเชียกลาง กลุ่มประเทศ CLMV (กัมพูชา สปป. ลาว เมียนมา และเวียดนาม) ตะวันออกและยุโรปใต้ (ไม่ใช่สหภาพยุโรป) ละตินอเมริกา ตะวันออกกลาง เอเชียใต้ และแอฟริกาใต้


สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงสิงคโปร์


ข้อมูลอ้างอิง