เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2564 หน่วยงาน Enterprise Singapore (ESG) ได้ประกาศข้อมูลสถานการณ์การค้าระหว่างประเทศของสิงคโปร์ เดือนมีนาคม 2564 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

การค้าระหว่างประเทศโดยรวมของสิงคโปร์ ในเดือนมีนาคม 2564 เติบโตที่ +19.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า หลังจากการหดตัวที่ -3.3% ในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยเป็นผลมาจากการส่งออกโดยรวมเพิ่มขึ้นที่ +21% (หลังจากลดลงที่ -2.1% ในเดือนก่อนหน้า) และการนำเข้าโดยรวมเพิ่มขึ้นที่ +17.9% (หลังจากลดลงที่ -4.6% ในเดือนก่อนหน้า)

สรุปสถานการณ์การค้าของสิงคโปร์ เดือนมีนาคม 2564

การส่งออกของสิงคโปร์

Non-oil Domestic Export (NODX) ในเดือนมีนาคม 2564 เติบโตที่ +12.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ตามการเติบโตที่ +4.2% ในเดือนก่อนหน้า โดยการเติบโตเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของทั้งการส่งออกสินค้า Non-Electronic NODX และสินค้า Electronic NODX

การส่งออกสินค้า Electronic NODX

ในเดือนมีนาคม 2564 การส่งออกสินค้า Electronic NODX เติบโตที่ +24.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ตามการเติบโตที่ +7.3% ในเดือนก่อนหน้า โดยสินค้าที่มีการส่งออกมากที่สุด ได้แก่ PCs (+66.1%) Diodes & Transistors (+44.4%) และ ICs (+19.2%)

การส่งออกสินค้า Non-Electronic NODX

ในเดือนมีนาคม 2564 การส่งออกสินค้า Non-Electronic NODX เติบโตที่ +9.4% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนหน้า หลังจากการเติบโตที่ +3.2% ในเดือนก่อนหน้า โดยสินค้าที่มีการส่งออกมากที่สุด ได้แก่ Petrochemicals (+51.4%), Specialized Machinery (+35.1%) และ Pharmaceuticals (+25.5%)

ตลาดการส่งออก NODX

ในเดือนมีนาคม 2564 ตลาดส่งออก NODX 10 อันดับแรก ส่วนใหญ่เติบโต ยกเว้น ไทย สหรัฐฯ ญี่ปุ่น และฮ่องกง โดยตลาดที่มีการเติบโตมากที่สุด 3 อันดับแรกได้แก่ มาเลเซีย (+47%) จีน (+46.4%) และ EU27 (+31.6%)

ตารางแสดง Non-oil Domestic Exports (NODX) to Top Markets (% Y-o-Y Growth)

การส่งออก NODX ไปยังตลาดใหม่ (Emerging Market1])

ในเดือนมีนาคม 2564 การส่งออก NODX ไปยังตลาดใหม่เติบโตที่ +67.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ตามการเติบโตที่ +45.6% ในเดือนก่อนหน้า โดยตลาดที่มีการส่งออกเพิ่มขึ้นมากที่สุด ได้แก่ ละตินอเมริกา (+280.6%) เอเชียใต้ (+83.2%) และ CLMV (+50.8%)

การส่งออก Oil Domestic Exports

ในเดือนมีนาคม 2564 การส่งออกน้ำมันในเชิงมูลค่าเติบโตที่ +14.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า หลังจากการหดตัวที่ -28% ในเดือนก่อนหน้า โดยประเทศคู่ค้าที่มีการส่งออกเพิ่มขึ้นมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จีน (+149.7%) ออสเตรเลีย (+76.1%) และอินโดนีเซีย (+19.7%) ในขณะที่การส่งออกน้ำมันเชิงปริมาณหดตัวที่ -24.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ตามการหดตัวที่ -30.7% ในเดือนก่อนหน้า

การส่งออก Non-oil Re-Exports (NORX)

ในเดือนมีนาคม 2564 การส่งออก Non-oil Re-Exports (NORX) เติบโตที่ +28.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า หลังจากจากการเติบโตที่ +2.7% ในเดือนก่อนหน้า โดยการเติบโตเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของทั้งการส่งออกสินค้า Electronic NORX และสินค้า Non-Electronic NORX

การส่งออกสินค้า Electronic NORX

ในเดือนมีนาคม 2564 การส่งออกสินค้า Electronic NORX เติบโตที่ +38.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ตามการเติบโตที่ +15.7% ในเดือนก่อนหน้า โดยสินค้าที่ส่งออกมากที่สุด ได้แก่ PCs (+61.9%) Telecommunications Equipment (+55.1%) และ ICs (+37.1%)

การส่งออกสินค้า Non-Electronic NORX

ในเดือนมีนาคม 2564 การส่งออกสินค้า Non-Electronic NORX เติบโตที่ +19.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า หลังจากการหดตัวที่ -9.5% ในเดือนก่อนหน้า โดยสินค้าที่มีการส่งออกมากที่สุด ได้แก่ Non-Monetary Gold (+199.9%) Personal Beauty Products (+41.7%) และ Specialised Machinery (+29.5%)

ตลาดการส่งออก NORX

ในเดือนมีนาคม 2564 ตลาดส่งออก NORX 10 อันดับแรก ส่วนใหญ่เติบโต ยกเว้น เกาหลีใต้ โดยตลาดที่มีการเติบโตมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ มาเลเซีย (+71.9%) ฮ่องกง (+43.5%) และจีน (+22.7%)


1 Emerging Markets ประกอบด้วยแคริบเบียน เอเชียกลาง กลุ่มประเทศ CLMV (กัมพูชา สปป. ลาว เมียนมา และเวียดนาม) ตะวันออกและยุโรปใต้ (ไม่ใช่สหภาพยุโรป) ละตินอเมริกา ตะวันออกกลาง เอเชียใต้ และแอฟริกาใต้


สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงสิงคโปร์


ข้อมูลอ้างอิง