เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2565 หน่วยงาน Enterprise Singapore (ESG) ได้ประกาศข้อมูลสถานการณ์การค้าระหว่างประเทศของสิงคโปร์ เดือนกันยายน 2565 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

การค้าระหว่างประเทศโดยรวมของสิงคโปร์1, 2

ในเดือนกันยายน 2565 การค้าระหว่างประเทศโดยรวมของสิงคโปร์เติบโต +20.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า (ตามการเติบโตที่ +26% ในเดือนก่อนหน้า) โดยเป็นผลมาจากการส่งออกโดยรวมขยายตัวที่ +20.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า (ตามการเติบโตที่ +21.8% ในเดือนก่อนหน้า) และการนำเข้าโดยรวมขยายตัวที่ +21.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า (หลังจากเพิ่มขึ้นที่ +30.9% ในเดือนก่อนหน้า

การส่งออก Non-oil Domestic Export (NODX)

ในเดือนกันยายน 2565 NODX เติบโตที่ +3.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า หลังจากการขยายตัวที่ +11.4% ในเดือนก่อนหน้า โดยผลมาจากการเพิ่มขึ้นของการส่งออกสินค้า Non-Electronic NODX แต่สินค้า Electronic NODX ลดลง

การส่งออกสินค้า Electronic NODX

ในเดือนกันยายน 2565 การส่งออกสินค้า Electronic NODX ลดลงที่ -10.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า (หลังจากลดลงที่ -4.5% ในเดือนก่อนหน้า) โดยสินค้าที่มีการส่งออกลดลงมากที่สุด ได้แก่ ICs,Disk Media Products และ Part of PCs ลดลง -12%, -42.7% และ -22.3% ตามลำดับ

การส่งออกสินค้า Non-Electronic NODX

ในเดือนกันยายน 2565 การส่งออกสินค้า Non-Electronic NODX เติบโตที่ +7.6% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนหน้า (หลังจากการเพิ่มขึ้นที่ +16.9% ในเดือนก่อนหน้า) โดยสินค้าที่มีการส่งออกมากที่สุด ได้แก่ Pharmaceuticals (+22.44%), Measuring Instruments (+32.4%) และ Non-Monetary Gold (+22.2%)

ตลาดการส่งออก NODX

ในเดือนกันยายน 2565 ตลาดส่งออก NODX 10 อันดับแรก ส่วนใหญ่ลดลง ยกเว้น อินโดนีเซีย สหรัฐฯ และไทย โดยตลาดที่มีการลดลงมากที่สุด ได้แก่ จีน (-33.8%) และฮ่องกง (-16.7%)

การส่งออก NODX ไปยังตลาดใหม่ (Emerging Markets3)

ในเดือนกันยายน 2565 การส่งออก NODX ไปยังตลาดใหม่เติบโตขึ้นที่ +37.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า (หลังจากการเพิ่มขึ้นที่ +25% ในเดือนก่อนหน้า) โดยตลาดที่มีการส่งออกเติบโตมากที่สุด ได้แก่ CLMV (+102.9%) ละตินอเมริกา (+39.9%) และเอเชียใต้ (+8.7%)

การส่งออก Oil Domestic Exports

ในเดือนกันยายน 2565 การส่งออกน้ำมันในเชิงมูลค่าเติบโตที่ +56.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า หลังจากการขยายตัวที่ +72.2% ในเดือนก่อนหน้า

  • ประเทศคู่ค้าที่มีการส่งออกเพิ่มขึ้นมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ มาเลเซีย (+39.5%) อินโดนีเซีย (+100.2%) และไลบีเรีย (+95.6%)
  • การส่งออกน้ำมันในเชิงปริมาณเพิ่มขึ้นที่ +20.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า หลังจากการเพิ่มขึ้นที่ +14.7% ในเดือนก่อนหน้า

การส่งออก Non-oil Re-Exports (NORX)

ในเดือนกันยายน 2565 การส่งออก Non-oil Re-Exports (NORX) ขยายตัวที่ +20.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า (ตามการเติบโตที่ +14.9% ในเดือนก่อนหน้า) โดยการเติบโตเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของทั้งการส่งออกสินค้า Electronic NORX และสินค้า Non-Electronic NORX

การส่งออกสินค้า Electronic NORX

ในเดือนกันยายน 2565 การส่งออกสินค้า Electronic NORX เติบโตที่ +18% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า (ตามการขยายตัวที่ +5.2% ในเดือนก่อนหน้า) โดยสินค้าที่ส่งออกมากที่สุด ได้แก่ ICs (+20.3%)  Diodes & Transistors (+14.2%) และ Telecommunications Equipment (+32.7%)

การส่งออกสินค้า Non-Electronic NORX

ในเดือนกันยายน 2565 การส่งออกสินค้า Non-Electronic NORX เติบโตที่ +22.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า (ตามการเติบโตที่ +29% ในเดือนก่อนหน้า) โดยสินค้าที่มีการส่งออกมากที่สุด ได้แก่ Non-Monetary Gold (+36.4%) Non-Electric Engines & Motors (+64.6%)  และ Specialized Machinery (+44.7%)

ตลาดการส่งออก NORX

ในเดือนกันยายน 2565 ตลาดส่งออก NORX 10 อันดับแรกเติบโต โดยตลาดที่เติบโตมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ อินโดนีเซีย (+42%) สหรัฐฯ (+31.8%)และเกาหลีใต้ (+66%)

ข้อมูลเพิ่มเติม/ความคิดเห็นของ สคต.

การค้าระหว่างประเทศโดยรวมของสิงคโปร์ในเดือนกันยายน 2565 เติบโตขึ้นถึง +20.7% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า (yoy) โดยเป็นผลมาจากการเติบโตของการส่งออก +20.1% และการนำเข้า +21.4% (yoy)  ทั้งนี้ หากพิจารณาเฉพาะการส่งออกสินค้าที่ไม่ใช่น้ำมัน (Non-oil Domestic Export: NODX) ของสิงคโปร์จะขยายตัวที่ +3.1% (yoy) ลดลงจากเดือนก่อนหน้า ที่ +11.4% (yoy) ซึ่งการส่งออกสินค้า Non-Electronic NODX เพิ่มขึ้น แต่สินค้า Electronic NODX ลดลง ทั้งนี้ ภาครัฐของสิงคโปร์ประเมินว่า4 การที่สหรัฐฯ ประกาศควบคุมการส่งออกสินค้ากลุ่มเซมิคอนดักเตอร์จากจีนจะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ของสิงคโปร์5เช่นกัน เนื่องจากห่วงโซ่อุปทานของเซมิคอนดักเตอร์มีความซับซ้อนสูงและมีความเชื่อมต่อกันทั่วโลก ในขณะเดียวกันบริษัทเซมิคอนดักเตอร์หลายแห่งที่ดำเนินงานในสิงคโปร์มีกระบวนการผลิตและสินค้าที่ใช้เทคโนโลยีของสหรัฐฯ อาจจะอยู่ภายใต้การควบคุมการส่งออกที่กำหนดโดยรัฐบาลสหรัฐฯ เช่นกัน

สำหรับภาวะการค้าระหว่างประเทศของไทยในเดือนกันยายน 2565 ข้อมูลจากสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า6 ระบุว่า การส่งออกในเดือนกันยายน 2565 มีมูลค่า 24,919.3 ล้านเหรียญสหรัฐ (888,371 ล้านบาท) โดยมีอัตราการเติบโตที่ +7.8% ซึ่งการส่งออกของไทยขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 19 โดยยังคงขยายตัวจากสินค้าอุตสาหกรรมเกษตรเป็นหลัก สะท้อนจากดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิต (PMI) ของไทย เดือนกันยายน อยู่ที่ระดับ 55.7 สูงสุดเป็นประวัติการณ์ กิจกรรมการผลิตในภาคอุตสาหกรรมและคำสั่งซื้อใหม่ของสินค้าส่งออกของไทยฟื้นตัวได้ดี โดยเฉพาะการส่งออกรถยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ และสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่ขยายตัวต่อเนี่อง จากอุปทานชิปประมวลผลกลับเข้าสู่ภูมิภาค ทำให้มีการเร่งผลิตเพื่อชดเชยการขาดแคลนในช่วงที่ผ่านมา นอกจากนี้ การอ่อนค่าของเงินบาทเมื่อเทียบกับเงินสกุลหลักของโลก และดัชนีค่าระวางเรือระหว่างประเทศ (Shanghai Containerized Freight Index : SCFI) ในเส้นทางเอเชียที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้การส่งออกของไทยมีความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น


1 ตั้งแต่เดือนกันยายน 2563 ข้อมูลการค้าที่เกี่ยวข้องกับสหภาพยุโรป (European Union: EU) จะรายงานเป็น EU27 แทนที่ EU28 เนื่องจากการถอนตัวออกจาก EU ของสหราชอาณาจักร (United Kingdom: UK) หรือ Brexit (Britain Exit)

2 การจำแนกสินค้าทั้งหมดที่ซื้อขายในและนอกอาเซียนในรายงานการค้าระหว่างประเทศโดยรวมของสิงคโปร์ ใช้รหัสภาษีชุดใหม่ ASEAN Harmonised Tariff Nomenclature (AHTN) 2017 version

Enterprise Singapore (ESG) ระบุว่า ข้อมูลสารสนเทศที่ปรากฏในช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเบื้องต้นเท่านั้น และไม่รับประกันผลใดๆ และไม่รับผิดชอบในความสูญหายหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากใช้ข้อมูลจากสารสนเทศนี้ในทุกกรณี

3 Emerging Markets ประกอบด้วยแคริบเบียน เอเชียกลาง กลุ่มประเทศ CLMV (กัมพูชา สปป. ลาว เมียนมา และเวียดนาม) ตะวันออกและยุโรปใต้ (ไม่ใช่สหภาพยุโรป) ละตินอเมริกา ตะวันออกกลาง เอเชียใต้ และแอฟริกาใต้

4 https://www.straitstimes.com/singapore/politics/us-tech-curbs-on-china-will-affect-s-pore-s-semiconductor-sector-mti

5 สิงคโปร์ผลิตเซมิคอนดักเตอร์และอุปกรณ์ทำชิปคิดเป็น 11% และ 20% ของโลก นอกจากนี้ สิงคโปร์ยังเป็นศูนย์กลางการวิจัยละพัฒนาให้กับบริษัทไมโครชิปชั้นนำบางแห่งอีกด้วย

6 http://www.tpso.moc.go.th/sites/default/files/inter_trade_monthly/2565/Sep_65/press_release_k.y._65_rwm_rev2.pdf


สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงสิงคโปร์


ข้อมูลอ้างอิง