โคลอมเบียได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอด Pacific Alliance ครั้งที่ 16 ณ กรุงโบโกตา โคลอมเบีย เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565 โดยได้เชิญนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ร่วมกล่าวถ้อยแถลง (pre-recorded remarks) และเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมสิงคโปร์เดินทางเยือนโคลอมเบียเพื่อลงนามความตกลงการค้าเสรี Pacific Alliance – สิงคโปร์ (Pacific Alliance – Singapore Free Trade Agreement: PASFTA) และปฏิญญาร่วม (Joint Declaration) สรุปสาระสำคัญ ดังนี้ 

การกล่าวถ้อยแถลงของนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์   

นายลี เซียน ลุง (H.E. Mr. Lee Hsien Loong) นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ ได้ส่งความปรารถนาดีไปยัง ประธานาธิบดีของสมาชิก Pacific Alliance ทั้ง 4 ประเทศ และยินดีที่สิงคโปร์กับกลุ่ม Pacific Alliance จะลงนามในความตกลง PASFTA และปฏิญญาร่วม (Joint Declaration) ซึ่งถือเป็นช่วงเวลาสำคัญของความเป็นหุ้นส่วนระหว่างสิงคโปร์กับ Pacific Alliance ทั้งนี้ สิงคโปร์รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้เป็น Associate State ประเทศแรกของ Pacific Alliance และเชื่อมั่นว่า PASFTA จะช่วยเสริมสร้างความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจระหว่างกัน 

คนทั่วไปมักเห็นว่าทวีปลาตินอเมริกากับเอเชียมีระยะห่างทางกายภาพที่ชัดเจน เช่นเดียวกับความแตกต่างทางภาษาและวัฒนธรรม แต่นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์เห็นว่าภูมิภาคทั้งสองเชื่อมโยงกันมากกว่าที่คิด โดยมีประวัติความเชื่อมโยงทางการค้าและพาณิชย์ย้อนไปตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 16 ซึ่งสองฝ่ายทำการค้าขายและแลกเปลี่ยนสินค้าหลากหลายชนิดผ่านการค้าสำเภา และยังคงรักษาความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจที่แน่นแฟ้นระหว่างกันไว้ตราบจนทุกวันนี้ 

ในปัจจุบัน การค้ากับ Pacific Alliance คิดเป็น 1 ใน 3 ของการค้าระหว่างสิงคโปร์กับประเทศในภูมิภาคลาตินอเมริกาทั้งหมด โดยมีบริษัทของสิงคโปร์มากกว่า 100 บริษัทเข้าไปดำเนินธุรกิจในประเทศสมาชิก Pacific Alliance ครอบคลุมสาขาต่าง ๆ ทั้งการค้า เทคโนโลยี นวัตกรรม และโครงสร้างพื้นฐาน สิงคโปร์ยินดีต้อนรับภาคเอกชนจาก Pacific Alliances มาดำเนินธุรกิจและขยายตลาดในสิงคโปร์มากขึ้น โดยสามารถใช้สิงคโปร์เป็นประตูเชื่อมสู่เอเชีย 

ความตกลง PASFTA จะช่วยส่งเสริมความเชื่อมโยงข้ามมหาสมุทรแปซิฟิก และผลักดันให้หุ้นส่วน สิงคโปร์ -Pacific Alliance เติบโตต่อไป การลงนามความตกลงครั้งนี้จึงเป็นการส่งข้อความแห่งความหวังและโอกาสที่ชัดเจน ในระหว่างที่ทั่วโลกกำลังรับมือกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในขณะนี้ โดยนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ย้ำความมุ่งมั่นร่วมกันระหว่างสิงคโปร์กับ Pacific Alliance ที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และเสริมสร้างโอกาสในด้านการเติบโต การจ้างงาน และความมั่งคั่งร่วมกันในช่วงหลังโควิด-19 ผ่านการส่งเสริมความร่วมมือที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นด้านอี-คอมเมิร์ซ ศุลกากร การอำนวยความสะดวกทางการค้า และบริการทางทะเล   

พิธีลงนามความตกลง PASFTA และปฏิญญาร่วม 

กระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมสิงคโปร์ได้เผยแพร่ข่าวสารนิเทศแจ้งว่า นายกาน คิม ยอง (H.E. Mr. Gan Kim Yong) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมสิงคโปร์ พร้อมด้วยนายอัลวิน ตัน (Mr. Alvin Tan) รัฐมนตรีแห่งรัฐประจำกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมสิงคโปร์ และกระทรวงวัฒนธรรม ชุมชนและเยาวชนสิงคโปร์ ได้เดินทางเยือนโคลอมเบีย ระหว่างวันที่ 23 – 27 มกราคม 2565 โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญคือการลงนามความตกลง PASFTA และปฏิญญาร่วม ในช่วงการประชุมสุดยอด Pacific Alliance ครั้งที่ 16 โดยมีรายชื่อผู้ร่วมลงนามความตกลง ดังนี้ 

(1) ชิลี: H.E. Mr. Andrés Allanmand รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศชิลี   

(2) โคลอมเบีย: H.E. Ms. Marta Lucía Ramírez รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศโคลอมเบีย และ H.E. Ms. Maria Ximena Lombana รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยวโคลอมเบีย 

(3) เม็กซิโก: H.E. Mr. Marcelo Luis Ebrard Casaubon รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเม็กซิโก และ H.E. Ms. Tatiana Clouthier Carrillo รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจเม็กซิโก  

(4) เปรู: H.E. Mr. Óscar Maúrtua De Romaña รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปรู และ H.E. Mr. Roberto Sánchez Palomino รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าและการท่องเที่ยวเปรู 

(5) สิงคโปร์: H.E. Mr. Gan Kim Yong รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมสิงคโปร์  

ความตกลง PASFTA เป็นความตกลงที่ทันสมัยและรอบด้าน ซึ่งจะช่วยเกื้อกูลความตกลงการค้าเสรีระหว่าง สิงคโปร์กับกลุ่มประเทศ Pacific Alliances ที่มีอยู่ ได้แก่ (1) CPTPP (2) Trans-Pacific Economic Partnership (P4) และ (3) ความตกลงการค้าเสรี เปรู – สิงคโปร์ ให้สามารถเปิดเสรีทางการค้าสินค้าและบริการรวมถึงการลงทุนระหว่างกันได้ดียิ่งขึ้น ความตกลงฉบับนี้ยังได้รวมข้อบทเกี่ยวกับการส่งเสริมความเชื่อมโยงทางกายภาพระหว่างสิงคโปร์กับกลุ่มประเทศ PASFTA และการแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการฝึกอบรมบุคลากรด้านกิจการทางทะเลที่เน้นการค้าด้วย  

การลงนามความตกลง PASFTA และปฏิญญาร่วมฯ จะส่งผลให้สิงคโปร์กลายเป็นประเทศ Associate Member ประเทศแรกของ Pacific Alliance ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมสิงคโปร์ ให้ความเห็นว่าความตกลงฉบับนี้เป็นสิ่งแสดงถึงความมุ่งมั่นร่วมกันระหว่างสิงคโปร์กับ Pacific Alliance ในการส่งเสริมบูรณาการทางเศรษฐกิจ และระบบการค้าพหุภาคีบนหลักนิติธรรมและกฎเกณฑ์ร่วมกันที่ดียิ่งขึ้น ทั้งยังช่วยสร้างโอกาสทางธุรกิจ และสนับสนุนการจ้างงานที่ดีแก่ประชาชน ซึ่งสิงคโปร์หวังว่าความตกลงฉบับนี้จะมีผลในทางปฏิบัติโดยเร็ว และสิงคโปร์จะร่วมมือกับ Pacific Alliance ในสาขาที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกันของพันธมิตร เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศสมาชิกและภูมิภาคต่อไป  

ในขั้นตอนต่อจากนี้ ประเทศภาคีความตกลง PASFTA จะดำเนินกระบวนการภายในประเทศ เพื่อให้สัตยาบัน โดยความตกลงจะเริ่มมีผลบังคับใช้เมื่อสิงคโปร์และประเทศ Pacific Alliance อย่างน้อย 2 ประเทศ ให้สัตยาบันต่อความตกลงแล้ว

ข้อมูลเพิ่มเติมและข้อสังเกต

ความตกลง PASFTA เป็นความร่วมมือระหว่างสิงคโปร์กับประเทศในภูมิภาคลาตินอเมริกา ซึ่งจะช่วยให้สิงคโปร์สามารถเข้าถึงสินค้าเกษตรของประเทศ Pacific Alliance ได้มากยิ่งขึ้น เช่น อาโวคาโดของเม็กซิโก ไวน์ของชิลี รวมถึงกาแฟและโกโกของโคลอมเบีย รวมถึงสิทธิประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรี ทั้งการยกเลิกการเก็บภาษีนำเข้าสำหรับสินค้าส่วนใหญ่ การลดอุปสรรคทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษี การส่งเสริมความเท่าเทียมในการค้าการลงทุนระหว่างภาคีสมาชิก การเปิดโอกาสให้สิงคโปร์เข้าร่วมประมูลในโครงการของรัฐบาลในกลุ่มประเทศ Pacific Alliance ตลอดจนการส่งเสริมด้านการค้าอิเล็กทรอนิกส์และความร่วมมือด้านการบริการขนส่งทางทะเล


ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทย (BIC)
สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์


ข้อมูลอ้างอิง