การจัดงานแข่งขันกีฬาระดับโลก Formula One กับการฟื้นฟูของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสิงคโปร์

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของสิงคโปร์ได้รับผลกระทบจากโควิด – 19 อย่างยิ่ง แม้ว่ารัฐบาลจะได้จัดทำช่องทางเข้าเมืองสำหรับนักท่องเที่ยวที่ได้รับวัคซีนครบถ้วนแล้ว (Vaccinated Travel Lanes – VTL) กับ 30 ประเทศ
(รวมถึงประเทศไทย) แต่ภาคการท่องเที่ยวของสิงคโปร์ยังคงฟื้นตัวได้ไม่มากเท่าที่ควร ดังนั้น รัฐบาลสิงคโปร์จึงวางแผนการเร่งฟื้นฟูภาคการท่องเที่ยวโดยมีการร่วมมือกับภาคเอกชนหลายฝ่าย เพื่อเพิ่มรายได้แก่ภาคการท่องเที่ยวและดึงดูดนักท่องเที่ยวในสิงคโปร์ ในปี 2565

ความสำคัญของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวต่อสิงคโปร์และการกลับมาของ Formula One (F1)

จากข้อมูลของการท่องเที่ยวแห่งสิงคโปร์ (Singapore Tourism Board – STB) อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสร้างรายได้คิดเป็น 4% ของ GDP สิงคโปร์และมีความสำคัญในการสร้างภาพลักษณ์ให้แก่สิงคโปร์ในฐานะเป็นเมืองชั้นนำในด้านเศรษฐกิจโลกที่มีความปลอดภัย สะดวกสบาย และเป็นแหล่งรวมแรงงานฝีมือจากต่างประเทศชั้นยอด ดังนั้น สิงคโปร์จึงได้วางแผนฟื้นฟูการท่องเที่ยวโดยเน้นการดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกผ่านทางการจัดงานนิทรรศการขนาดใหญ่และมหกรรมระดับโลก ซึ่งมหกรรมการแข่งขันรถยนต์สูตรหนึ่งหรือ Formula One (F1) เป็นหนึ่งในกิจกรรมยอดนิยมด้านการท่องเที่ยวที่ทั่วโลกสนใจอย่างยิ่ง

แหล่งที่มา: https://singaporegp.sg/

 การแข่งขันรถ F1 เป็นการแข่งขันรถยนต์ความเร็วเฉลี่ย 300 กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมีรอบเครื่องยนต์สูงสุด 18,000 รอบต่อนาที ซึ่งในช่วงก่อนโควิด – 19 สิงคโปร์เป็นหนึ่งในเจ้าภาพจัดงาน F1 ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี อย่างไรก็ตาม เนื่องด้วยมาตรการควบคุมการแพร่บาดได้สร้างข้อจำกัดด้านการเดินทางระหว่างประเทศ ทำให้สิงคโปร์ไม่สามารถจัดงาน F1 ในปี 2563-2564 ได้ อย่างไรก็ตาม รัฐบาลสิงคโปร์ได้ทยอยผ่อนคลายมาตรการควบคุมโรคระบาดแบบ streamline และกำหนดจัดงาน F1 ในปีนี้ ระหว่างวันที่ 30 กันยายน – 2 ตุลาคม 2565 โดยรัฐบาลสิงคโปร์ได้ลงนามข้อตกลงต่ออายุสัญญากับบริษัท F1 ไปอีก 7 ปี คิดเป็นมูลค่าประมาณ 1,000 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์

สำหรับประโยชน์ทางเศรษฐกิจของ F1 นั้น ในช่วงก่อนการแพร่ระบาดโควิด-19 ผู้เข้าร่วมงานมหกรรม F1 กว่าครึ่งเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติ ซึ่งนำเงินสู่ระบบเศรษฐกิจสิงคโปร์มากถึง 130 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ต่อปี STB จัดให้การจัดงาน F1 เป็นหนึ่งในการประชุม สัมมนา การจัดแสดงและนิทรรศการขนาดใหญ่ (MICE) ซึ่ง MICE ช่วยสร้างงานในสิงคโปร์กว่า 34,000 อัตรา คิดเป็นมูลค่า 3,800 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ (0.8%) ให้กับเศรษฐกิจในสิงคโปร์

รายงานจาก Nielson Sport ระบุว่า มีจำนวนของผู้ชมที่สนใจ F1 ทั่วโลกในปี 2564 เพิ่มขึ้น 73 ล้านคน หรือขยายตัวขึ้น 20%  ใน 10 ตลาดหลัก เช่น สหรัฐฯ เกาหลีใต้ และสหราชอาณาจักร เป็นต้น ทั้งนี้ 75% ของผู้สนใจมีอายุระหว่าง 16 – 35 ปี

ธุรกิจที่ได้รับผลประโยชน์จากการฟื้นฟูอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

สถานบันเทิงและอุตสาหกรรมบันเทิงกลางคืนเป็นภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบอย่างยิ่งจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 และเป็นอุตสาหกรรมเดียวที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เปิดบริการเพื่อควบคุมโรคระบาด อาทิ วงดนตรีสด (live band) หรือการแสดงสด (live performance) ซึ่งหน่วยงาน GoBusiness (GB) ของสิงคโปร์รายงานว่า มีแรงงานประมาณ 10,000 คนได้รับผลกระทบในภาคธุรกิจนี้ โดยรัฐบาลสิงคโปร์ได้ผ่อนปรนมาตรการเป็นลำดับ และอนุญาตให้ธุรกิจสถานบันเทิงสามารถเปลี่ยนรูปแบบการทำธุรกิจชั่วคราว อาทิ การเปลี่ยนสถานบันเทิงเป็นร้านอาหาร เป็นต้น

แหล่งที่มา: https://singaporegp.sg/
แหล่งที่มา: https://singaporegp.sg/

รองประธานสมาคมธุรกิจสถานบันเทิงกลางคืนของสิงคโปร์ตั้งข้อสังเกตว่า หลังจากที่พบการระบาดของโควิด-19 ในสิงคโปร์เมื่อปี 2563 สถานบันเทิงเป็นหนึ่งในธุรกิจที่ถูกระงับบริการเป็นลำดับแรก แต่เปิดให้บริการได้เป็นลำดับสุดท้าย จึงได้รับผลกระทบโดยตรงมาอย่างยาวนาน ดังนั้น รัฐบาลสิงคโปร์จึงควรออกมาตรการช่วยเหลือ
และเยียวยาภาคธุรกิจนี้อย่างเร่งด่วน ซึ่งรวมถึงการอนุญาตให้สถานบันเทิงเปิดทำการได้ในช่วงงาน F1 ซึ่งจัดการแข่งขันในช่วงกลางคืน โดยสถานบันเทิงที่มีที่ตั้งอยู่ในเส้นทางการแข่ง F1 เป็นสถานที่ยอดนิยมสำหรับนักท่องเที่ยวด้วย อาทิ Ce La Vi ซึ่งเป็นบาร์ชั้นดาดฟ้าของโรงแรม Marina Bay Sands (MBS) สัญลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของสิงคโปร์

ผู้ประกอบการในธุรกิจสถานบันเทิงคาดหวังว่า งาน F1 ที่กำลังจะจัดขึ้นช่วงไตรมาสที่ 3 ของปีนี้เป็นสัญญาณที่ดีในการฟื้นฟูธุรกิจสถานบันเทิง การโรงแรม และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ธุรกิจค้าปลีก ร้านอาหาร การจัดงานแสดงต่าง ๆ (lifestyle events) โดยทาง STB มั่นใจว่า การจัดงาน F1 ในครั้งนี้จะสร้างคุณค่าของแบรนด์ระดับโลก (Global Branding Value) ให้สิงคโปร์ และนำไปสู่การจ้างงานใหม่ ๆ ต่อไป

ข้อมูลเพิ่มเติม  

 ปี 2562 สิงคโปร์มีนักท่องเที่ยวที่ 19.12 ล้านคน สร้างรายได้ให้สิงคโปร์ด้วยมูลค่าถึง 27,700 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ ต่อมาในปี 2563 จำนวนนักท่องเที่ยวในสิงคโปร์ลดลงเหลือเพียง 2.7 ล้านคน หรือลดลง 85.7% และปี 2564 มีนักท่องเที่ยวเดินทางมายังสิงคโปร์เพียง 330,000 คน ลดลงถึง 98% จากช่วงก่อนโควิด-19 และสร้างรายได้เพียง 1,900 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ หรือลดลง 93%

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยวในหลากหลายรูปแบบ โดยช่วงก่อนโควิด – 19 มีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมเยียนในปี 2563 ถึง 40 ล้านคนต่อปี หน่วยงานภาครัฐและเอกชนของไทยอาจพิจารณาร่วมกันจัดงานมหกรรมกีฬาหรือวัฒนธรรมระดับนานาชาติที่เป็นที่สนใจของคนทั่วโลก ซึ่งจะช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวและฟื้นฟูภาคธุรกิจด้านการท่องเที่ยวของไทยได้อีกด้วย โดยอาจเป็นการจัดงานร่วมกับต่างประเทศ อาทิ สิงคโปร์ ซึ่งการจัดงานมหกรรมกีฬาและการท่องเที่ยวนานาชาติยังช่วยส่งเสริมอำนาจละมุน (Soft Power) ของไทยและเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยในฐานะเมืองแห่งการท่องเที่ยวของโลกอีกด้วย


ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทย (BIC)
สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์


ข้อมูลอ้างอิง