สิงคโปร์เป็นอันดับที่ 4 ของโลกที่ Startup พัฒนาสู่การเป็น Unicorn ได้รวดเร็วที่สุด

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2564 สื่อท้องถิ่นสิงคโปร์รายงานการจัดอันดับของเว็บไซด์ Money.co.uk ว่า สิงคโปร์เป็นอันดับที่ 4 ของโลกที่มี eco-system เอื้อต่อการพัฒนา Startup ให้เป็น Unicorn ได้รวดเร็วที่สุด

ประเทศและดินแดนที่มี eco-system ทางธุรกิจที่เอื้อต่อการพัฒนา Startup ให้เป็น Unicorn รวดเร็วที่สุด 4 อันดับแรก ได้แก่ (1) จีน ใช้เวลาเฉลี่ย 5 ปี 10 เดือน และเป็นประเทศเดียวที่ใช้เวลาต่ำกว่า 6 ปี (2) ฮ่องกง ใช้เวลาเฉลี่ย 6 ปี 1 เดือน (3) ญี่ปุ่น ใช้เวลาเฉลี่ย 6 ปี 3 เดือน (4 – 6) สิงคโปร์ครองอันดับที่ 4 ร่วมกับสหรัฐฯ และออสเตรเลีย โดยใช้เวลาเฉลี่ย 6 ปี 11 เดือน ส่วนอิสราเอลใช้เวลาเฉลี่ย 7 ปี 3 เดือน ฝรั่งเศส สหราชอาณาจักร อินเดีย และบราซิลใช้เวลาเฉลี่ยประมาณ 8 – 9 ปี แคนาดา สาธารณรัฐเกาหลี และเยอรมัน ใช้เวลาเฉลี่ยประมาณ 10 – 11 ปี และสวิตเซอร์แลนด์ใช้เวลาเฉลี่ยประมาณ 14 ปี 11 เดือน

ผู้จัดทำข้อมูลระบุว่า ประเภทธุรกิจที่สามารถพัฒนาเป็น Unicorn ได้รวดเร็วที่สุด คืออุตสาหกรรมรถยนต์และการขนส่ง ซึ่งมียูนิคอร์น 31 ราย ใช้เวลาเฉลี่ย 4 ปี 5 เดือน อย่างไรก็ตาม การสำรวจและจัดอันดับครั้งนี้ไม่ได้นำประเทศที่มี Startup น้อยกว่า 5 ราย มาคำนวณด้วย เนื่องจากข้อมูลไม่เพียงพอที่จะสรุปผลที่เกี่ยวข้อง สำหรับสิงคโปร์ เว็บไซต์ฯ ได้รวมบริษัท Grab และ Trax แต่ยังน้อยกว่าสถิติของเว็บไซต์อื่น ๆ อาทิ cbinsights.com ที่ระบุว่าสิงคโปร์มี Unicorn แล้ว 8 – 10 ราย

ข้อมูลจากบริษัทฐานข้อมูลธุรกิจ CB Insights ระบุว่าปัจจุบันทั่วโลกมีจำนวน Unicorn ประมาณ 750 ราย โดยประเทศที่มี Unicorn สูงสุด คือ สหรัฐฯ มีจำนวน 378 ราย รองลงมาคือ จีน 155 ราย และอินเดีย 34 ราย 

เว็บไซต์ cbinsights.com ระบุว่าภาคธุรกิจที่มีจำนวน Unicorn มากที่สุด คือ (1) Fintech มี Unicorn จำนวน 131 ราย (2) e-commerce และ (3) บริษัทขายสินค้าออนไลน์ตรงสู่ผู้บริโภคจำนวน 82 ราย        

ข้อมูลเพิ่มเติม  

Startup ด้านเทคโนโลยีในสิงคโปร์ระดมทุนได้ 5,300 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ในช่วงครึ่งแรกของปี 2564 โดย CB Insights ระบุว่า เฉพาะช่วงมกราคม – กรกฎาคม 2564 สิงคโปร์ มี Unicorn เพิ่มขึ้น 5 ราย ได้แก่ 1) PatSnap (16 มีนาคม 2564) 2) Moglix (17 พฤษภาคม 2564) 3) Matrixport (1 มิถุนายน 2564) 4) Carro (14 มิถุนายน 2564 ) และล่าสุด Nium (13 กรกฎาคม 2564) ซึ่งประธาน Enterprise Singapore (ESG) มองว่าตัวเลขนี้แสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นและศักยภาพของระบบนิเวศ Startup ในสิงคโปร์ที่เอื้อต่อการพัฒนาธุรกิจ Startup หลากหลายรูปแบบ    


ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทย (BIC)
สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์


ข้อมูลอ้างอิง