สิงคโปร์เปิดตัวแอพฯ เช็คจุดให้บริการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าแบบเรียลไทม์

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 หน่วยงานขนส่งทางบกสิงคโปร์ (Land Transport Authority : LTA) ได้เปิดตัวฟีเจอร์ใหม่ที่ช่วยให้ผู้ใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าสามารถตรวจสอบข้อมูลจุดให้บริการชาร์จไฟฟ้าได้แบบเรียลไทม์ผ่านแอพพลิเคชั่นบนมือถือ MyTransport.SG1 โดยผู้ใช้งานสามารถรับข้อมูลจุดตรวจได้ประมาณครึ่งหนึ่งจากจุดให้บริการประมาณ 1,400 แห่ง ของแอพพลิเคชั่น ComfortDelGro Engie และ SP Mobility ซึ่งเป็นผู้ให้บริการสองรายแรก ทั้งนี้ LTA ระบุว่า จะทำงานร่วมกับผู้ให้บริการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า2มากขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลจุดให้บริการชาร์จไฟฟ้าของหลายๆ บริษัทที่ให้บริการ โดยในปัจจุบันมีผู้ให้บริการเก้ารายที่มีรายชื่ออยู่ในแอพฯ MyTransport.SG โดยแต่ละรายมีแอพพลิเคชั่นและการจัดการการชำระเงินที่แยกจากกัน ซึ่งผู้ขับขี่รถยนต์ต้องสมัครบริการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้ากับแต่ละบริษัทเพื่อให้ทราบถึงตำแหน่งจุดชาร์จและความพร้อมในการนำรถไปชาร์จ ซึ่งก่อให้เกิดความไม่สะดวกต่อการใช้งาน

ปัจจุบัน สิงคโปร์มีจุดให้บริการชาร์จไฟฟ้ามากกว่า 3,600 จุด และอีก 12,000 จุดจะติดตั้งในที่จอดรถของโครงการบ้านของรัฐบาล หรือที่เรียกว่า HDB ทั้งหมดภายในปี 2568 ทั้งนี้ สิงคโปร์วางแผนที่จะเปิดตัวจุดชาร์จ 60,000 จุด ทั่วประเทศภายในปี 2573 ภายใต้นโยบาย Singapore Green Plan 20303

นาย Dean Cher หัวหน้าฝ่าย Mobility ของบริษัท SP Group กล่าวว่า ในปัจจุบัน ผู้ใช้งานอาจใช้เวลา หลายนาทีก่อนที่เครื่องให้บริการจะแสดงสถานะในแอพฯ MyTransport.SG ซึ่งผู้ให้บริการและ LTA กำลังทำงานเพื่อลดความล่าช้าในการแสดงข้อมูลความพร้อมใช้งานบนแอพฯ เพื่อให้ใกล้เคียงกับข้อมูลเรียลไทม์มากที่สุดในปี 2566 ในขณะเดียวกัน บริษัทขนาดเล็กที่ให้บริการชาร์จรถไฟฟ้า Airetec ให้ความเห็นว่า การใช้งานผ่าน แอพฯ MyTransport.SG ทำให้ผู้ใช้บริการรถยนต์ไฟฟ้าได้รู้จักบริษัทมากขึ้น ซึ่งบริษัทได้เริ่มกระบวนการใส่ข้อมูลจุด ให้บริการชาร์จสิบแห่งให้ปรากฎอยู่ในรายชื่อบนแอพฯ

นาย William Fletcher เจ้าของรถยนต์ไฟฟ้ากล่าวว่า แอพฯ นี้มีความแม่นยำกว่าแอพ PlugShare ที่เขาใช้งานในปัจจุบัน เนื่องจากแอพฯ อิสระมักจะใช้ข้อมูลจากผู้ใช้งาน และไม่สามารถให้ข้อมูลการใช้งานแบบเรียลไทม์ได้จริง

รองศาสตราจารย์ด้านเศรษฐศาสตร์ Walter Theseira จาก Singapore University of Social Sciences กล่าวว่า การระบุตำแหน่งที่ชาร์จและข้อมูลความพร้อมให้บริการในแอพฯ MyTransport.SG ของ LTA จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ขับขี่รถยนต์มืออาชีพ เช่น แท็กซี่และคนขับรถยนต์ส่วนตัวที่ต้องชาร์จหลายครั้งต่อวัน ซึ่งผู้ขับขี่เหล่านี้จะต้องการทราบว่ามีจุดไหนที่พร้อมให้บริการบ้าง และคาดว่า ผู้ใช้งานส่วนมากเป็นครอบครัวที่มี การใช้งานรูปแบบเดิมๆ  เมื่อเวลาผ่านไป พวกเขาได้เรียนรู้ถึงจุดที่ให้บริการที่ใช้งานลงตัวแล้ว พวกเขาอาจจะ ไม่ได้ต้องการข้อมูลใหม่ๆ เพิ่มเติมมากนัก ในขณะเดียวกัน เห็นว่า แอพฯ ดังกล่าวของ LTA ควรสามารถเปิดใช้งานและสามารถจัดการการชำระค่าใช้บริการได้แทนที่จะต้องผ่านแพลตฟอร์มของแต่ละแอพฯ ของบริษัทผู้ให้บริการ

นาย S.Iswaran รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสิงคโปร์ กล่าวว่า ผู้ประกอบการห้าราย4ได้รับ การคัดเลือกให้ติดตั้งจุดบริการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าในที่จอดรถของ HDB เกือบสองพันแห่งทั่วสิงคโปร์ เพื่อกระตุ้นให้มีการใช้รถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นโดยการขยายเครือข่ายจุดให้บริการชาร์จไฟฟ้า และภายในสิ้นปี 2568 บริษัทเหล่านี้ต้องดำเนินการสร้างจุดให้บริการชาร์จไฟฟ้าในที่จอดรถของ HDB ไม่น้อยกว่าสามแห่ง ซึ่งจะเพิ่มจุดบริการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าอย่างน้อย 12,000 จุด ทั่วประเทศ ซึ่งจะเป็นการช่วยลดความกังวลใจ กับผู้ใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าในการหาสถานที่ชาร์จไฟฟ้า

นาย Iswaran กล่าต่อว่า การใช้พลังงานไฟฟ้าจะมีส่วนช่วยอย่างมากในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน- ไดออกไซด์จากการขนส่งทางบก ซึ่งในปัจจุบันคิดเป็นประมาณ 15% ของการปล่อยก๊าซภายในประเทศ โดยเป้าหมายของประเทศคือ รถยนต์ทุกคันเป็นรถยนต์พลังงานสะอาดภายในปี 2583 นอกจากนี้ การใช้รถยนต์ไฟฟ้าในสิงคโปร์กำลังเพิ่มขึ้น โดยการจดทะเบียนรถยนต์ไฟฟ้าในปี 2565 มีสัดส่วนมากกกว่า 10% ของการลงทะเบียนรถยนต์ใหม่ทั้งหมด หรือคิดเป็นเกือบสามเท่าของปี 2564 และในเดือนกันยายน 2565 การลงทะเบียนรถยนต์ไฟฟ้าทำสถิติเดือนสูงสุดถึง 19%

ข้อมูลเพิ่มเติม/ความคิดเห็นของ สคต.

หลายๆ ประเทศทั่วโลกต่างหันมาให้ความสำคัญในการลดการปล่อยมลพิษ ซึ่งสิงคโปร์เป็นหนึ่งในประเทศที่ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เช่นกัน โดยมีการตั้งเป้าที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เป็นศูนย์โดยเร็วที่สุด ภาคขนส่งทางบกเป็นหนึ่งในปัจจัยการปล่อยมลภาวะสู่สิ่งแวดล้อมในสิงคโปร์ ซึ่งในปัจจุบันคิดเป็นประมาณ 15% ของการปล่อยก๊าซภายในประเทศ ทั้งนี้ รัฐบาลสิงคโปร์ได้ตั้งเป้าหมายที่จะให้ รถยนต์ทุกคันในสิงคโปร์ เป็นรถยนต์พลังงานสะอาดภายในปี 2583 ดังนั้นรัฐบาลสิงคโปร์ได้ออกนโยบายที่สนับสนุนการใช้รถยนต์ที่ใช้พลังงานสะอาดมากขึ้น อีกทั้งยังมีการเพิ่มจุดให้บริการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น ในสถานที่ต่างๆ เพื่อเป็นการดึงดูดให้ประชาขนใช้งานมากขึ้น ทั้งนี้ นโยบายพลังงานสะอาด ถือเป็นโอกาสอันดีสำหรับภาคเอกชนและผู้ประกอบการไทย เพราะประเทศไทยเป็นผู้ผลิตและส่งออกรถยนต์อันดับต้นๆ ของโลก อุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้า/การรจัดตั้งจุดให้บริการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าของไทยมีความได้เปรียบได้ในหลายๆ ด้านในการขยายตลาดมายังสิงคโปร์ อย่างไรก็ดี ผู้ประกอบการไทยควรศึกษากฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ เพื่อให้เกิดการออกแบบและผลิตได้ตรงตามมาตรฐานของสิงคโปร์และติดตามสถานการณ์แนวโน้มตลาดของสินค้าดังกล่าว เพื่อแสวงหาโอกาสในการขยายตลาดต่อไป


1 แอพฯ MyTransport.SG เปิดตัวในปี 2561 เพื่อช่วยผู้โดยสารวางแผนการเดินทาง และในเดือนมีนาคม 2022 ได้เพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า โดยผู้ใช้สามารถกรองเครือข่ายการชาร์จตามความเร็วในการชาร์จได้ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2565

2 บริษัทที่ให้บริการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าในที่สาธารณะจะต้องได้รับใบอนุญาตสามปี

3 ผู้ประกอบการห้าราย ได้แก่ (1) บริษัท Charge+ (2) บริษัท ComfortDelGro Engineering (3) บริษัท SP Mobility, (4) บริษัท Shell Eastern Petroleum และ (5) บริษัท Strides Automotive Services ซึ่งเป็นบริษัทลูกของผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะในสิงคโปร์  SMRT

4 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564  รัฐบาลสิงคโปร์ได้ประกาศ Singapore Green Plan 2030 เพื่อกำหนดเป้าหมายสำหรับการพัฒนาประเทศแบบยั่งยืนภายในปี 2573 รวมถึงการวางจุดยืนของสิงคโปร์ในการลดการปล่อยมลพิษให้เป็นศูนย์โดยเร็วที่สุด หรือที่เรียกว่า Singapore Net Zero Emissions


สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงสิงคโปร์


ข้อมูลอ้างอิง