นาย Hagiuda Koichi รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม (METI) ญี่ปุ่นได้เดินทางเยือนสิงคโปร์เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2565 โดยได้พบหารือกับนายกาน คิม ยอง (Gan Kim Yong) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรม (MTI) สิงคโปร์ เพื่อกระชับความร่วมมือด้านพลังงานการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและเปี่ยมด้วยนวัตกรรม และความร่วมมือพหุภาคีซึ่งรวมถึง CPTPP  

 แหล่งที่มา PHOTO: MINISTRY OF TRADE AND INDUSTRY

โอกาสนี้ รัฐมนตรีการค้าฯ ของญี่ปุ่นและสิงคโปร์ ได้ลงนามในความตกลง Memorandum of Cooperation (MOC) on Low-Emissions Solutions เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานที่ปล่อยมลพิษต่ำ (low-emissions energy) และรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศร่วมกัน โดยฝ่ายสิงคโปร์เห็นว่า การลงนาม MoC จะช่วยกระชับความร่วมมือและส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างสิงคโปร์กับญี่ปุ่น ทั้งในด้านนวัตกรรมและการพัฒนา solutions คาร์บอนต่ำ ซึ่งจะพัฒนาไปสู่เศรษฐกิจสีเขียวและความยั่งยืนร่วมกัน ทั้งนี้ สองฝ่ายจะจัดการประชุม Japan-Singapore Dialogue on Energy Transition อย่างต่อเนื่องต่อไป และ สิงคโปร์ยินดีที่ญี่ปุ่นได้ผลักดันความร่วมมือด้านพลังงานในภูมิภาค รวมถึงข้อริเริ่ม Asia Energy Transition Initiative (AETI)

ในด้านความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าทวิภาคี สองฝ่ายได้จะร่วมมือกันอย่างแข็งขันในการส่งเสริมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจในช่วงหลังโควิด-19 ทั้งในด้านนวัตกรรมและความยั่งยืน โดยฝ่ายสิงคโปร์ยินดีพิจารณาข้อเสนอของฝ่ายญี่ปุ่น เรื่อง Asia-Japan Investing for the Future Initiative (AJIF) เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในสาขาที่มีศักยภาพร่วมกัน เช่น เศรษฐกิจดิจิทัล ความเชื่อมโยง ตลอดจนความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทาน

ในด้านความร่วมมือพหุภาคีรัฐมนตรีการค้าฯ ของญี่ปุ่นและสิงคโปร์ได้หารือเรื่องความตกลง CPTPP ซึ่งทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องว่า ประเทศสมาชิก CPTPP ควรขยายการเปิดรับสมัครสมาชิกแก่ประเทศ/เขตเศรษฐกิจ ที่สามารถดำเนินการตามมาตรฐานที่สูงของ CPTPP ได้ โดยฝ่ายสิงคโปร์ในฐานะประธาน CPTPP Commission ในปีนี้ (ต่อจากญี่ปุ่น) ย้ำความมุ่งมั่นที่จะสร้างระบบการค้าที่เปิดกว้าง เป็นธรรม และมีกฎเกณฑ์ร่วมกันในกรอบ CPTPP ทั้งนี้ สิงคโปร์และญี่ปุ่นยินดีต่อการเริ่มมีผลบังคับใช้ของความตกลง RCEP เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2565

ข้อมูลเพิ่มเติมและข้อสังเกต

การเยือนครั้งนี้ถือเป็นการเยือนสิงคโปร์ครั้งแรกของนาย Hagiuda Koichi หลังเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรี METI ญี่ปุ่น เมื่อเดือนตุลาคม 2564 โดยเป็นส่วนหนึ่งของการเยือนประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นเวลา 6 วัน ก่อนหน้านี้

เมื่อวันที่ 12 – 13 มกราคม 2565 รัฐมนตรี Hagiuda ได้เดินทางเยือนประเทศไทย โดยได้เข้าเยี่ยมคารวะพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และพบหารือกับนายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งสองฝ่ายหารือถึงการเชื่อมโยงโมเดลเศรษฐกิจ BCG กับ Green Growth Strategy ของญี่ปุ่นในห้วงการเป็นประธาน APEC ของไทย และการส่งเสริมการลงทุนของญี่ปุ่นในอุตสาหกรรมเป้าหมาย รวมทั้ง EV การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ พลังงาน และการลงทุนเพื่ออนาคตภายใต้ข้อริเริ่ม Asia-Japan Investing for the Future Initiative    


ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทย (BIC)
สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์


ข้อมูลอ้างอิง