ข่าวและบทความ

พฤติกรรมการอุปโภคบริโภคของชาวสิงคโปร์ในช่วงภาวะเงินเฟ้อ

ชาวสิงคโปร์กำลังเผชิญกับสถานการณ์ภาวะเงินเฟ้อสูงสุดในรอบทศวรรษ ส่งผลให้ค่าครองชีพราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในสิงคโปร์สูงขึ้นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะราค […]

การเติบโตของการค้าขายออนไลน์ (e-commerce) จากสิงคโปร์สู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

แม้ว่าการค้าขายออนไลน์ (e-commerce) ในสิงคโปร์จะมีอัตราการเติบโตที่ช้าลงในปี 2565 เนื่องจากแรงกดดันจากสภาวะเงินเฟ้อและผลกระทบของห่วงโซ่อุปทาน แต่เมื่อ […]

กระทรวงแรงงานสิงคโปร์แก้ไขเพิ่มเติมการออกบัตรอนุญาตทำงานเพื่อดึงดูดชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูง

จากรายงานสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของสิงคโปร์และประเด็นเศรษฐกิจในคำกล่าวแถลงนโยบายของนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ ในโอกาสวันชาติสิงคโปร์ ประจำปี 2565 ซึ่งได้กล่าวถ […]

มหกรรมลดราคาสินค้าประจำปีของสิงคโปร์ Great Singapore Sale และกลยุทธ์ทางการตลาดหลังโควิด-19

ธุรกิจค้าปลีกของสิงคโปร์เริ่มมีสัญญาณที่ดีขึ้นในครึ่งแรกของปี 2565 หลังจากที่ซบเซาอย่างมากในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 และข้อ […]

การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลแก่ผู้ประกอบอาชีพอิสระ (Gig Economy Workers) ในสิงคโปร์

จากการที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสิงคโปร์ ประกาศวิสัยทัศน์ Forward Singapore ขับเคลื่อนประเทศสู่อนาคตนั้น เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม […]

ค่าเช่าที่พักอาศัยในสิงคโปร์สูงขึ้นทุกเดือนในช่วงปีที่ผ่านมา (กลางปี 2563 – 2565)

ภาวะเงินเฟ้อและสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจหลังการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ตลาดอสังหาริมทรัพย์ในสิงคโปร์ร้อนแรงยิ่งขึ้น แม้ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 รา […]

แนวโน้มภาคอุตสาหกรรมการผลิตสิงคโปร์ในช่วงครึ่งหลังของปี 2565

คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจสิงคโปร์ (Economic Development Board – EDB) ได้เผยแพร่ข่าวสารนิเทศ เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2565 แจ้งประมาณการเศรษฐกิจของภาคอุตสา […]

ธนาคารกลางสิงคโปร์จัดทำพันธบัตร Singapore Sovereign Green Bond

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2565 ธนาคารกลางสิงคโปร์ (Monetary Authority of Singapore – MAS) ได้ประกาศการออกพันธบัตรสีเขียว (sovereign green bond) โดยใช้ชื่อ […]

ผู้ว่าการธนาคารกลางสิงคโปร์ (MAS) ให้ความสำคัญกับการแก้ไขภาวะเงินเฟ้อเป็นลำดับต้น

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 นาย Ravi Menon ผู้ว่าการธนาคารกลางสิงคโปร์ (Monetary Authority of Singapore – MAS) ได้กล่าวในโอกาสการเผยแพร่รายงานประจำปีข […]

มหาวิทยาลัยในสิงคโปร์กับการปรับตัวให้ทันกับโลกปัจจุบัน เน้นการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ระบบการศึกษาของสิงคโปร์เป็นที่ยอมรับในระดับโลก มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ (National University of Singapore – NUS) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยา […]

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสิงคโปร์ประกาศวิสัยทัศน์ Forward Singapore ขับเคลื่อนประเทศสู่อนาคต

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565 นาย Lawrence Wong รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสิงคโปร์ ได้กล่าวสุนทรพจน์เปิดแผนงาน Forward Singapore Ro […]

ผลกระทบจากการควบคุมการส่งออกเนื้อไก่ของมาเลเซียและแหล่งที่มาอาหารของสิงคโปร์

จากการที่รัฐบาลมาเลเซียประกาศควบคุมและจำกัดการส่งออกเนื้อไก่มากถึง 3,600,000 ตัว/เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เพื่อให้แน่ใจว่ามีอุปทานเพียงพอสำ […]