ข่าวและบทความ

การเปลี่ยนแปลง 4 ด้านของสิงคโปร์ จากหมู่บ้านชาวประมงสู่ประเทศที่มั่งคั่งและยั่งยืนระดับโลก

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2564 ซึ่งเป็นวันชาติสิงคโปร์ นาย Wong Kee Joo CEO ของธนาคาร HSBC ได้เขียนบทความในหนังสือพิมพ์ The Straits Times ให้มุมมองเกี่ยวก […]