ข่าวและบทความ

สิงคโปร์กับอียูประกาศเจรจาความตกลงร่วมมือด้านดิจิทัล

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2565 หลังการประชุมนอกรอบของการประชุมสุดยอดอาเซียน-สหภาพยุโรป ณ กรุงบรัสเซลส์ นาย Lee Hsien Loong นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ และนาง Ur […]

รัฐบาลสิงคโปร์ยืนยันการปรับขึ้นอัตราภาษี GST (1 มกราคม 2566) แม้ในภาวะค่าครองชีพสูง

นาย Lawrence Wong รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสิงคโปร์ ได้แถลงในรัฐสภาสิงคโปร์ เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 ว่า รัฐบาลสิงคโปร์ยืนยัน […]

สถานการณ์ตลาดแรงงานในสิงคโปร์ ไตรมาสที่ 2 และ 3 ของปี 2565 และแนวโน้มในช่วงต่อไป

กระทรวงแรงงานสิงคโปร์ได้เผยแพร่รายงาน Labour Market Report ไตรมาสที่ 2 และ Labour Market Advance Release ไตรมาสที่ 3 ของปี ค.ศ. 2022 ระบุว่า ภาพรวมตลา […]

แนวทางและเป้าหมายการพัฒนาเทคโนโลยีการเงินของสิงคโปร์ และงานสัปดาห์เทคโนโลยีการเงินสิงคโปร์ครั้งที่ 7

ธนาคารกลางสิงคโปร์ (Monetary Authority of Singapore – MAS) และองค์กร Elvandi จัดงาน Singapore FinTech Festival (SFF) ครั้งที่ 7 ในหัวข้อ “Buildi […]

ธนาคารกลางสิงคโปร์กระชับนโยบายค่าเงินดอลลาร์สิงคโปร์ครั้งที่ 5 และรายงานสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของสิงคโปร์ไตรมาสที่ 3/2565

สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอรายงานพัฒนาการของปัญหาเงินเฟ้อและสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของสิงคโปร์ไตรมาสที่ 3/2565 ดังนี้ พัฒนาการการแก้ไขปัญหาเงินเฟ้อในสิงคโปร์ ส […]

สถานการณ์การค้าระหว่างประเทศของสิงคโปร์ ในเดือนกันยายน 2565

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2565 หน่วยงาน Enterprise Singapore (ESG) ได้ประกาศข้อมูลสถานการณ์การค้าระหว่างประเทศของสิงคโปร์ เดือนกันยายน 2565 โดยมีรายละเอีย […]

สิงคโปร์ขึ้นเป็นศูนย์กลางด้านการเงินอันดับหนึ่งของภูมิภาคเอเชียแทนที่ฮ่องกง

สถาบัน China Development Institute และกลุ่ม Z/Yen พร้อมด้วยพันธมิตร ได้จัดทำดัชนี Global Financial Centres Index ครั้งที่ 32 (GFCI 32)1 ประจำเดือนกันย […]

พฤติกรรมการอุปโภคบริโภคของชาวสิงคโปร์ในช่วงภาวะเงินเฟ้อ

ชาวสิงคโปร์กำลังเผชิญกับสถานการณ์ภาวะเงินเฟ้อสูงสุดในรอบทศวรรษ ส่งผลให้ค่าครองชีพราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในสิงคโปร์สูงขึ้นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะราค […]

ธนาคารดิจิทัลของสิงคโปร์เริ่มทยอยเปิดให้บริการ

ธนาคารดิจิทัลของสิงคโปร์เริ่มทยอยเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการตั้งแต่ช่วงกลางปี 2565 ซึ่งเป็นความคืบหน้าที่สำคัญของการเปิดเสรีภาคการธนาคารของสิงคโปร์ ห […]

มหกรรมลดราคาสินค้าประจำปีของสิงคโปร์ Great Singapore Sale และกลยุทธ์ทางการตลาดหลังโควิด-19

ธุรกิจค้าปลีกของสิงคโปร์เริ่มมีสัญญาณที่ดีขึ้นในครึ่งแรกของปี 2565 หลังจากที่ซบเซาอย่างมากในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 และข้อ […]

การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลแก่ผู้ประกอบอาชีพอิสระ (Gig Economy Workers) ในสิงคโปร์

จากการที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสิงคโปร์ ประกาศวิสัยทัศน์ Forward Singapore ขับเคลื่อนประเทศสู่อนาคตนั้น เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม […]

ค่าครองชีพที่สูงขึ้นของสิงคโปร์และแนวโน้มในช่วงครึ่งหลังของปี 2565

ในสถานการณ์ภาวะเงินเฟ้อสูงสุดในรอบทศวรรษ ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในสิงคโปร์สูงขึ้นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะราคาอาหาร พลังงาน และเชื้อเพลิง เนื่องจากสิ […]