ข่าวและบทความ

พฤติกรรมการอุปโภคบริโภคของชาวสิงคโปร์ในช่วงภาวะเงินเฟ้อ

ชาวสิงคโปร์กำลังเผชิญกับสถานการณ์ภาวะเงินเฟ้อสูงสุดในรอบทศวรรษ ส่งผลให้ค่าครองชีพราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในสิงคโปร์สูงขึ้นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะราค […]

ธนาคารดิจิทัลของสิงคโปร์เริ่มทยอยเปิดให้บริการ

ธนาคารดิจิทัลของสิงคโปร์เริ่มทยอยเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการตั้งแต่ช่วงกลางปี 2565 ซึ่งเป็นความคืบหน้าที่สำคัญของการเปิดเสรีภาคการธนาคารของสิงคโปร์ ห […]

มหกรรมลดราคาสินค้าประจำปีของสิงคโปร์ Great Singapore Sale และกลยุทธ์ทางการตลาดหลังโควิด-19

ธุรกิจค้าปลีกของสิงคโปร์เริ่มมีสัญญาณที่ดีขึ้นในครึ่งแรกของปี 2565 หลังจากที่ซบเซาอย่างมากในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 และข้อ […]

การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลแก่ผู้ประกอบอาชีพอิสระ (Gig Economy Workers) ในสิงคโปร์

จากการที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสิงคโปร์ ประกาศวิสัยทัศน์ Forward Singapore ขับเคลื่อนประเทศสู่อนาคตนั้น เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม […]

ค่าครองชีพที่สูงขึ้นของสิงคโปร์และแนวโน้มในครึ่งหลังของปี 2565

ในสถานการณ์ภาวะเงินเฟ้อสูงสุดในรอบทศวรรษ ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในสิงคโปร์สูงขึ้นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะราคาอาหาร พลังงาน และเชื้อเพลิง เนื่องจากสิ […]

ค่าเช่าที่พักอาศัยในสิงคโปร์สูงขึ้นทุกเดือนในช่วงปีที่ผ่านมา (กลางปี 2563 – 2565)

ภาวะเงินเฟ้อและสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจหลังการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ตลาดอสังหาริมทรัพย์ในสิงคโปร์ร้อนแรงยิ่งขึ้น แม้ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 รา […]

แนวโน้มภาคอุตสาหกรรมการผลิตสิงคโปร์ในช่วงครึ่งหลังของปี 2565

คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจสิงคโปร์ (Economic Development Board – EDB) ได้เผยแพร่ข่าวสารนิเทศ เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2565 แจ้งประมาณการเศรษฐกิจของภาคอุตสา […]

รายงานสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของสิงคโปร์ในช่วงครึ่งแรกของปี 2565 และแนวโน้มในช่วงครึ่งหลังของปี 2565

กระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมสิงคโปร์ (MTI) ได้ประกาศสรุปสถานการณ์ทางเศรษฐกิจสิงคโปร์ ไตรมาสที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 โดยปรับลดช่วงคาดการณ์ข […]

ธนาคารกลางสิงคโปร์จัดทำพันธบัตร Singapore Sovereign Green Bond

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2565 ธนาคารกลางสิงคโปร์ (Monetary Authority of Singapore – MAS) ได้ประกาศการออกพันธบัตรสีเขียว (sovereign green bond) โดยใช้ชื่อ […]

ผู้ว่าการธนาคารกลางสิงคโปร์ (MAS) ให้ความสำคัญกับการแก้ไขภาวะเงินเฟ้อเป็นลำดับต้น

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 นาย Ravi Menon ผู้ว่าการธนาคารกลางสิงคโปร์ (Monetary Authority of Singapore – MAS) ได้กล่าวในโอกาสการเผยแพร่รายงานประจำปีข […]

สรุปสถานการณ์แรงงานในสิงคโปร์ ไตรมาสที่ 1/2565 และแนวโน้มในช่วงต่อไป

กระทรวงแรงงานสิงคโปร์ได้เผยแพร่รายงาน Labour Market Report ไตรมาสแรกของปี ค.ศ. 2022 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565 ระบุว่าในไตรมาสที่ 1/2565 สถานการณ์ตล […]

ธนาคารในสิงคโปร์เร่งพัฒนาเทคโนโลยี AI มุ่งสู่สุดยอดบริการทางการเงิน

ในช่วงเดือนที่ผ่านมา การนำ AI มาใช้ในบริการธนาคารในสิงคโปร์เริ่มความคึกคักขึ้นเรื่อย ๆ ครอบคลุมตั้งแต่แชทบอท การทำงานแบบอัตโนมัติ จนถึงการป้องกันการฉ้ […]