ข่าวและบทความ

การพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์และการสำรวจโอกาสด้านพลังงานนิวเคลียร์ของสิงคโปร์

พลังงานแสงอาทิตย์ในสิงคโปร์ พลังงานแสงอาทิตย์เป็นหนึ่งในแหล่งพลังงานหมุนเวียนที่สิงคโปร์พึ่งพามากที่สุด รัฐบาลสิงคโปร์พัฒนาวิธีการและนวัตกรรม การติดตั […]

โรงแยกเกลือออกจากน้ำทะเลแห่งที่ 5 ของสิงคโปร์

เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2565 ซึ่งตรงกับงานสัปดาห์น้ำนานาชาติ (Singapore International Water Week – SIWW) ของสิงคโปร์ รัฐบาลสิงคโปร์ได้เปิดโรงงานแยกเกลือ […]

อุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูง (Deep Technology) ในสิงคโปร์

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565 SGInnovate วิสาหกิจด้านการลงทุนด้านเทคโนโลยีขั้นสูง (Deep Technology)1 ของรัฐบาลสิงคโปร์ รายงานว่าอุตสาหกรรม Deep Tech ในสิ […]

สิงคโปร์จัดสรรงบประมาณ 500 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ เพื่อกระตุ้นภาคการท่องเที่ยว เน้นการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ ทั้งในด้าน MICE เมืองสุขภาพ และเมืองยั่งยืน

สื่อมวลชนท้องถิ่นของสิงคโปร์รายงานเมื่อวันที่ 6 เมษายน 2565 ว่า การท่องเที่ยวแห่งสิงคโปร์ (Singapore Tourism Board – STB) ในปี 2565 ได้จัดสรรงบประมาณเ […]

ภาพแห่งอนาคต: สำรวจการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของสิงคโปร์ในปี ค.ศ. 2030

สิงคโปร์เป็นประเทศขนาดเล็กที่มีข้อจำกัดด้านที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ การวางแผนระยะยาวเพื่อใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดจึงเป็นสิ่งจำเป็น รัฐบาลสิงคโป […]

สิงคโปร์กับการเป็นศูนย์กลางการลงทุนด้านพลังงานสะอาดและพลังงานทดแทนของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

สิงคโปร์เป็นศูนย์กลางการค้าและการลงทุนที่สำคัญของภูมิภาคอาเซียน แต่หลายคนอาจยังไม่ทราบว่า สิงคโปร์พยายามพัฒนาบทบาทนำที่จะเป็นศูนย์กลาง “การลงทุน” ด้าน […]

การเพิ่มมูลค่าของกากอาหารสู่ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ คืนความยั่งยืนให้สิ่งแวดล้อม

การแพร่ระบาดโควิด-19 ได้เร่งให้เกิดการนำวัสดุทางการแพทย์มาใช้อย่างแพร่หลายเพื่อควบคุมและป้องกันโรคระบาด แต่ผลข้างเคียงที่ตามมาคือปัญหาขยะจากวัสดุทางกา […]

สิงคโปร์จัดงานมหกรรม Singapore Airshow 2022 เร่งฟื้นฟูธุรกิจการบินอย่างยั่งยืน

กลุ่มธุรกิจด้านการบินในสิงคโปร์ โดยการสนับสนุนของกระทรวงกลาโหมสิงคโปร์จัดงานมหกรรมการบิน Singapore Airshow 2022 ระหว่างวันที่ 15 – 18 กุมภาพันธ์ […]

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับภาคการเกษตรในมาเลเซีย ผลกระทบต่อการนำเข้าอาหารของสิงคโปร์ และโอกาสของผู้ประกอบการไทย

จากเหตุการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ตามด้วยภัยแล้งในมาเลเซียเมื่อเดือนธันวาคม 2564 จนถึงมกราคม 2565 ซึ่งทำให้ผลผลิตทางการเกษตรในรัฐยะโฮร์บาห์รู (Johor Bahru) […]

งานสัปดาห์พลังงานสิงคโปร์ Singapore International Energy Week (SIEW) 2021

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564 นาย Gan Kim Yong รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมสิงคโปร์ กล่าวเปิดงาน Singapore International Energy Week (SIEW) 2 […]

Singapore Sustainable Investing and Financing Conference 2021

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 บริษัท BlackRock, บรรษัทเงินทุนระหว่างประเทศ (International Finance Corporation – IFC) และบริษัท Temasek ได้ร่วมกันจ […]

การส่งเสริมพลังงานสะอาดและพลังงานทดแทนของสิงคโปร์

อุปสงค์ของพลังงานและความสำคัญของพลังงานสะอาดในสิงคโปร์   การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 อาจทำให้อุปสงค์ต่อพลังงานลดลงร้อยละ 2 – 4 […]