ข่าวและบทความ

จับตาธุรกิจฟิตเนสและการออกกำลังกายในสิงคโปร์ช่วงหลังโควิด-19 ขยายตัวต่อเนื่อง

ด้วยมาตรการรักษาระยะห่างทางสังคมและมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 ทำให้ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ธุรกิจหลายประเภทได้รับผลกระทบอย่างหนัก หนึ่งในนั้นคือ ธ […]

ความร่วมมือในการพัฒนาวิทยาการหุ่นยนต์ (Robotics) ในภาคสาธารณสุขของสิงคโปร์

นาย Heng Swee Keat รองนายกรัฐมนตรี (ตำแหน่งในขณะนั้น) และรัฐมนตรีประสานงานด้านนโยบายเศรษฐกิจ ได้กล่าวสุนทรพจน์ในงาน “Vibrant Partnerships Enabling Rob […]

การฟื้นตัวของการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ในสิงคโปร์และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ภาพรวมของภาคบริการสุขภาพ สิงคโปร์เป็นหนึ่งในประเทศชั้นนำด้านสุขภาพและมีคุณภาพชีวิตสูงระดับโลก เช่นเดียวกับไอซ์แลนด์และสวีเดน (จากวารสารการแพทย์ The La […]

อุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูง (Deep Technology) ในสิงคโปร์

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565 SGInnovate วิสาหกิจด้านการลงทุนด้านเทคโนโลยีขั้นสูง (Deep Technology)1 ของรัฐบาลสิงคโปร์ รายงานว่าอุตสาหกรรม Deep Tech ในสิ […]

สิงคโปร์จัดสรรงบประมาณ 500 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ เพื่อกระตุ้นภาคการท่องเที่ยว เน้นการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ ทั้งในด้าน MICE เมืองสุขภาพ และเมืองยั่งยืน

สื่อมวลชนท้องถิ่นของสิงคโปร์รายงานเมื่อวันที่ 6 เมษายน 2565 ว่า การท่องเที่ยวแห่งสิงคโปร์ (Singapore Tourism Board – STB) ในปี 2565 ได้จัดสรรงบประมาณเ […]

การพัฒนาเครื่องมือตรวจจับและวินิจฉัยโรคหัวใจด้วยระบบ AI และศูนย์ปฏิบัติการภาพระบบหัวใจและหลอดเลือดแห่งแรกของสิงคโปร์

โรคหัวใจเป็นหนึ่งในโรคอันดับต้น ๆ ที่คร่าชีวิตคนถึง 17.9 ล้านคนต่อปี มูลนิธิโรคหัวใจสิงคโปร์ (Singapore Heart Foundation) รายงานว่า ร้อยละ 31.7 ของการ […]

การเพิ่มมูลค่าของกากอาหารสู่ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ คืนความยั่งยืนให้สิ่งแวดล้อม

การแพร่ระบาดโควิด-19 ได้เร่งให้เกิดการนำวัสดุทางการแพทย์มาใช้อย่างแพร่หลายเพื่อควบคุมและป้องกันโรคระบาด แต่ผลข้างเคียงที่ตามมาคือปัญหาขยะจากวัสดุทางกา […]

การใช้หุ่นยนต์ AI และนวัตกรรมวิทยาศาสตร์ในธุรกิจด้านสุขภาพของสิงคโปร์

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 นาย Ong Ye Kung รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขสิงคโปร์ กล่าวถ้อยแถลงในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MoU) ว่าด้วยความร่วมมือร […]

ยกระดับ ‘ทุเรียน’ และ ‘มังคุด’ สู่ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ยั่งยืน

ทุเรียนเป็นผลไม้ที่ได้รับความนิยมสูงในสิงคโปร์ โดยในปี 2560 สิงคโปร์นำเข้าทุเรียนมากกว่า 43,000 ตัน (หรือประมาณ 10 ล้านลูก) นอกจากการบริโภคทุเรียนสดแล […]

Femtech เทคโนโลยีเพื่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของสตรีในสิงคโปร์

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2564 สื่อท้องถิ่นของสิงคโปร์ The Business Times รายงานเรื่องการเติบโตของอุตสาหกรรม Femtech หรือเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพและความเป็นอ […]

พัฒนาการการส่งเสริมอุตสาหกรรมชีวการแพทย์ และการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องของสิงคโปร์

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 นาย Chan Chun Sing รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมของสิงคโปร์ (ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิก […]

การส่งเสริมความเป็นเลิศด้านยา เวชภัณฑ์ และชีวการแพทย์ของสิงคโปร์ และ การเป็นศูนย์กลางด้านการแพทย์จีโนมิกส์และการแพทย์แม่นยำในภูมิภาค

สิงคโปร์มีความพร้อมสูงและดึงดูดภาคเอกชนให้มาลงทุนในสาขายา เวชภัณฑ์และเทคโนโลยีชีวภาพ โดยบริษัทยาชั้นนำที่มีรายได้สูงสุดทั่วโลก 8 รายจาก 10 ราย ได้จัดตั้งฐานการผลิตในสิงคโปร์