ข่าวและบทความ

การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลแก่ผู้ประกอบอาชีพอิสระ (Gig Economy Workers) ในสิงคโปร์

จากการที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสิงคโปร์ ประกาศวิสัยทัศน์ Forward Singapore ขับเคลื่อนประเทศสู่อนาคตนั้น เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม […]

สิงคโปร์เปิดใช้งาน “แอ่งมหาสมุทรเทียม” เพื่อความเป็นหนึ่งด้านเทคโนโลยีการเดินเรือและการป้องกันชายฝั่ง

สิงคโปร์เปิด “แอ่งมหาสมุทรเทียม” (artificial ocean basin) แห่งแรกอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ที่ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านวิศวก […]

อุตสาหกรรมอัญมณีในสิงคโปร์เติบโตอย่างต่อเนื่องและโอกาสใหม่สำหรับเพชรแท้จากห้องแล็บ

ถึงแม้การแพร่ระบาดของโควิด-19 จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจในหลากหลายอุตสาหกรรม แต่สำหรับอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับในสิงคโปร์นั้น ภาครัฐและภาคเอกชนมองว่ […]

ธุรกิจดาตาเซนเตอร์ในสิงคโปร์ก้าวสู่อันดับ 2 ของโลกเทียบเท่า Silicon Valley

ในยุคการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลที่องค์กรต้องบริหารจัดการข้อมูลมหัต หรือ Big Data รวมถึงการเติบโตอย่างรวดเร็วของกิจกรรมการซื้อขายคริปโต เทคโนโลยีบล็อกเชน […]

สิงคโปร์มุ่งพัฒนาท่าอากาศยาน Seletar ให้เป็นศูนย์กลางแท็กซี่อากาศ

ท่าอากาศยานแห่งที่ 2 ของสิงคโปร์ Seletar อยู่ห่างจากท่าอากาศยานชางงี 20 นาที ให้บริการเครื่องบินเจ็ทส่วนตัวและเครื่องบินธุรกิจขนาดเล็ก ปัจจุบัน สำนักง […]

การจัดตั้งเครือข่ายสถานีเติมไฟฟ้าสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ครอบคลุมสิงคโปร์-มาเลเซีย-ไทย และความคืบหน้าของธุรกิจรถสาธารณะ EV ในสิงคโปร์และภูมิภาค

จากการที่รัฐบาลสิงคโปร์ตั้งเป้ายุติการใช้รถยนต์เครื่องยนต์สันดาปล้วน (Internal Combustion Engine – ICE) ภายในปี 2583 นั้น ภาครัฐบาลและเอกชนสิงคโปร์ต่า […]

ธนาคารในสิงคโปร์เร่งพัฒนาเทคโนโลยี AI มุ่งสู่สุดยอดบริการทางการเงิน

ในช่วงเดือนที่ผ่านมา การนำ AI มาใช้ในบริการธนาคารในสิงคโปร์เริ่มความคึกคักขึ้นเรื่อย ๆ ครอบคลุมตั้งแต่แชทบอท การทำงานแบบอัตโนมัติ จนถึงการป้องกันการฉ้ […]

ความร่วมมือในการพัฒนาวิทยาการหุ่นยนต์ (Robotics) ในภาคสาธารณสุขของสิงคโปร์

นาย Heng Swee Keat รองนายกรัฐมนตรี (ตำแหน่งในขณะนั้น) และรัฐมนตรีประสานงานด้านนโยบายเศรษฐกิจ ได้กล่าวสุนทรพจน์ในงาน “Vibrant Partnerships Enabling Rob […]

การใช้เทคโนโลยีชีวมิติ (Biometric Technology) ในธุรกิจสิงคโปร์

ปัจจุบัน Biometric หรือ “เทคโนโลยีชีวมิติ” ที่ใช้สำหรับพิสูจน์อัตลักษณ์ตัวตนนั้นเป็นนวัตกรรมที่ภาคเอกชนมาใช้มากขึ้นเรื่อย ๆ จนกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิต […]

อุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูง (Deep Technology) ในสิงคโปร์

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565 SGInnovate วิสาหกิจด้านการลงทุนด้านเทคโนโลยีขั้นสูง (Deep Technology)1 ของรัฐบาลสิงคโปร์ รายงานว่าอุตสาหกรรม Deep Tech ในสิ […]

กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (E-wallet) แนวโน้มที่น่าจับตามองในสิงคโปร์

เทคโนโลยีทางการเงินได้เพิ่มความสะดวกสบายและปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้จ่ายเงินในชีวิตประจำวันของผู้คนอย่างต่อเนื่อง การแพร่ระบาดของโควิด-19 เป็นตัวเร่งปฏิ […]

ภาพแห่งอนาคต: สำรวจการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของสิงคโปร์ในปี ค.ศ. 2030

สิงคโปร์เป็นประเทศขนาดเล็กที่มีข้อจำกัดด้านที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ การวางแผนระยะยาวเพื่อใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดจึงเป็นสิ่งจำเป็น รัฐบาลสิงคโป […]