ข่าวและบทความ

สิงคโปร์เดินหน้าติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทั่วเกาะ

การใช้พลังงานหมุนเวียน การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในสิงคโปร์ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 คณะกรรมการการเคหะแห่ง ชาติ (The Housing Development Board: […]

สิงคโปร์กับความสามารถในการแข่งขันในการเป็นศูนย์กลางทางการบิน

หลังจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สนามบินชางงี สิงคโปร์ยังเดินหน้าเพื่อคงความเป็นศูนย์กลางการบินในภูมิภาค โดยมีความพยายามที่จะเพิ่มจำนวนผู้โดยสารที่เด […]

สิงคโปร์อนุมัติการบริโภคเนื้อนกกระทาเพาะเลี้ยง

การให้ความสำคัญกับข้อมูลฉลากโภชนาการในสิงคโปร์ สำนักงานอาหารสิงคโปร์ (Singapore Food Agency : SFA) ได้อนุมัติกฎระเบียบให้บริษัทโปรตีนทางเลือกออสเตรเลี […]

สิงคโปร์มองหาความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อแก้ไขปัญหาสแกม

แม้จะมีความพยายามในการปราบปรามการฉ้อโกงออนไลน์ สิงคโปร์ยังคงประสบปัญหาคนในประเทศถูกหลอกลวงผ่านวิธีต่าง ๆ โดยวิธีการที่พบบ่อยที่สุดในสิงคโปร์มี 3 รูปแบ […]

สำนักงานอาหารสิงคโปร์เรียกคืนสินค้าหลายรายการหลังตรวจพบข้อมูลบนฉลากไม่ถูกต้อง

การให้ความสำคัญกับข้อมูลฉลากโภชนาการในสิงคโปร์ เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานอาหารสิงคโปร์ (Singapore Food Agency : SFA) ซึ่งมีหน้าที่กำกับกฎร […]

ต้นแบบศูนย์กลางการบินแบบยั่งยืนของสิงคโปร์

การใช้พลังงานสะอาด การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำหรับธุรกิจการบินในสิงคโปร์ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานการบินพลเรือนสิงคโปร์ (The Civil Avi […]

เนื้อสัตว์เพาะเลี้ยงกับแนวความคิดเรื่องฮาลาลในสิงคโปร์

โอกาสสำหรับธุรกิจอาหารใหม่ในสิงคโปร์ สภาศาสนาอิสลามแห่งสิงคโปร์ (The Islamic Religious Council of Singapore : MUIS) ประกาศว่า เนื้อสัตว์ที่ได้จากการเพ […]

ส่องสิงคโปร์เพิ่มสถานีชาร์จรถยนต์พลังงานไฟฟ้าภายในปี 2568

จากการที่สิงคโปร์ตั้งเป้ายุติการใช้รถยนต์เครื่องยนต์สันดาปล้วน (Internal Combustion Engine – ICE) ภายในปี 2583 นั้น  EVe ซึ่งเป็นบริษัทภายใต้หน่วยงานก […]

จับตาข่าวบริษัทเทคโนโลยีในสิงคโปร์ปลดพนักงาน

ในปี 2566 หลายบริษัทมีการปรับโครงสร้างธุรกิจอันเนื่องมาจากผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของห่วงโซ่เศรษฐกิจโลกภายหลังโควิด-19 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริษัทเทคโนโ […]

ตลาดผู้สูงอายุมาแรงในสิงคโปร์

โอกาสสำหรับสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมผู้สูงอายุในสิงคโปร์ ข้อมูลจากสำนักงานสถิติสิงคโปร์ (Department of Statistics) ระบุว่า ในปี 2 […]

ทำอย่างไรไม่ให้ตกเป็นเหยื่อ Scammer

ที่ผ่านมา สำนักงานตำรวจแห่งชาติสิงคโปร์ (Singapore Police Force) พบการหลอกลวง (scam) ในสิงคโปร์ซึ่งมีแนวโน้มที่จะเพิ่มจำนวนและรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น […]

สิงคโปร์และแผนยุทธศาสตร์เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติปี 2566 (National AI Strategy 2.0)

สิงคโปร์เป็นประเทศที่มีความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ชั้นนำของโลก โดยดัชนี The Global AI ประจำปี 2566 จัดให้สิงคโปร์อยู่ในอันดับ 3 จาก 62 ประเ […]