ข่าวและบทความ

การใช้เทคโนโลยีชีวมิติ (Biometric Technology) ในธุรกิจสิงคโปร์

ปัจจุบัน Biometric หรือ “เทคโนโลยีชีวมิติ” ที่ใช้สำหรับพิสูจน์อัตลักษณ์ตัวตนนั้นเป็นนวัตกรรมที่ภาคเอกชนมาใช้มากขึ้นเรื่อย ๆ จนกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิต […]

อุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูง (Deep Technology) ในสิงคโปร์

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565 SGInnovate วิสาหกิจด้านการลงทุนด้านเทคโนโลยีขั้นสูง (Deep Technology)1 ของรัฐบาลสิงคโปร์ รายงานว่าอุตสาหกรรม Deep Tech ในสิ […]

กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (E-wallet) แนวโน้มที่น่าจับตามองในสิงคโปร์

เทคโนโลยีทางการเงินได้เพิ่มความสะดวกสบายและปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้จ่ายเงินในชีวิตประจำวันของผู้คนอย่างต่อเนื่อง การแพร่ระบาดของโควิด-19 เป็นตัวเร่งปฏิ […]

ภาพแห่งอนาคต: สำรวจการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของสิงคโปร์ในปี ค.ศ. 2030

สิงคโปร์เป็นประเทศขนาดเล็กที่มีข้อจำกัดด้านที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ การวางแผนระยะยาวเพื่อใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดจึงเป็นสิ่งจำเป็น รัฐบาลสิงคโป […]

เทคโนโลยี Chatbot และ Social Commerce ในภาคธุรกิจของสิงคโปร์

ในแวดวงธุรกิจอีคอมเมิร์ซที่แข่งขันอย่างดุเดือดในปัจจุบัน เว็บไซต์และรายการสินค้าออนไลน์อาจไม่เพียงพอที่จะดึงดูดลูกค้า เจ้าของธุรกิจจึงพยายามมอบประสบกา […]

การพัฒนาเครื่องมือตรวจจับและวินิจฉัยโรคหัวใจด้วยระบบ AI และศูนย์ปฏิบัติการภาพระบบหัวใจและหลอดเลือดแห่งแรกของสิงคโปร์

โรคหัวใจเป็นหนึ่งในโรคอันดับต้น ๆ ที่คร่าชีวิตคนถึง 17.9 ล้านคนต่อปี มูลนิธิโรคหัวใจสิงคโปร์ (Singapore Heart Foundation) รายงานว่า ร้อยละ 31.7 ของการ […]

พัฒนาการของธุรกิจสตาร์ทอัพด้านเนื้อสัตว์สังเคราะห์และโปรตีนทางเลือกในสิงคโปร์

พัฒนาการล่าสุดของธุรกิจสตาร์ทอัพด้านเนื้อสัตว์สังเคราะห์ (cell-grown/ lab-grown/ cultivated/cultured meat) ในสิงคโปร์ พร้อมข้อมูลด้านโอกาสและความท้าทา […]

แนวโน้มธุรกิจสัตว์เลี้ยงในสิงคโปร์ช่วงหลังการแพร่ระบาดของโควิด-19

อุตสาหกรรมสัตว์เลี้ยง (Pet Industry) เป็นหนึ่งในธุรกิจที่สามารถพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งนอกจากธุรกิจการเพาะพันธุ์สัตว์เล […]

การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ (Space Tech) ของสิงคโปร์

นาย Gan Kim Yong รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมสิงคโปร์ (MTI) ได้กล่าวสุนทรพจน์ในการประชุม Global Space and Technology Convention ครั้งที่ 1 […]

การเพิ่มมูลค่าของกากอาหารสู่ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ คืนความยั่งยืนให้สิ่งแวดล้อม

การแพร่ระบาดโควิด-19 ได้เร่งให้เกิดการนำวัสดุทางการแพทย์มาใช้อย่างแพร่หลายเพื่อควบคุมและป้องกันโรคระบาด แต่ผลข้างเคียงที่ตามมาคือปัญหาขยะจากวัสดุทางกา […]

เตือนภัย: ขบวนการหลอกลวงเงินทางอินเทอร์เน็ตและข้อความโทรศัพท์ในสิงคโปร์

ในช่วงต้นปีที่ผ่านมา ประชาชนในสิงคโปร์จำนวนมาก ตกเป็นเหยื่อของขบวนการหลอกลวงเงินบนอินเทอร์เน็ต (Scam) โดยหลงเชื่อข้อความหลอกลวงทางโทรศัพท์ (SMS-Phishi […]

สิงคโปร์จัดงานมหกรรม Singapore Airshow 2022 เร่งฟื้นฟูธุรกิจการบินอย่างยั่งยืน

กลุ่มธุรกิจด้านการบินในสิงคโปร์ โดยการสนับสนุนของกระทรวงกลาโหมสิงคโปร์จัดงานมหกรรมการบิน Singapore Airshow 2022 ระหว่างวันที่ 15 – 18 กุมภาพันธ์ […]