ข่าวและบทความ

รายงานความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างสิงคโปร์กับต่างประเทศ ไตรมาสที่ 1/2565

ภาพรวม         ในช่วงเดือนมกราคม – มีนาคม 2565 รัฐบาลสิงคโปร์ยังคงกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับประเทศ […]

นายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์นำคณะนักธุรกิจเยือนสิงคโปร์อย่างเป็นทางการ มุ่งส่งเสริมการค้าและความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่สร้างสรรค์ระหว่างกัน

นาง Jacinda Ardern นายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์เยือนสิงคโปร์อย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 18 – 20 เมษายน 2565 โดยมีนาย Damien O’Cornor รัฐมนตรีว่าการกร […]

การผ่อนคลายมาตรการเข้าเมืองและมาตรการทางสาธารณสุขของสิงคโปร์ ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2565

การผ่อนคลายมาตรการเข้าเมืองของสิงคโปร์ หลังจากที่รัฐบาลสิงคโปร์ได้ผ่อนคลายมาตรการเข้าเมืองและมาตรการสาธารณสุขอย่างยิ่งเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา ล่าสุด ตั […]

สิงคโปร์จัดสรรงบประมาณ 500 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ เพื่อกระตุ้นภาคการท่องเที่ยว เน้นการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ ทั้งในด้าน MICE เมืองสุขภาพ และเมืองยั่งยืน

สื่อมวลชนท้องถิ่นของสิงคโปร์รายงานเมื่อวันที่ 6 เมษายน 2565 ว่า การท่องเที่ยวแห่งสิงคโปร์ (Singapore Tourism Board – STB) ในปี 2565 ได้จัดสรรงบประมาณเ […]

การค้าและธุรกิจสิงคโปร์กับการใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรี (FTAs) และเศรษฐกิจดิจิทัล

ความตกลงการค้าเสรี (FTAs) และเครือข่ายเศรษฐกิจดิจิทัลมีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของวิสาหกิจ และ SMEs สิงคโปร์ โดยเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565 นาย S Is […]

ภาพแห่งอนาคต: สำรวจการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของสิงคโปร์ในปี ค.ศ. 2030

สิงคโปร์เป็นประเทศขนาดเล็กที่มีข้อจำกัดด้านที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ การวางแผนระยะยาวเพื่อใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดจึงเป็นสิ่งจำเป็น รัฐบาลสิงคโป […]

สรุปสถานการณ์แรงงานในสิงคโปร์ปี 2564 และผลกระทบจากการจ้างงานชาวต่างชาติที่ลดลงต่ำสุดในรอบทศวรรษต่อความสามารถในการเป็นศูนย์กลางธุรกิจของสิงคโปร์

ตลาดการจ้างงานในสิงคโปร์ฟื้นตัวจากโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในกลุ่มคนชาติและ PR สิงคโปร์ แต่จำนวนแรงงานต่างชาติผู้ถือบัตร Employment Pass (EP ซึ […]

การผ่อนคลายมาตรการโควิด-19 ของสิงคโปร์ และการเปิดประเทศแบบเกือบเทียบเท่าช่วงก่อนโควิด-19 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565

(ปรับปรุงล่าสุด ณ วันที่ 6 เมษายน 2565 มาตรการเดินทางเข้าสิงคโปร์ล่าสุด โปรดดูข้อ 3.8 และตาราง) เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565 นายลี เซียน ลุง (H.E. Mr. L […]

การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ (Space Tech) ของสิงคโปร์

นาย Gan Kim Yong รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมสิงคโปร์ (MTI) ได้กล่าวสุนทรพจน์ในการประชุม Global Space and Technology Convention ครั้งที่ 1 […]

รายงานสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของสิงคโปร์ ปี 2564 และแนวโน้มในปี 2565 และการประเมินผลกระทบของวิกฤตการณ์ยูเครนต่อเศรษฐกิจของสิงคโปร์

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 กระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมสิงคโปร์ (MTI) ได้ประกาศสรุปอัตราการเติบโตของ GDP ประจำปี 2564 สถานการณ์ทางเศรษฐกิจไตรมาสที่ […]

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสิงคโปร์แถลงงบประมาณรายจ่ายประจำปี ค.ศ. 2022 (Budget 2022)

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 นาย Lawrence Wong รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสิงคโปร์ ได้ประกาศงบประมาณปี ค.ศ. 2022 (Budget 2022)1 สรุปสาระสำคัญ พร้อม […]

เตือนภัย: ขบวนการหลอกลวงเงินทางอินเทอร์เน็ตและข้อความโทรศัพท์ในสิงคโปร์

ในช่วงต้นปีที่ผ่านมา ประชาชนในสิงคโปร์จำนวนมาก ตกเป็นเหยื่อของขบวนการหลอกลวงเงินบนอินเทอร์เน็ต (Scam) โดยหลงเชื่อข้อความหลอกลวงทางโทรศัพท์ (SMS-Phishi […]