สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติและมีสิทธิ์สอบคัดเลือกตำแหน่ง หัวหน้าศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในสิงคโปร์ (ศูนย์ BIC)

โดยขอให้ผู้มีรายชื่อเข้ามารับการสอบข้อเขียนและการสัมภาษณ์ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2566 ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ ดังนี้

ประกาศ