วันนี้ (12 ก.ค. 2564) เอกอัครราชทูตสุริยาฯ ได้เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านเศรษฐกิจดิจิทัล ระหว่างกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของไทย (ดศ.) กับกระทรวงการสื่อสารและสารสนเทศของสิงคโปร์ (MCI) ผ่านระบบทางไกล ในช่วงก่อนการลงนาม นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการ ดศ. และนางโจเซฟีน เตียว รัฐมนตรีว่าการ MCI ได้กล่าวย้ำถึงความสำคัญของการจัดทำ

บันทึกความเข้าใจฯ ดังกล่าว เพื่อส่งเสริมความร่วมมือเศรษฐกิจดิจิทัลระหว่างไทยกับสิงคโปร์ ซึ่งจะเป็นหมุดหมายสำคัญในการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนด้านดิจิทัลข้ามพรมแดน การสร้างระบบนิเวศดิจิทัลที่เอื้อต่อการค้าการลงทุน การพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลและนวัตกรรม และการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกัน เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติ ภาคธุรกิจ และประชาชนของสองประเทศ


Today (12 July 2021) Ambassador Suriya attended the Virtual Signing Ceremony of the Memorandum of Understanding (MoU) for the Cooperation in the Field of Digital Economy between the Ministry of Digital Economy and Society (MDES) of Thailand and the Ministry of Communication and Information of Singapore (MCI). Before the signing, H.E. Mr. Chaiwut Thanakamanusorn, Minister of Digital Economy and Society of Thailand, and Mrs. Josephine Teo, Minister for Communication and Information of Singapore, delivered remarks which reiterated the importance of the MoU to strengthen digital cooperation between Thailand and Singapore. This MoU will pave the way for better digital connectivity, stronger and sustainable eco-systems for digital trade and investment as well as exchanges of tech talents and knowledge for the mutual benefits of the two countries, businesses and peoples.

* * * * *