ข่าวสารนิเทศ เดือนกรกฎาคม 2564

ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในสิงคโปร์ ขอสรุปกิจกรรมด้านเศรษฐกิจที่เอกอัครราชทูตสุริยาฯ ได้เข้าร่วมเพื่อส่งเสริมความร่วมมือเศรษฐกิจไทย – สิงคโปร์ในช่วงที่ผ่านมา ดังนี้ 

เมื่อวันที่ 1 ก.ค. 64 โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้ให้ข้อมูลกับนายเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์ ประธานสภาธุรกิจไทย – สิงคโปร์ (TSBC) และคณะ เกี่ยวกับพัฒนาการเศรษฐกิจสิงคโปร์ และโอกาสในการส่งเสริมความร่วมมือของภาคธุรกิจในสาขาใหม่ ๆ ที่สองฝ่ายมีศักยภาพร่วมกัน 

เมื่อวันที่ 5 ก.ค. 64 เอกอัครราชทูตฯ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำแก่นาย Douglas Foo ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งสิงคโปร์ (SMF) และนาย Alessandro Perrotta รองประธานฯ เพื่อหารือเรื่องการส่งเสริมความร่วมมือภาคอุตสาหกรรมไทย-สิงคโปร์ในอนาคต 

เมื่อวันที่ 6 ก.ค. 64 การกล่าวปาฐกถาในงานสัมมนา FYIASEAN : Thailand’s Eastern Economic Corridor (EEC) and Investment Opportunities ซึ่งจัดโดยสภาธุรกิจสิงคโปร์ (SBF)เพื่อประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศในเขต EEC ของไทย 

สถานเอกอัครราชทูตฯ จะเดินหน้าส่งเสริมการทูตเศรษฐกิจและความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างไทยกับสิงคโปร์อย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้ กระทรวงการต่างประเทศได้สนับสนุนโครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในสิงคโปร์ ซึ่งมีกำหนดเปิดตัวเว็บไซต์ข่าวและบทวิเคราะห์ความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจและธุรกิจในสิงคโปร์ ในเดือนกันยายน 2564 เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยในสิงคโปร์Business Information Centre (BIC) in Singapore presents the recent economic activities which H.E. Dr. Suriya Chindawongse, Ambassador of Thailand to Singapore attended in order to promote economic ties between Thailand and Singapore as follows: 

1. On 1 July 2021, Ambassador Suriya met with the President of Thailand-Singapore Business Council (TSBC) Meeting 1/2021, and his team, and discussed on economic and business opportunities in new potential areas which will benefit both sides. 

2. On 5 July 2021, Ambassador Suriya hosted a dinner for Mr. Douglas Foo, President of Singapore Manufacturing Federation (SMF) and Mr. Alessandro Perrotta, Deputy President of SMF to discuss on promoting cooperation in industrial sector between the two countries.

3. On 6 July 2021, Ambassador Suriya gave the Keynote Address in “FYIASEAN: Thailand’s Eastern Economic Corridor (EEC) and Investment Opportunities Webinar” co-organized with Singapore Business Federation (SBF) to promote foreign investments in Thailand’s EEC.

The Royal Thai Embassy, Singapore will continue to enhance economic diplomacy and strengthen Thailand – Singapore business cooperation. The Embassy is scheduled to launch its BIC website in September this year.


ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทย (BIC)
สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์