กรุงไทยเปิดบริการโอนเงินระหว่างประเทศ “PromptPay International” แบบเรียลไทม์

ธนาคารกรุงไทยเปิดบริการโอนเงินระหว่างประเทศ “PromptPay International” ที่สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ซึ่งเป็นความร่วมมือโครงการ PromptPay-PayNow ระหว่างธนาคารแห่งประเทศไทยกับธนาคารกลางสิงคโปร์ โดยธนาคารพาณิชย์ที่เข้าร่วมโครงการของฝ่ายสิงคโปร์ได้แก่ DBS UOB และ OCBC กำหนดวงเงินโอนได้ไม่เกิน 1,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ หรือ 25,000 บาท ต่อวัน ซึ่งเป็นทางเลือกใหม่ในการโอนเงินผ่านโทรศัพท์มือถือที่สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย นอกจากนี้ยังสามารถตรวจสอบรายการย้อนหลังได้ตลอดเวลา

ผู้รับปลายทางสามารถเลือกธนาคารกรุงไทยเป็นบัญชีรับโอนเงิน เพื่อความสะดวกและได้รับอัตราแลกเปลี่ยนที่ดีที่สุด เนื่องจากกรุงไทยเป็นธนาคารเดียวที่สามารถเลือกตัดบัญชีเงินโอนที่ครอบคลุมทั้งบัญชีออมทรัพย์ บัญชีกระแสรายวัน บัญชีเงินตราต่างประเทศ และ Inter Wallet สกุล SGD หรือบริการกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์สกุลต่างประเทศ


แหล่งที่มา: ธนาคารกรุงไทยสาขาสิงคโปร์