สำนักงานตลาดพลังงานสิงคโปร์ (Energy Market Authority – EMA) จะจัดงาน Singapore International Energy Week (SIEW) 2021 ครั้งที่ 14 ในรูปแบบไฮบริด ระหว่างวันที่ 25 – 29 ตุลาคม 2564 ณ Sands Expo and Convention Centre, Marina Bay Sands ประเทศสิงคโปร์

งาน SIEW เป็นเวทีชั้นนำสำหรับการอภิปรายประเด็นด้านพลังงานที่ส่งผลกระทบต่อภูมิภาคและทั่วโลก หัวข้ออภิปรายในปีนี้คือ “Advancing the Energy Transition” เน้นย้ำถึงแรงผลักดันเพื่ออนาคตด้านพลังงานที่ยั่งยืนมากขึ้น และการเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งการนำเสนอรายงานแนวโน้มของอุตสาหกรรพลังงานจากทบวงการพลังงานระหว่างประเทศ (International Renewable Energy Agency – IRENA) และบริษัทพลังงานระดับโลก Shell

กิจกรรมหลักในงาน ได้แก่ (1) SIEW Opening Keynote (SOK) โดยผู้แทนระดับรัฐมนตรีของรัฐบาลสิงคโปร์ และ Singapore Energy Summit (SES) ซึ่งเป็นการอภิปรายหัวข้อสำคัญระหว่างผู้นำในอุตสาหกรรมด้านพลังงาน (2) Singapore-IRENA High Level Forum การหารือเรื่องการลงทุนในการเปลี่ยนแปลงสู่พลังงานสะอาด (3) Singapore-International Energy Agency (IEA) Forum การอภิปรายทิศทางด้านพลังงานที่สำคัญในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และทั่วโลก (4) Asia Pacific Energy Regulatory Forum (APER) การหารือเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติด้านกฎระเบียบ และ (5) SIEW Thinktank Roundtables ช่วงที่ผู้ร่วมสัมมนามีส่วนร่วมในการอภิปรายเชิงลึก

ทั้งนี้ SIEW ได้นำเสนอมุมมองล่าสุด การพัฒนานโยบาย และนวัตกรรมทางการตลาด และข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประเด็นด้านพลังงานที่สำคัญ ผ่านสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อย่อยต่าง ๆ ก่อนถึงวันงาน เช่น เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564 ได้จัดสัมมนาอออนไลน์เรื่อง Bridge or Destination? LNG & Hydrogen in the Energy Transition เป็นต้น

ผู้ที่สนใจสามารถดูข้อมูลและรายละเอียดค่าลงทะเบียนเข้าร่วมงานเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://www.siew.gov.sg/home


ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทย (BIC)
สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์