เกี่ยวกับเรา

รายชื่อข้าราชการและเจ้าหน้าที่

 • นายพงศ์พิสุทธิ์ วงศ์วีรสิน
  ที่ปรึกษา (นักการทูตชำนาญการ)
  สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์
 • – ว่าง –
  หัวหน้าศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในสิงคโปร์
 • นางสาวชมพูรัตน์ สุคันธมาลย์
  ผู้ช่วยศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในสิงคโปร์
  และผู้ดูแลเว็บไซต์