คำถามที่พบบ่อย

 1. จะได้อะไรจากการส่งออกไปสิงคโปร์?
 2. ตลาดสิงคโปร์น่าสนใจตรงไหน?
 3. อะไรคือปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้การส่งออกไปสิงคโปร์ประสบความสำเร็จ?
 4. ต้องดำเนินการตามขั้นตอนใดบ้างในการส่งออกไปสิงคโปร์?
 5. จะขอเอกสารอ้างอิงเพื่อหาพันธมิตรทางการค้าในสิงคโปร์ได้อย่างไร?
 6. การเดินทางไปร่วมกับคณะผู้แทนการค้าจะคุ้มค่าหรือไม่?
 7. จะได้ประโยชน์จากงานแสดงสินค้าในสิงคโปร์ได้อย่างไร?
 8. จะได้ประโยชน์จากบริการของบริษัทการค้าได้อย่างไร?
 9. ระบบการจัดจำหน่ายในสิงคโปร์เป็นอย่างไร?
 10. จะจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในสิงคโปร์ได้อย่างไร?
 11. จะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับใดบ้างในการส่งสินค้าไปสิงคโปร์?
 12. จะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับใดบ้างในการขายสินค้าในสิงคโปร์?
 13. จะต้องเตรียมการอะไรบ้างก่อนเดินทางไปสิงคโปร์?
 14. ศูนย์พัฒนาการค้าและธุรกิจไทยในอาเซียน (AEC Business Support Center) จะช่วยอะไรคุณได้บ้าง?
 15. ข้อมูลอื่นๆ เช่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการค้าในสิงคโปร์ รายชื่อหน่วยงานไทยในสิงคโปร์