สมัครรับข่าวสาร

โปรดกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มด้านล่างเพื่อขอสมัครรับข่าวสารของศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในสิงคโปร์ (BIC)

 * หมายถึงข้อมูลที่จำเป็นต้องกรอก