ข้อมูลพื้นที่

สิงคโปร์แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 5 ภาค ดังนี้

ภาคกลาง (Central Region)

ประกอบด้วย  Central Business District (CBD)  ซึ่งเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการเงิน/การธนาคารของสิงคโปร์ ทั้งนี้เขตสำคัญ คือ Downtown Core เป็นศูนย์กลางทางธุรกิจสำคัญ โดยมี Singapore River เป็นที่ตั้งสำนักงาน/ห้างร้านขนาดใหญ่ และ Orchard เป็นแหล่งการค้าและศูนย์กลางของธุรกิจ รวมทั้งเป็นที่ตั้งโรงแรมชั้นนำ นอกจากนี้ เขตอื่น ๆ ในภาคประกอบด้วย

 • Ang Mo Kio
 • Bishan-Toa Payoh
 • Jalan Besar
 • Kebun Baru
 • Marymount
 • Potong Pasir
 • Radin Mas
 • Tanjong Pagar
 • Yio Chu Kang

ภาคตะวันตกเฉียงใต้ (South West Region)

แหล่งที่มา: ที่มา: https://www.hdb.gov.sg

มีเขตสำคัญคือ Tuas ประกอบด้วยสถานที่สำคัญ ได้แก่ 1) นิคมอุตสาหกรรม 2) ฐานทัพเรือ Tuas และ 3) โครงการท่าเรือ Tuas Terminal นอกจากนี้ ยังประกอบด้วยเขตนวัตกรรม Jurong Innovation District เมืองอัจฉริยะและยั่งยืนแห่งแรกของสิงคโปร์ Tengah และ Western Water Catchment ซึ่งเป็นพื้นที่กักเก็บน้ำขนาดใหญ่ครอบคลุมพื้นที่กว่า 1 ใน 3 ของภาค ทั้งนี้ เขตอื่น ๆ ในภาคประกอบด้วย

 • Bukit Batok
 • Chua Chu Kang
 • Hong Kah North
 • Jurong
 • Pioneer
 • West Coast
 • Yuhua

ภาคตะวันตกเฉียงเหนือ (North West Region)

รวมพื้นที่เพาะปลูก Lim Chu Kang, Mandai, Sembawang, Simpang, Sungei Kadut, Woodlands และ Yishun นอกจากนี้ เขตอื่น ๆ ในภาคประกอบด้วย

 • Bukit Panjang
 • Holland-Bukit Timah
 • Marsiling-Yew Tee
 • Nee Soon
 • Sembawang

ภาคตะวันออกเฉียงใต้ (South East Region)

มีเขตที่สำคัญคือ Changi ซึ่งเป็นที่ตั้งของสนามบินนานาชาติสิงคโปร์ (Changi International Airport) นอกจากนี้ เขตอื่น ๆ ในภาคประกอบด้วย

 • East Coast
 • MacPherson
 • Marine Parade
 • Mountbatten

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (North-East Region)

ภาคนี้เป็นที่ตั้งทางทหารของสิงคโปร์และมีเกาะ Pulau-ubin เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ มีสนามบิน Seletar ซึ่งใช้เพื่อการทหารและเครื่องบินเช่าเหมาลำ และมีเมืองใหม่ Punggol นอกจากนี้ เขตอื่น ๆ ในภาคประกอบด้วย

 • Aljunied
 • Hougang
 • North-Eastern Islands
 • Pasir Ris
 • Sengkang
 • Seletar
 • Serangoon
 • Tampines

แหล่งที่มา

คู่มือโอกาสเเละทิศทางการค้าการลงทุนในสิงคโปร์ หน้า 11

https://www.cdc.gov.sg/about-cdc/information-on-the-five-districts