อื่น ๆ

ความปลอดภัย

สิงคโปร์เป็นประเทศที่มีชื่อเสียงในเรื่องความปลอดภัยและมั่นใจได้ว่าจะไม่มีความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากความแตกต่างทางเชื้อชาติและศาสนาในสิงคโปร์ เนื่องจากภาครัฐปกครองด้วยความเท่าเทียมกันในทุกเชื้อชาติอีกทั้งวางนโยบายการอยู่ร่วมกันของคนต่างชาติอย่างสงบสุข ภายใต้ Internal Security Act (https://sso.agc.gov.sg/Act/ISA1960)

ทั้งนี้ กฎหมายของสิงคโปร์มีบทลงโทษรุนแรง ไม่ว่าจะเป็นการปรับ การลงโทษจำคุก/การจำคุกตลอดชีวิต จนถึงโทษประหารชีวิต ตัวอย่างบทลงโทษในกรณีที่ทำผิดกฎหมาย เช่น

การขับรถผิดกฎจราจร เช่น

ความผิดบทลงโทษ
ขับรถเร็วเกินอัตราที่กำหนดปรับ 100 – 200 ดอลลาร์สิงคโปร์ตามประเภทยานยนต์ หรือนำขึ้นฟ้องศาลให้ลงโทษตามกรณี อีกทั้งตัดคะแนนการขับรถ (Demerit Points) 12 คะแนน/ครั้ง
ใช้มือถือขณะขับรถยนต์– ผิดครั้งแรก ปรับไม่เกิน 1,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ หรือจำคุกสูงสุด 6 เดือน หรือ ทั้งจำและปรับ
– ทำผิดครั้งต่อไป ปรับไม่เกิน 2,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ หรือจำคุกสุงสุด 12 เดือน หรือทั้งจำทั้งปรับ
– ในแต่ละครั้งที่ทำผิดจะถูกตัดคะแนนการขับรถ 12 คะแนน/ครั้ง

* หมายเหตุ : ผู้ขับยานยนต์ในสิงคโปร์ ได้รับ Merit Permit จำนวน 24 คะแนน/ปี หากภายใน 1 ปี    ถูกตัดคะแนนหมด ก็จะถูกยกเลิกใบอนุญาตการขับรถยนต์

การฉ้อโกง

ควบคุมดูแลภายใต้ Criminal Law (https://sso.agc.gov.sg/Act/CLRA2019) โดยการลงโทษขึ้นอยู่กับจำนวนเงินที่ฉ้อโกง เช่น

จำนวนเงินที่ฉ้อโกง / ดอลลาร์สิงคโปร์บทลงโทษ : จำคุก/เดือน
ต่ำกว่า 1,0001/2 – 1
1,000 – 3,0001 – 2
3,000 – 5,0002 – 4
5,000 – 10,0005 – 6
10,000 – 30,0006 – 12
30,000 – 60,00012 – 18
60,000 – 100,00018 – 24
100,000 – 300,00024 – 36
300,000 – 500,00036 – 42

การใช้และจำหน่ายยาเสพติด

ควบคุมดูแลโดย Central Narcotics Bureau (CNB : http://www.cnb.gov.sg) ภายใต้ Misuse of Drugs Act (https://www.cnb.gov.sg/drug-information/misuse-of-drugs-act) โดยมีบทลงโทษ ดังนี้

การกระทำที่ผิดกฎหมายบทลงโทษ
การขนย้าย/นำเข้า/ส่งออก กัญชา (Cannabis) มากกว่า 500 กรัมอาจได้รับโทษประหารชีวิต
Cannabis Resin มากกว่า 200 กรัมอาจได้รับโทษประหารชีวิต
Cannabis Mixture มากกว่า 1,000 กรัมอาจได้รับโทษประหารชีวิต
มีกัญชาในครอบครองและสูบกัญชาจำคุกสูงสุด 10 ปี หรือปรับ 20,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ หรือทั้งจำและปรับ
มี Cocaine ในครอบครอง และสูบ Cocaine (Crack, Coke & Snow)จำคุกสูงสุด 10 ปี หรือปรับ 20,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ หรือทั้งจำและปรับ
การขนย้าย/นำเข้า/ส่งออก Cocaine มากกว่า 30 กรัม (Crack, Coke & Snow)อาจได้รับโทษประหารชีวิต
มี ECSTASY (MDMA, MDEA, MDA) ในครอบครองและใช้จำคุกสูงสุด 10 ปี หรือปรับ 20,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ หรือทั้งจำและปรับ
ขนย้าย / จำหน่าย ECSTASYจำคุกสูงสุด 10 ปี และเฆี่ยน 15 ที
นำเข้า / ส่งออก ECSTASYจำคุกสูงสุด 30 ปี หรือจำคุกตลอดชีวิต และเฆี่ยน 15 ที
ครอบครองและใช้ HEROINจำคุกสูงสุด 10 ปี หรือปรับ 20,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ หรือทั้งจำและปรับ
การขนย้าย/นำเข้า/ส่งออก HEROIN มากกว่า 15 กรัมอาจได้รับโทษประหารชีวิต

ข้อมูลสถิติอาชญากรรมในสิงคโปร์ ปี 2559 และ 2560

อาชญากรรมจำนวนอาชญากรรม (ครั้ง) ปี 2559จำนวนอาชญากรรม (ครั้ง) ปี 2560
อาชญากรรมต่อตัวบุคคล (Crimes Against Person)4,3544,527
อาชญากรรมด้านการค้า (Commercial Crimes)8,4118,566
อาชญากรรมด้านอื่น ๆ (Miscellaneous Crimes)5,6635,639
การโจรกรรมและอาชญากรรมที่ร้ายแรง (Violent/Serious property Crimes)249218
การโจรกรรมสินทรัพย์ในบ้าน (housebreaking & Related Crimes)300328
การโจรกรรมและอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับ (Theft & Related Crimes)14,12213,495
การฉ้อโกงด้าน E – Commerce2,1261,961

นอกจากนี้ ภาครัฐยังมีมาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานที่สำคัญต่างๆ อาทิ พิพิธภัณฑ์ห้องสมุด สนามบิน ท่ารถ ท่าเรือ หน่วยงานราชการ

สำหรับการรักษาความปลอดภัยของภาคเอกชน บริษัทต่าง ๆ ธนาคาร สถานทูต โรงเรียนห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาร์เก็ต ซึ่งแต่ละแห่งจะจ้างบริษัทรักษาความปลอดภัยดูแลสถานที่ด้วยค่าใช้จ่ายของหน่วยงานนั้นๆ

ทั้งนี้ ในสิงคโปร์ มีบริษัทให้บริการด้านการรักษาความปลอดภัย อาทิ SMNT Security Consultants Pte. Ltd, Premier Security Co-operative Ltd., Secom (S) Pte. Ltd., AR Security Services Pte. Ltd ซึ่งบริษัทเหล่านี้ต้องปฏิบัติตามระเบียบของภาครัฐ อีกทั้งทางเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจะต้องเข้ารับการฝึกอบรมและได้รับประกาศนียบัตรรักษาความปลอดภัยก่อนจึงปฏิบัติงานได้ โดยหน่วยงานที่ควบคุมและออกใบอนุญาต คือ PLRD (Police Licensing & Regulatory Department เดิมชื่อ SIRD, Security Industry Regulatory Department) ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ https://www.police.gov.sg/e-Services/Police-Licences