มารยาททางธุรกิจและวัฒนธรรม

มารยาททางวัฒนธรรมและการติดต่อธุรกิจกับชาวสิงคโปร์นั้น ไม่มีข้อกำหนดที่แน่นอนตายตัวและถูกต้องที่สุด เพราะประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศที่ประชากรรวมตัวกันจากความหลากหลายเชื้อชาติและวัฒนธรรมที่รับมาจากตะวันตกและภูมิภาคใกล้เคียงในตะวันออก ดังนั้น การทำธุรกิจในสิงคโปร์ให้มีแนวโน้มที่ดี ควรทราบถึงมารยาท/ธรรมเนียมปฏิบัติที่ใช้ในการติดต่อธุรกิจกับชาวสิงคโปร์ โดยสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

การนัดหมาย

การเริ่มต้นในการติดต่อธุรกิจกับบริษัทสิงคโปร์ ควรประสานติดต่อนัดหมายล่วงหน้า 2 – 3 สัปดาห์ พร้อมแจ้งวัตถุประสงค์อย่างชัดเจน หากเลื่อนนัดหมายหรือไปตามนัดช้า ควรแจ้งให้ทราบด้วย

การพบกันครั้งแรก

ในการพบกันครั้งแรกของนักธุรกิจ ตามธรรมเนียมปฏิบัติจะมีการจับมือและแลกนามบัตรกัน เพื่อเป็นการแนะนำตัวเองและถือเป็นการสร้างความประทับใจ (First Impression) โดยการส่งนามบัตรจะต้องให้ความใส่ใจในการยื่นนามบัตรให้ด้วยสองมือและไม่เอานิ้วจับในบริเวณที่มีตัวอักษร พร้อมทั้งหันด้านตัวอักษรที่ถูกต้องไปทางฝ่ายตรงข้าม ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วเจ้าหน้าที่ระดับอาวุโสจะเป็นผู้แนะนำตัวเองก่อน และเมื่อได้รับนามบัตรมาแล้ว ให้ใช้เวลาพิจารณาชื่อและรายละเอียดบนนามบัตรของคู่ค้า โดยสามารถถามถึงการออกเสียงชื่อที่ถูกต้องของคู่ค้าเพื่อเป็นการป้องกันการออกเสียงผิด นอกจากนี้ ยังถือเป็นการกระทำที่แสดงถึงความเคารพด้วยการให้ความสนใจ ทั้งนี้ ผู้ประกอบการควรที่จะชวนพูดคุยในเรื่องทั่วไปและอย่ารีบเก็บนามบัตรที่เพิ่งจะได้รับมาในขณะที่อยู่ต่อหน้าคู่ค้า ทั้งนี้จะช่วยให้สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้าและช่วยให้จดจำได้ว่าวันนั้นได้พบใครบ้าง

แหล่งที่มา : Google.com

การเลือกที่นั่งเมื่อเข้าพบหรือร่วมประชุม

เมื่อผู้ประกอบการติดต่อธุรกิจและต้องไปพบกับนักธุรกิจชาวสิงคโปร์ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วร้อยละ 70 เป็นชาวจีน ผู้ประกอบการควรที่จะระมัดระวังในการเลือกที่นั่ง เพราะตามวัฒนธรรมจีน ที่นั่งตรงข้ามกับประตูนั้นถือเป็นที่นั่งของระดับอาวุโส ปกติแล้วชาวจีนจะชอบนั่งมองบริเวณทางออกและไม่ชอบนั่งหันหลังให้กับประตู ดังนั้นถ้าเป็นไปได้เวลาที่ผู้ประกอบการไปพบติดต่อธุรกิจกับชาวจีน ผู้ประกอบการควรจะเลือกตำแหน่งที่นั่งอื่นซึ่งไม่อยู่ตรงข้ามประตู