ความตกลงการค้าเสรี (FTA) สิงคโปร์

สิงคโปร์จัดทำความตกลงการค้าเสรี (Free Trade Agreement: FTA) กับต่างประเทศ ทั้งในรูปแบบทวิภาคีและพหุภาคี เพื่อเปิดเสรีด้านการค้าทั้งสินค้าและบริการ รวมถึงการอำนวยความสะดวกด้านการลงทุน การจัดทำการค้าเสรียังช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและอำนาจต่อรองทางการค้าแก่สิงคโปร์ ซึ่งมีระบบเศรษฐกิจที่พึ่งพาการค้าและการลงทุนกับต่างประเทศเป็นหลัก ทั้งยังเป็นการสร้างพันธมิตรด้านเศรษฐกิจและสร้างฐานการขยายการค้า การลงทุน และการเปิดตลาดกับประเทศหรือกลุ่มประเทศที่ห่างไกล

ความตกลงการค้าเสรีที่มีผลบังคับใช้แล้ว

 ความตกลงการค้าเสรีทวิภาคี

ลำดับประเทศคู่ภาคีชื่อความตกลงวันที่มีผลบังคับใช้
 1นิวซีแลนด์New Zealand-Singapore Comprehensive Economic Partnership (ANZSCEP)1 มกราคม 2544
 2ญี่ปุ่นJapan-Singapore Economic Partnership Agreement (JSEPA)30 พฤศจิกายน 2545
 3สหรัฐอเมริกาUnited States-Singapore Free Trade Agreement (USSFTA)1 มกราคม 2547
 4อินเดียIndia-Singapore Comprehensive Economic Cooperation Agreement (CECA)1 สิงหาคม 2548
 5จอร์แดนSingapore-Jordan Free Trade Agreement (SJFTA)22 สิงหาคม 2548
 6ออสเตรเลียSingapore-Australia Free Trade Agreement (SAFTA)28 กรกฎาคม 2548
 7สาธารณรัฐเกาหลีKorea-Singapore Free Trade Agreement (KSFTA)2 มีนาคม 2549
 8ปานามาPanama-Singapore Free Trade Agreement (PSFTA)24 กรกฎาคม 2549
 9จีนChina-Singapore Free Trade Agreement (CSFTA)1 มกราคม 2552
 10เปรูPeru-Singapore Free Trade Agreement (PeSFTA)1 สิงหาคม 2552
 11คอสตาริกาSingapore-Costa Rica Free Trade Agreement (SCRFTA)1 กรกฎาคม 2556
 12ตุรกีTurkey-Singapore Free Trade Agreement (TRSFTA)1 ตุลาคม 2560
13 ศรีลังกาSri Lanka – Singapore Free Trade Agreement (SLSFTA)1 พฤษภาคม 2561
 14สหภาพยุโรปEuropean Union-Singapore Free Trade Agreement (EUSFTA)21 พฤศจิกายน 2562
 15สหราชอาณาจักรUnited Kingdom-Singapore Free Trade Agreement (UKSFTA)11 กุมภาพันธ์ 2564

ความตกลงการค้าเสรีพหุภาคี

 ลำดับภาคี/หุ้นส่วน ชื่อความตกลงวันที่มีผลบังคับใช้
 1อาเซียน – ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area (AANZFTA)1 มกราคม 2553
 2อาเซียน – จีนASEAN-China Free Trade Area (ACFTA)กรกฎาคม 2548
 3อาเซียน – ฮ่องกงASEAN-Hong Kong, China Free Trade Area (AHKFTA)11 มิถุนายน 2561
 4อาเซียน – อินเดียASEAN-India Free Trade Area (AIFTA)พฤษภาคม 2554
 5อาเซียน – ญี่ปุ่นASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership (AJCEP)เมษายน 2551
 6อาเซียน –
สาธารณรัฐเกาหลี
ASEAN-Korea Free Trade Area (AKFTA)1 มิถุนายน 2550
 7อาเซียน (10 ประเทศ)ASEAN Free Trade Area (AFTA) 
8 เม็กซิโก ญี่ปุ่น นิวซีแลนด์
แคนาดา ออสเตรเลีย สิงคโปร์ เวียดนาม เปรู
Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP)30 ธันวาคม 2561

(เวียดนาม:
14 มกราคม 2562)
 9ไอซ์แลนด์ นอร์เวย์
สวิตเซอร์แลนด์
ลิกเตนไสตน์ สิงคโปร์
EFTA-Singapore Free Trade Agreement (ESFTA)1 มกราคม 2546
 10บาห์เรน คูเวต โอมาน
ซาอุดีอาระเบีย
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
กาตาร์ สิงคโปร์
GCC-Singapore Free Trade Agreement (GSFTA)1 กันยายน 2556
11 บรูไนฯ ชิลี
นิวซีแลนด์ สิงคโปร์
Trans-Pacific Strategic Economic Partnership (TPSEP)1 พฤษภาคม 2549

ชิลี: 8 พฤศจิกายน 2549

บรูไนฯ: 29 กรกฎาคม 2551
12อาเซียน (10 ประเทศ) จีน ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)1 มกราคม 2565

ความตกลงการค้าเสรีที่ยังไม่มีผลผูกพัน

ความตกลงการค้าเสรีที่ลงนามแล้วแต่ยังไม่มีผลผูกพัน ได้แก่

(1) ความตกลง Eurasian Economic Union – Singapore Free Trade Agreement (EAEU) ซึ่งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 สิงคโปร์และกลุ่มประเทศยูเรเซีย อาร์เมเนีย เบราลุส คาซัคสถาน คีร์กีซสถาน และรัสเซีย ได้ลงนามความตกลงการค้าเสรีเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการดำเนินกระบวนการภายในเพื่อให้ความตกลงมีผลบังคับใช้ต่อไป

(2) ความตกลง Pacific Alliance-Singapore Free Trade Agreement (PASFTA) ซึ่งสิงคโปร์เจรจาจัดทำความตกลงร่วมกับประเทศในภูมิภาคลาตินอเมริกา 4 ประเทศ ได้แก่ โคลอมเบีย เม็กซิโก ชิลี และเปรู โดยเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 กระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมสิงคโปร์เผยแพร่ข่าวสารนิเทศว่า ภาคีทั้ง 5 ประเทศ ได้บรรลุการเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรีดังกล่าวแล้ว และเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมสิงคโปร์ได้เป็นผู้แทนของสิงคโปร์ในการลงนามความตกลงฯ และปฏิญญาร่วม (Joint Declaration) ร่วมกับประเทศ ภาคีเรียบร้อยแล้ว ในขั้นต่อไป สิงคโปร์และประเทศภาคีจะดำเนินกระบวนการภายในเพื่อให้สัตยาบันเพื่อให้ความตกลงมีผลบังคับใช้ต่อไป โดยความตกลงฯ จะเริ่มมีผลบังคับใช้เมื่อสิงคโปร์และประเทศ Pacific Alliance อย่างน้อย 2 ประเทศให้สัตยาบันแล้ว ซึ่งคาดว่าน่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2565 

(3) เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 สิงคโปร์และกลุ่มประเทศ MERCOSUR ได้จัดการประชุมระดับรัฐมนตรี โดยได้บรรลุการเจรจาการจัดทำความตกลง MERCOSUR-Singapore Free Trade Agree (MCSFTA) ซึ่งเริ่มเจรจากันมาตั้งแต่ปี 2561 ในขั้นต่อไป ประเทศภาคีความตกลงฉบับนี้จะดำเนินการตามกระบวนการภายในประเทศของตนเอง เพื่อให้ความตกลงมีผลบังคับใช้ในโอกาสแรก อนึ่ง MERCOSUR ประกอบด้วยประเทศกลุ่มลาตินอเมริกา ได้แก่ อาร์เจนตินา บราซิล ปารากวัย และอุรุกวัย มีประชากรรวมกันประมาณ 295 ล้านคน และขนาด GDP รวมกัน 2.2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ มูลค่าการค้าระหว่างสิงคโปร์กับ MERCOSUR ปี 2564 รวม 7,900 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์                          


ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทย (BIC)
สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์