เกี่ยวกับเรา

สารจากเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐสิงคโปร์

เอกอัครราชทูต ชุตินทร คงศักดิ์

สวัสดีครับท่านผู้ประกอบการไทยและผู้ใช้บริการเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทย (Business Information Center – BIC) ในสิงคโปร์ทุกท่าน

การทูตด้านเศรษฐกิจเป็นหนึ่งในภารกิจที่สำคัญของสถานเอกอัครราชทูตฯ ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา ศูนย์ BIC ได้ส่งเสริมภารกิจในด้านนี้อย่างแข็งขัน โดยจัดทำเว็บไซต์ให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านเศรษฐกิจและธุรกิจในสิงคโปร์จนกลายเป็นคลังข้อมูลที่รอบด้านและมีจำนวนข่าว บทความ และข้อมูลมากกว่า 150 รายการ ช่วยให้คนไทยก้าวทันกระแสพัฒนาการทางเศรษฐกิจและธุรกิจของสิงคโปร์ในเชิงลึก รวมทั้งการจัดทำรายการ The Business Journey ที่เชิญผู้ประกอบการไทยที่ประสบความสำเร็จในสิงคโปร์ ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดในสิงคโปร์ มาถ่ายทอดประสบการณ์และแบ่งปันเคล็ดลับทางธุรกิจแก่ผู้สนใจทุกท่าน

เป็นที่น่ายินดีที่ไทยและสิงคโปร์ร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในการรับมือกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 และสามารถเปิดประเทศให้เดินทางไปมาหาสู่กันได้อย่างปลอดภัย ไทยและสิงคโปร์ยังคงเป็นหุ้นส่วนความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นในทุกระดับ และเป็นประเทศคู่ค้าที่สำคัญของกันและกัน เป็นที่น่าสังเกตได้อย่างชัดเจนว่า คนสิงคโปร์ชื่นชอบประเทศไทยและนิยมเดินทางไปจังหวัดต่าง ๆ ของไทยเป็นจำนวนมาก ทั้งเพื่อการทำธุรกิจและการพักผ่อน ขณะที่สิงคโปร์ก็ได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวจากประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงวันหยุดยาวที่จำนวนผู้โดยสารเต็มลำเกือบทุกเที่ยวบิน ผมเชื่อว่าความเชื่อมโยงระดับประชาชนสู่ประชาชนไทย-สิงคโปร์ จะช่วยเสริมสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจร่วมกันอย่างยั่งยืนของทั้งสองประเทศในระยะยาว

ในโอกาสครบรอบ 1 ปีของเว็บไซต์ศูนย์ BIC เราได้จัดทำระบบการสมัครรับข่าวสารทางอีเมลเพื่อให้สมาชิกไม่พลาดข้อมูลข่าวสารล่าสุด ซึ่งรวมถึงพัฒนาการด้านเศรษฐกิจ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่สำคัญของสิงคโปร์รวมทั้งข่าวกิจกรรมการทูตเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของสถานเอกอัครราชทูตฯ อาทิ งานเทศกาลไทยซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 4 – 6 พฤศจิกายน 2565

สถานเอกอัครราชทูตฯ และทีมประเทศไทยในสิงคโปร์ มุ่งมั่นที่จะให้บริการที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะกลุ่ม MSMEs และสตาร์ทอัพ ซึ่งยังมีโอกาสขยายความร่วมมือและตลาดในสิงคโปร์ ในสาขาที่สนใจร่วมกันได้อีกมาก เช่น เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตร อาหาร ชีวการแพทย์ และโลจิสติกส์ อัญมณีและความงาม การเงิน การท่องเที่ยว และการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมถึงสาขาอื่น ๆ ที่ไทยมีศักยภาพ ทั้งในด้านสถาปัตยกรรม โฆษณาและการประชาสัมพันธ์ ภาพยนตร์และบันเทิง ตลอดจนการพัฒนาฝีมือแรงงานไทยให้แข่งขันได้ในตลาดแรงงานสิงคโปร์

สุดท้ายนี้ ผมหวังว่าพี่น้องชาวไทยที่อาศัยอยู่ในสิงคโปร์และในประเทศไทยทุกท่านจะมีสุขภาพแข็งแรง และติดตามมาตรการทางสาธารณสุขอย่างใกล้ชิด ผม พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทีมประเทศไทยในสิงคโปร์ทุกคน พร้อมจะทำงานร่วมกับทุกภาคส่วน เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนไทยต่อไป

ชุตินทร คงศักดิ์
เอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐสิงคโปร์

พฤศจิกายน 2565