สิ่งที่ควรปฏิบัติ และห้ามปฏิบัติในการเยือนสิงคโปร์

ทุกประเทศย่อมมีการดำเนินชีวิตหลักๆที่แตกต่างกันไป สิงคโปร์เป็นประเทศที่มีนักท่องเที่ยวมาเยือนประเทศประมาณปีละ 16 ล้านคน อีกทั้งมีชาวต่างชาติเข้ามาพำนักและทำงานในสิงคโปร์ประมาณปีละ 1.6 ล้านคน  ดังนั้น ผู้มาเยือนสิงคโปร์ควรทราบถึงข้อควรและไม่ควรปฏิบัติในการเยือนสิงคโปร์ ไม่ว่าจะมีจุดประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว การทำงาน การศึกษา หรือการพำนักในสิงคโปร์ โดยสรุปได้ ดังนี้

สิ่งที่ควรปฏิบัติ

1. ต้องสังเกตวันหมดอายุของหนังสือเดินทาง ซึ่งผู้เดินทางเข้าสิงคโปร์ควรถือหนังสือเดินทางที่มีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือนก่อนวันหมดอายุ เนื่องจากหน่วยงานตรวจคนเข้าเมือง(Immigration & Checkpoints Authority) ของสิงคโปร์มีความเข้มงวดมาก

2. ควรพกพาปลั๊กไฟฟ้าแบบเต้าเสียบ 3 ขา ใช้กับกระแสไฟฟ้า 220 โวลต์ (เท่ากับประเทศไทย) พร้อมทั้งมีปลั๊กต่อแปลงจาก 3 ขา เป็น 2 ขา (เนื่องจากเครื่องไฟฟ้าจากไทยส่วนใหญ่เป็นปลั๊ก 2 ขา)

ที่มา: World Standards และ http://www.aliexpress.com

3. ควรศึกษาการเดินทางโดยรถสาธารณะ ดังนี้

3.1 ควรซื้อบัตร Ez-Link ซึ่งเป็นบัตรเติมมูลค่าเงิน เพื่อใช้จ่ายค่าโดยสารรถประจำทาง รถไฟฟ้า (MRT) หรือใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการซื้อของได้ตามสถานที่ที่กำหนด ซึ่งวิธีการใช้บัตรเป็นไปอย่างสะดวก เพียงวางบัตรบนเครื่องอ่านอิเล็กทริก ระบบจะตัดเงินโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ ค่าบัตร Ez-Link ในการซื้อครั้งแรก ราคา 12 ดอลลาร์สิงคโปร์ ซึ่งจะมีมูลค่าในบัตร 7 ดอลลาร์สิงคโปร์ ทั้งนี้ มูลค่าในบัตรจะขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ซื้อ ด้วยการเติมมูลค่าขั้นต่ำ 10 ดอลลาร์สิงคโปร์/ครั้ง

ที่มา: partymojo.com.sg และ http://www.bible9.com

3.2  หากผู้เดินทางไม่ได้ซื้อบัตร Ez-Link ควรที่จะพกเหรียญมูลค่า 1 ดอลลาร์สิงคโปร์ สำหรับใช้บริการซื้อบัตรเดินทางโดย MRT หรือรถประจำทาง อีกทั้งใช้บริการเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ เนื่องจากในสิงคโปร์มีเครื่องจำหน่ายสินค้าให้บริการโดยอัตโนมัติเป็นจำนวนมาก ทั้งสินค้าขนม/ของขบเคี้ยว อาหารพร้อมรับประทาน น้ำดื่ม ตลอดจนการใช้เครื่องซักผ้าและการซื้อบัตรชมภาพยนต์ ซึ่งบางเครื่องจำหน่ายสินค้าไม่รับธนบัตร

3.3  ควรศึกษาการใช้แอปพลิเคชัน Google Maps หรือ Gothere.sg หรือ MRT เพื่อดูแผนที่ออนไลน์ ซึ่งจะช่วยให้ประหยัดเวลาในการเดินทางได้ทั้งทางรถไฟฟ้า (MRT) และรถประจำทาง

Google Maps
gothere.sg
MRT App

4.   ควรสอบถามราคาสินค้าก่อนที่จะตกลงซื้อ โดยเฉพาะสินค้าอาหารตามศูนย์อาหาร ซึ่งบางแห่งแสดงราคาไม่ชัดเจน เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาเมื่อร้านค้าเรียกเก็บเงิน

5.   ควรที่จะมองหาสัมภาระ ห่อกระดาษเช็ดมือ หรือร่ม ที่บริเวณเก้าอี้หรือโต๊ะอาหารในศูนย์อาหารหรือที่นั่งรวมของร้านอาหารตามตลาดสด เนื่องจากตามธรรมเนียมปฏิบัติ หากมีสัมภาระวางไว้ แสดงถึงการจองที่นั่งเรียบร้อยแล้ว

6.   ควรเดินอยู่บนทางเท้าหรือเส้นทางสำหรับเดินเท้าที่กำหนด ไม่ควรเดินบนหญ้า

7.   ควรที่จะยืนชิดซ้ายเมื่อขึ้นบันใดเลื่อน เพราะตามธรรมเนียมปฏิบัติ บันไดเลื่อนด้านขวาเป็นทางสำหรับผู้เร่งรีบ

8.   ควรสังเกตป้ายประกาศต่างๆที่แสดงไว้ในที่สาธารณะและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เนื่องจาก สิงคโปร์เป็นประเทศที่เคร่งครัดในเรื่องกฎ/ระเบียบต่างๆ และมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจตราอยู่เสมอ หากปฏิบัติผิดกฎ จะต้องจ่ายค่าปรับที่มีอัตราสูง

ข้อห้ามปฏิบัติในสิงคโปร์

ที่มา: travelsense.asia และ http://www.bikefororphans.com
 1. การสูบบุหรี่ในพื้นที่สาธารณะ อาทิ รถประจำทาง โรงภาพยนตร์ สถานที่ราชการ เพราะเป็นสิ่งผิดกฎหมาย มีโทษปรับสูงถึง 1,000 ดอลลาร์สิงคโปร์/ครั้ง
 2. การทิ้งขยะลงในที่สาธารณะทั่วไป มีโทษปรับ 1,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ในการฝ่าฝืนครั้งแรก และต้องทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะอย่างน้อย 3 ชั่วโมง  ทั้งนี้ ในการทำผิดครั้งต่อๆไป มีโทษปรับ 2,000 ดอลลาร์สิงคโปร์/ครั้ง และต้องทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะอย่างน้อย 6 ชั่วโมง
 3. การเคี้ยวหมากฝรั่ง ตามกฎหมายของสิงคโปร์ระบุไว้ว่า ห้ามนำเข้า/ห้ามจำหน่ายและห้ามมีหมากฝรั่งในครอบครอง  หากฝ่าฝืนมีโทษปรับ 1,000 ดอลลาร์สิงคโปร์/ครั้ง
 4. การถ่มน้ำลายในที่สาธารณะ เป็นการกระทำผิดกฎหมาย มีโทษปรับ 1,000 ดอลลาร์สิงคโปร์/ครั้ง
 5. การรับประทานอาหารและเครื่องดื่มในรถไฟฟ้า (MRT) และบริเวณชานชาลารถไฟฟ้า และในรถประจำทาง หากฝ่าฝืนมีโทษปรับ 500 ดอลลาร์สิงคโปร์/ครั้ง
 6. การนำทุเรียนไปในสถานที่สาธารณะและรถที่ใช้ในการเดินทางสาธารณะ เนื่องจากเป็นผลไม้ที่มีกลิ่นรบกวนและติดทนนาน หากฝ่าฝืนมีโทษปรับ 500 ดอลลาร์สิงคโปร์/ครั้ง
 7. การนำเข้าอาวุธปืนหรืออาวุธอื่นๆ รวมถึงปลอกอาวุธปืนที่ไม่ใช้แล้ว เพราะผิดกฎหมายอย่างร้ายแรง มีโทษจำคุก 5 ปี แต่ไม่เกิน 10 ปี
 8. การลักลอบนำเข้ายาเสพติด ยากล่อมประสาท หากฝ่าฝืนอาจมีโทษถึงประหารชีวิต
 9. การพนันที่ผิดกฎหมาย  อย่างไรก็ตาม สามารถเล่นการพนันที่ได้รับอนุญาตหรือถูกกฎหมายได้ อาทิ  โตโต้ (TOTO)  4D (เลข 4 ตัว) ลอตเตอรี่ การพนันม้าที่ชมรมแข่งม้าและ Casino  อนึ่ง การตรวจจับการพนันที่ผิดกฎหมายภายใต้ Common Gaming Houses Act, Chapter 49  ควบคุมดูแลโดย  Criminal  Investigation Department (CID) และ Police Intelligence Department หากฝ่าฝืนมีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 5,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ หรือจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือทั้งจำและปรับ
 10. การถือครองดอกไม้ไฟ อาทิ ประทัด จรวด หรือดอกไม้ไฟประเภทอื่นๆ มีโทษปรับไม่เกิน 5,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ หรือจำคุกไม่เกิน 2 ปี  หรือทั้งจำและปรับ
 11. ไม่ควรให้ทิป ทั้งที่โรงแรม ภัตตาคาร ร้านอาหาร เนื่องจากมีการเรียกเก็บค่าบริการ (Services Charge) ร้อยละ 10 ในบิลของลูกค้าแล้ว  ทั้งนี้ไม่ควรให้ทิปที่สนามบินด้วย
 12. การข้ามถนนในที่ไม่มีทางม้าลายหรือไม่มีสัญญาณไฟ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับ 500 เหรียญ-สิงคโปร์/ครั้ง
 13. การลืมกดชักโครกในห้องน้ำหลังการใช้ ฝ่าฝืนมีโทษปรับ 150 ดอลลาร์สิงคโปร์/ครั้ง  อีกทั้งการปัสสาวะในลิฟต์ มีโทษปรับไม่เกิน 500 ดอลลาร์สิงคโปร์/ครั้ง
 14. ไม่ควรพูดหรือออกความเห็นเกี่ยวกับการเหยียดชาติหรือเหยียดสีผิว เนื่องจากสิงคโปร์เป็นสังคมหลายเชื้อชาติ นอกจากนี้ ไม่ควรใช้มือซ้ายในการหยิบอาหาร หรือหยิบของให้แก่ผู้อื่น รวมถึง ไม่ควรใช้มือซ้ายในการทักทายหรือจับมือ
 15. ไม่ควรขึ้น-ลงรถประจำทางผิดประตู ซึ่งตามระเบียบปฏิบัติ ผู้โดยสารต้องขึ้นรถทางประตูด้านหน้าและลงรถทางประตูด้านหลัง ทั้งนี้ ไม่สามารถกดกริ่งเพื่อขอลงรถนอกป้าย เพราะพนักงานขับรถไม่สามารถหยุดรถนอกป้ายได้ เนื่องจากเป็นการปฏิบัติที่ผิดระเบียบ