เงินตราของสิงคโปร์

ปัจจุบันสิงคโปร์ใช้สกุลเงินดอลลาร์สิงคโปร์ (Singapore Dollar : SGD) ในการดำเนินธุรกรรมทางการเงินภายในประเทศ ซึ่งได้รับความสะดวกสบายและไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม

การใช้เงินสกุลอื่น ๆ ในสิงคโปร์ จำเป็นต้องแลกเปลี่ยนเป็นเงินสกุลดอลลาร์สิงคโปร์ก่อน ซึ่งสามารถแลกเปลี่ยนเงินตราได้ทั้งที่ธนาคารและเคาน์เตอร์แลกเปลี่ยนเงินตราทั่วไปตามห้างสรรพสินค้า

ทั้งนี้ สิงคโปร์ไม่มีข้อจำกัดในการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยธนาคารอนุญาตให้บัญชีของผู้ไม่มีถิ่นฐานในสิงคโปร์ (นักลงทุนต่างชาติ) สามารถถือครองเงินตราของสิงค์โปรได้โดยไม่มีข้อจำกัด

เงินสกุลดอลลาร์สิงคโปร์ (Singapore Dollar : SGD) สามารถแยกออกได้เป็น 2 ประเภท คือ ธนบัตร และเหรียญกษาปณ์

เงินธนบัตรสิงคโปร์

ธนบัตรสิงคโปร์ แยกออกตามมูลค่าได้ ดังนี้

ธนบัตร 2 ดอลลาร์สิงคโปร์
ธนบัตร 5 ดอลลาร์สิงคโปร์
ธนบัตร 10 ดอลลาร์สิงคโปร์
ธนบัตร 50 ดอลลาร์สิงคโปร์
ธนบัตร 100 ดอลลาร์สิงคโปร์
ธนบัตร 1,000 ดอลลาร์สิงคโปร์
(เลิกออกธนบัตรนี้ ตั้งแต่ปี 2564)
ธนบัตร 10,000 ดอลลาร์สิงคโปร์
(เลิกออกธนบัตรนี้ ตั้งแต่ปี 2557)

แหล่งที่มา: Monetary Authority of Singapore (MAS)

เงินเหรียญกษาปณ์สิงคโปร์

New Singapore Third Series Coins 2013

แหล่งที่มา: Monetary Authority of Singapore (MAS)

เหรียญกษาปณ์แยกออกตามมูลค่าได้ ดังนี้  เหรียญกษาปณ์มูลค่า 1 ดอลลาร์ฯ 50 เซ็นต์  20 เซ็นต์  10 เซ็นต์ และ 5 เซ็นต์

ทั้งนี้ สำหรับเงินฝากสกุลต่างประเทศ 5 สกุลหลัก ได้แก่ ดอลลาร์สหรัฐ (USD) ยูโร (EUR) ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) ปอนด์สหราชอาณาจักร (GBP) และเงินเยนของญี่ปุ่น (JPY) ในบัญชีกระแสรายวันอาจจะมีการเรียกเก็บหรือไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการใช้เช็คแล้วแต่ธนาคาร ทั้งนี้ หากมีค่าธรรมเนียมจะอยู่ที่ประมาณเดือนละ 10 ดอลลาร์สหรัฐฯ

นอกจากนี้ ธนาคารกลางของสิงคโปร์กำลังศึกษาพัฒนาการจัดทำ “สกุลเงินดิจิทัล” ที่ออกโดยธนาคารกลาง (Central Bank Digital Currencies – CBDC) ซึ่งสามารถใช้แลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ สืบเนื่องจากพฤติกรรมการบริโภคสินค้าและบริการ และวิธีการทำธุรกิจของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปในยุคดิจิทัล โดยมีผลกระทบจากโควิด-19 เป็นตัวเร่งกระบวนการดิจิทัลภิวัฒน์ (digitalization)