ธรรมเนียมนิยมในการแต่งกาย

การแต่งกายของชาวสิงคโปร์จะมีบางอย่างที่แตกต่างจากชาวตะวันตก ประการแรก คือ นักธุรกิจสิงคโปร์ไม่นิยมสวมเสื้อสูทและผูกเนคไทเข้าร่วมประชุมหรือติดต่อธุรกิจระหว่างกัน นั่นไม่ได้หมายความว่า คู่ค้าของคุณจะไม่ให้เกียรติหรืออยากทำให้การประชุมดูไม่จริงจัง แต่เพราะเป็นเรื่องปกติของชาวสิงคโปร์ จากการที่สิงคโปร์เป็นเมืองร้อนและมีสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยต่อการใส่เสื้อผ้าหลายชั้น ทั้งนี้สำหรับภาคการธนาคารและกฎหมายนั้นจำเป็นต้องแต่งกายเป็นทางการ คือ ใส่สูทผูกเนคไท แต่ในขณะที่ภาคการผลิตจะแต่งกายตามสบายมากกว่า อย่างไรก็ตาม เพื่อการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ผู้ประกอบการควรเลือกใส่ชุดที่เป็นทางการ มากกว่าการใส่ชุดที่ไม่เป็นทางการ ซึ่งเป็นการช่วยส่งเสริมบุคลิกของผู้ประกอบการ เพื่อสร้างความมั่นใจเบื้องต้นต่อการติดต่อประสานงานและขยายการติดต่อทางการค้าต่อไป