ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์

สิงคโปร์เป็นเพียงประเทศเดียวในอาเซียนที่ได้รับการจัดระดับจาก Moody’s Investor Service, Standard & Poor’s และ Fitch Ratings ให้สิงคโปร์ได้รับเครดิตระดับ “AAA”  ในผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินเต็มรูปแบบ ทั้งจากธนาคารการประกันภัย การจัดการสินทรัพย์ทางการเงิน การจัดหาเงินทุนจากตราสารหนี้และตลาดทุนเชิงลึก ซึ่งเป็นแหล่งทางเลือกของการจัดหาเงินทุนสำหรับธุรกิจและนักลงทุนทั้งจากในและต่างประเทศ

แหล่งที่มา: http://www.straitstimes.com – ST FILE

สิงคโปร์มีแหล่งเงินทุนที่สำคัญ คือ ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ -Singapore Exchange limited (SGX : http://www.sgx.com) เป็นตลาดที่มีบทบาทในการเชื่อมต่อระหว่างนักลงทุนกับบริษัทที่มีศักยภาพในเอเชียที่ค้นหาแหล่งเงินทุนจากทั่วโลก โดยตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (SGX) เป็นตลาดหลักทรัพย์ที่มีความสำคัญในการบริหารจัดการเงินทุนและการเปิดรับการลงทุนในเอเชีย นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ยังเป็นตลาดที่มีการซื้อขายหุ้นระหว่างประเทศมากที่สุดในเอเชีย ด้วยการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของบริษัทต่างชาติจำนวนมากกว่าร้อยละ 40 ซึ่งถือเป็นการเปิดโอกาสให้นักลงทุนได้กระจายความเสี่ยงไปสู่ประเทศอื่นๆ ทั่วโลก และให้บริการซื้อขายตราสารทุนกับสามประเทศเศรษฐกิจหลักที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย คือ จีน อินเดียและญี่ปุ่น ซึ่งมากไปกว่านั้น ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ยังเป็นตลาดที่มีสภาพคล่องมากที่สุดของโลกในการเชื่อมต่อไปสู่การซื้อขายตราสารอนุพันธ์ในเอเชีย ด้วยร้อยละ 90 ของตราสารอนุพันธ์ที่ประกอบไปด้วยดัชนีที่สำคัญในตลาดทุนของเอเชีย รวมถึงญี่ปุ่น จีน ไต้หวัน และประเทศในอาเซียน

ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์มีการบูรณาการอย่างเต็มรูปแบบในการซื้อขายหุ้นและการชำระหุ้น การบริการส่งมอบหลักทรัพย์เงินและรับฝากเงิน  และตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์เป็นสำนักงานกลางของเอเชียที่มีสำนักงานใหญ่ของนักลงทุนจากทั่วโลก