โครงการ SPACE-F จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง สำนักนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช./NIA) บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป มหาวิทยาลัยมหิดล และองค์กรชั้นนำจากภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อสนับสนุนวิสาหกิจเริ่มต้นฐานนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีอาหาร (Innovation-based FoodTech Startup) จากในประเทศและต่างประเทศ

โครงการฯ รุ่นที่ 3 เปิดรับสมัครระหว่างเดือนสิงหาคม – พฤศจิกายน 2564 และมีกำหนดดำเนินการระหว่างเดือนมกราคม – พฤษภาคม 2565 โดยให้ความสำคัญกับ startup 9 คือ

  1. Health and Wellness
  2. Alternative Proteins
  3. Smart Manufacturing
  4. Packaging Solutions
  5. Novel Food and Ingredients
  6. Biomaterials and Chemicals
  7. Restaurant Tech
  8. Food Safety and Quality
  9. Smart Food Services

ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฯ สามารถสมัครผ่าน QR Code ตาม poster ด้านบนได้ และดรายละเอียดข้อมูลโครงการฯ เพิ่มเติมสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ http://www.space-f.co หรือติดต่อสอบถามข้อมูลที่ contact@space-f.coCalling all food tech startups!

SPACE-F is looking for the most innovative solutions in food that are ready to take their startup to the next level and offer them the – equity-free – opportunity to explore opportunities withleading F&B corporates in Southeast Asia, connect with a wide VC & CVC network, and build their company into new markets while being supported by SPACE-F’s network, excellent food-lab resources, and dedicated mentors.

Are you ready to change the future of food, and take Southeast Asia by storm?

SPACE-F – FoodTech accelerator and incubator programs founded by Thai Union, the Thai National Innovation Agency (NIA), and Mahidol University – has opened applications for their third batch. The widespread success from Batch I and II, with multiple investments and partnerships realized, demonstrated the appetite for FoodTech solutions with both corporate partners and investors in the region. Batch III will build further on this success, focusing on creating further partnership, sales, and investment opportunities for its startups as well as building the leadership, localization and pitching skills to support their success. The current COVID crisis has demonstrated the importance of both the FoodTech and startup ecosystem to Thailand as well as globally, as the region faces food security risks and economic downturn threatens to stifle innovation in the market. SPACE-F is dedicated to supporting FoodTech startups and innovation, by focusing on bringing cutting edge technology to Thailand. In addition, SPACE-F’s non-equity model let you as a founder maintain full ownership of your ideas and products, and throughout the program, you will be connected with VCs, CVCs, and potential corporate partners to support you on the next step of your journey.

Apply now to start your scaling journey!

SPACE-F Batch III applications are open now and accepting applications from the next generation of innovators in the following 9 focus areas:

The programs will run from February-June 2022 (Accelerator) and February-November 2022 (Incubator), and will offer support on obtaining a SMART visa, a special start-up visa which provides numerous privileges with regards to working and building your business in Thailand, as well as your local BOI registration allowing you to set up and run your business locally. For more information or to get to know us better, visit http://www.space-f.co or reach out to us at contact@space-f.co. Looking forward to getting in touch!