งานสัปดาห์น้ำนานาชาติ (Singapore International Water Week – SIWW) และ การประชุมสุดยอดพลังงานสะอาดสิงคโปร์ (CleanEnviro Summit Singapore – CESG)ค.ศ. 2022

กระทรวงความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อมสิงคโปร์ (Ministry of Sustainability and the Environment – MSE) ร่วมกับคณะกรรมการสาธารณูปโภคสิงคโปร์ (National Water Agency, Public Utilities Board – PUB) จัดงาน SIWW 2022 และการประชุม CESG 2022 ระหว่างวันที่ 17 – 21 เมษายน 2565 ณ ศูนย์ประชุม Sands Expo and Convention Centre, Marina Bay Sands ประเทศสิงคโปร์ ในหัวข้อหลัก “การก้าวสู่เมืองที่ยั่งยืนและยืดหยุ่นต่อสภาพภูมิอากาศ” (Towards Sustainable and Climate-Resilient Cities)

ซึ่งครอบคลุมประเด็นทั้งการปล่อยก๊าซคาร์บอนเป็นศูนย์ (net zero) การหมุนเวียนทรัพยากร ความยั่งยืน และระบบจัดการน้ำดิจิทัล โดยจัดควบคู่กับกรประชุม CESG ซึ่งเป็นการประชุมสุดยอดระหว่างผู้แทนระดับสูงของรัฐบาล ผู้กำหนดนโยบายของประเทศต่าง ๆ และผู้นำในอุตสาหกรรมทั่วโลก

 กิจกรรมหลักในงาน SIWW 2022 และ CESG 2022 ได้แก่ 1) Water Leaders Summit
การประชุมผู้นำด้านน้ำทั่วโลกเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกด้านยุทธศาสตร์และนโยบายด้านน้ำ และแนวทางรับมือ
กับความท้าทายด้านการจัดการน้ำในเขตเมือง 2) Water Convention, Thematic and Business Forums การอภิปรายของผู้เชี่ยวชาญและผู้ปฏิบัติงาน เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ด้านเทคนิคผ่านกรณีศึกษาและการแก้ปัญหาทางเทคโนโลยี 3) Water Expo งานแสดงผลิตภัณฑ์และบริการ โดยมีผู้แสดงสินค้ามากกว่า 300 ราย จากกว่า 14 ประเทศ/ภูมิภาค 4) the Lee Kuan Yew Water Prize 2020 งานมอบรางวัลเพื่อเชิดชูความสำเร็จของผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำสำหรับผลงานที่โดดเด่นในการแก้ไขปัญหาน้ำระดับโลก และ 5) งาน The InterMET Asia ซึ่งจัดแสดงสินค้าและนวัตกรรมด้านการพยากรณ์อากาศที่ทันสมัย

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและเข้าร่วมงาน SIWW 2022 และการประชุม CESG 2022 ผ่านระบบทางไกล ทั้งแบบถ่ายทอดสดและรับชมย้อนหลังได้ ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2565 ทางเว็บไซต์ https://www.siww.com.sg/ และ https://www.cleanenvirosummit.gov.sg/ โดยผู้จัดงานคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 10,000 คน อนึ่ง สิงคโปร์ได้เลื่อนการจัดการประชุมสุดยอดเมืองโลก (World Cities Summit (WCS) จากเดิมในเดือนเมษายน 2565 ไปเป็นวันที่ 31 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2565


ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทย (BIC)
สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์