การใช้เทคโนโลยีชีวมิติ (Biometric Technology) ในธุรกิจสิงคโปร์

ปัจจุบัน Biometric หรือ “เทคโนโลยีชีวมิติ” ที่ใช้สำหรับพิสูจน์อัตลักษณ์ตัวตนนั้นเป็นนวัตกรรมที่ภาคเอกชนมาใช้มากขึ้นเรื่อย ๆ จนกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิต […]

รายงานสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของสิงคโปร์ ไตรมาสที่ 1/2565 และแนวโน้มในช่วงต่อไป

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 กระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมสิงคโปร์ (MTI) ได้ประกาศอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของสิงคโปร์ ไตรมาสที่ 1/2565 โดยไม่เปลี่ยนประมา […]

ผลกระทบจากการควบคุมการส่งออกเนื้อไก่ของมาเลเซียและแหล่งที่มาอาหารของสิงคโปร์

จากการที่รัฐบาลมาเลเซียประกาศควบคุมและจำกัดการส่งออกเนื้อไก่มากถึง 3,600,000 ตัว/เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เพื่อให้แน่ใจว่ามีอุปทานเพียงพอสำ […]

ธุรกิจ Co-working space และ Co-living space ในสิงคโปร์และเอเชีย

Co-working space ในสิงคโปร์ Co-working space หรือ พื้นที่ทำงานร่วมกันที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน เช่น ห้องประชุม อินเทอร์เน็ต พื้นที่สำหรับทานอาหาร […]

การประชุมเอเปค 2022 กับสิงคโปร์และการฟื้นฟูเศรษฐกิจในช่วงหลังโควิด-19

ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปค (APEC Ministers Responsible for Trade – MRT) ระหว่างวันที่ 21 – 22 พฤษภาคม 2565 ซึ่งนายกา […]

ธุรกิจการบินและการท่องเที่ยวของสิงคโปร์ฟื้นตัวต่อเนื่องหลังจากเปิดประเทศ

หลังจากที่สิงคโปร์ทยอยเปิดประเทศจนปัจจุบันเกือบเทียบเท่าช่วงก่อนโควิด-19 ภาคการบินของสิงคโปร์ฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง โดยระหว่างเดือนมกราคม – มีนาค […]

การฟื้นตัวของการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ในสิงคโปร์และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ภาพรวมของภาคบริการสุขภาพ สิงคโปร์เป็นหนึ่งในประเทศชั้นนำด้านสุขภาพและมีคุณภาพชีวิตสูงระดับโลก เช่นเดียวกับไอซ์แลนด์และสวีเดน (จากวารสารการแพทย์ The La […]

การลงทุนโดยตรงของสิงคโปร์ในประเทศไทย

สิงคโปร์เป็นหนึ่งในประเทศมีการลงทุนในประเทศไทยเป็นอันดับต้นๆ มาเป็นระยะเวลานาน จากข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (สกท./BOI)1 พบว่า ตั้งแต […]

ผลกระทบจากนโยบายโควิดเป็นศูนย์ของจีนต่อเศรษฐกิจของสิงคโปร์และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ตั้งแต่ช่วงปลายเดือนมีนาคม 2565 สิงคโปร์ได้รับผลกระทบจากมาตรการล็อกดาวน์อันเนื่องมาจากมาตรการโควิดเป็นศูนย์ (Zero COVID) ของจีนเพื่อควบคุมการแพร่ระบาด […]

การพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์และการสำรวจโอกาสด้านพลังงานนิวเคลียร์ของสิงคโปร์

พลังงานแสงอาทิตย์ในสิงคโปร์ พลังงานแสงอาทิตย์เป็นหนึ่งในแหล่งพลังงานหมุนเวียนที่สิงคโปร์พึ่งพามากที่สุด รัฐบาลสิงคโปร์พัฒนาวิธีการและนวัตกรรม การติดตั […]

สิงคโปร์เปิดโครงการ FoodPlant เพื่อเร่งพัฒนาศักยภาพด้านการผลิตอาหารในสิงคโปร์

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 (Earth Day) นาย Heng Swee Keat รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประสานงานด้านนโยบายเศรษฐกิจสิงคโปร์ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโรงทดลอ […]

รายงานความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างสิงคโปร์กับต่างประเทศ ไตรมาสที่ 1/2565

ภาพรวม         ในช่วงเดือนมกราคม – มีนาคม 2565 รัฐบาลสิงคโปร์ยังคงกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับประเทศ […]